Thông báo v/v Tổ chức thi lại SHCDSV cuối khóa năm 2020

08/06/2020 12:47

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc tổ chức học lại, thi lại nội dung Sinh hoạt chính trị, công dân - sinh viên cuối khóa cho sinh viên như sau: 

  1. Đối tượng 1: Những sinh viên thi trượt lần 1 đã học lại tháng 5/2020 (có danh sách kèm theo)
  2. Đối tượng 2: Những sinh viên thi trượt lần 1 tháng 5/2020 (có danh sách kèm theo) được phép học lại vào chủ nhật ngày 14/06/2020 từ 7h30-11h30
  3. Hình thức học: Trực tuyến, sử dụng công cụ họp trực tuyến Google Hangout Meet
  4. Lịch thi: Thông báo sau
  5. Sinh viên thuộc 2 đối tượng trên phải thi đến đăng kí và nộp lệ phí thi 272.000 đ/SV (căn cứ theo thông báo số 02 /TB-BTC của BTC TUẦN SHCDSV GIỮA VÀ CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2018- 2019 - Trường Đại học Mở Hà Nội) tại phòng P17 gặp thầy Hiểu. Thời hạn nộp trong ngày 12/6/2020 .

(26513 lần xem)