Thông báo v/v Điều chỉnh đăng ký các lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK3 năm học 2019-2020

24/06/2020 16:39
Căn cứ kết quả đăng ký đến hết 16:00 ngày 24/06,Khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh với các lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK3 năm học 2019-2020 như sau:
 1. Huỷ một số lớp tín chỉ do có số SV đăng ký quá ít,
  những SV đã đăng ký các lớp này đã được chuyển sang các lớp cùng môn, không trùng lịch, còn chỉ tiêu
  Thứ Phòng Môn học Lớp tín chỉ Tổng số ĐK
  Hai P22 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật AAB4012020.001 4
  Hai P42 Chuyên đề thực tập cơ sở AAB3212020.004 4
  Ba P24 Tiếng Anh cơ bản 3 MHN3132020.003 7
  P22 Tiếng Anh chuyên ngành AAB4162020.002 3
  Ba P22 Toán rời rạc AAB3192020.002 11
  Ba P24 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7A00032020.001 17
  Ba P42 Thiết kế Web AAG3012020.001 15
  P33 Thực hành LT hướng đối tượng S511TH2020.005 15
 2. Các lớp tín chỉ còn chỉ tiêu tiếp tục nhận đăng ký thêm.
 3. Khoa tiếp nhận và xử lý đơn điều chỉnh đăng ký tín chỉ  đến hết ngày 03/07/2020
(27732 lần xem)