Thông báo về việc thu hồ sơ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

13/05/2020 07:30
Căn cứ công văn số 11/CTSV ngày 11 tháng 05 năm 2020 về việc thu hồ sơ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo thông báo 1195/TB-BTC

Bộ phận Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin thông báo thu hồ sơ minh chứng cụ thể như sau:

Hướng dẫn khai hồ sơ hỗ trợ sinh viên

Quy cách nộp: Sinh viên chuyển phát nhanh hồ sơ qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại:

Địa chỉ: Khoa Công nghệ Thông Tin - Số 96 Định Công - Hà nội

Người Nhận: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

SĐT: 024.366.493.47

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 13/5/2020 - 17/05/2020

(32085 lần xem)