Thông báo v/v Tổ chức đào tạo trong điều kiện tiếp tục phòng chống dịch Covid-19 và tình hình “bình thường mới”

30/04/2020 21:54
 1. Qua phân tích kết quả Khảo sát điều kiện học tập trực tuyến của SV, khoa CNTT xác định các điều kiện học và thi trực tuyến như sau:

  1. Học tập trực tuyến: đồng thời thỏa mãn những điều kiện sau

   • Có công cụ phù hợp để giao tiếp và học tập trực tuyến

   • Có đường truyền Internet ổn định, tốc độ phù hợp

   • Có nguồn điện được cung cấp ổn định

  2. Thi trực tuyến: đồng thời thỏa mãn những điều kiện sau

   • Có công cụ phù hợp: laptop/PC, tối thiểu 2 camera phục vụ việc giám sát trong quá trình thi.

   • Có đường truyền Internet ổn định, tốc độ phù hợp

   • Có nguồn điện được cung cấp ổn định

   • Các điều kiện khác (nếu có) tùy theo từng môn thi

  3. Các SV không tham gia khảo sát được coi là không đủ các điều kiện trên.

 2. Tổ chức đào tạo thời gian tiếp theo đến hết HK3 năm học 2019-2020 theo 2 giai đoạn

  1. Giai đoạn 1: đến 15/06

   • Dành cho SV các khóa 1610A trở về trước có đủ điều kiện học tập trực tuyến theo khảo sát.

   • Tổ chức ở các môn có số lượng SV phù hợp.

   • GV & SV sử dụng các công cụ hỗ trợ giao tiếp trực tuyến, trực tiếp trong toàn bộ các buổi học để thực hiện hoạt động dạy và học. Buổi học được ghi hình và cung cấp để SV có thể truy cập lại sau buổi học.

   • Khi có điều kiện phù hợp, các lớp học này sẽ chuyển sang học trực tiếp tại khu giảng đường của khoa.

  2. Giai đoạn 2:  Nối tiếp giai đoạn 2 (hoặc khi có điều kiện phù hợp hơn). Mở rộng đối tượng học, môn học, trực tiếp hoặc trực tuyến sau khi đánh giá việc triển khai trước đó

 3. Tổ chức thi các học phần của HK2 năm học 2019-2020 đã hoàn thành giảng dạy.

  1. Các môn Tiếng Anh cơ bản, Lí luận chính trị: 

   • Thi lần 1, thi lại: theo sự tổ chức chung của Trường ĐH Mở Hà Nội; theo hình thức trực tuyến 

   • Dành cho những sv đủ điều kiện thi trực tuyến theo khảo sát.

  2. Các môn ngành, chuyên ngành với hình thức thi Bài tập lớn:

   • Triển khai trực tuyến từ 08/05/2020 cho những SV đủ điều kiện thi trực tuyến theo khảo sát.

   • Công cụ trực tuyến được sử dụng để hỗ trợ giao tiếp và giám sát.

   • Yêu cầu đánh giá về nội dung, về kĩ năng thực hành không thay đổi, theo tiêu chuẩn đánh giá từng môn học cụ thể, không tổ chức kì thi phụ (thi lại).

   • Quy trình thực hiện ở từng môn có thông báo riêng qua email tới từng thí sinh theo danh sách thi.

  3. Các môn khác, các SV không đủ điều kiện thi trực tuyến sẽ tổ chức thi tập trung, trực tiếp khi có điều kiện phù hợp, hoàn thành trước khi kết thúc HK3 năm học 2019-2020, không tổ chức kì thi phụ (thi lại).

  4. Những trường hợp đặc biệt, SV nộp đơn để khoa xem xét trước lịch thi ít nhất 5 ngày.

 4. SV cần theo dõi các thông báo tiếp theo của khoa do tình hình còn có thể thay đổi.

(17894 lần xem)