Thông báo (số 2) điều chỉnh một số lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK3 năm học 2019-2020

25/06/2020 16:38
Căn cứ kết quả đăng ký đến hết 16:00 ngày 25/06, Xét đề nghị của Bộ môn Cơ sở,
Khoa CNTT thông báo (số 2) điều chỉnh một số lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK3 năm học 2019-2020 như sau:
 1. Huỷ một số lớp tín chỉ do có số SV đăng ký quá ít,
  những SV đã đăng ký các lớp này đã được chuyển sang các lớp cùng môn, không trùng lịch, còn chỉ tiêu
  Thứ Phòng Môn học Lớp tín chỉ Tổng số ĐK
  Ba P42 Mạng và Truyền thông
  AAN3052020.002
  19
 2. Mở thêm 01 lớp tín chỉ môn Kiến trúc máy tính; lịch học Sáng thứ 3, thứ 6; nhận đăng ký đến hết 16:00 ngày 27/06.
 3. Hạn điều chỉnh: theo thông báo số 1
(28151 lần xem)