Thông báo v/v Tổ chức học lại, thi lại lần 3 SHCDSV giữa khóa, cuối khóa năm 2020

08/07/2020 07:28
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc tổ chức học lại, thi lại lần 3 Sinh hoạt chính trị, công dân - sinh viên giữa khóa, cuối khóa cho sinh viên như sau:

 

  1. Đối tượng: Những sinh viên thi không đạt lần 1, lần 2 tháng 05,06/2020.
  2. Thời gian: Từ 8h00 – 11h30 Chủ nhật ngày 12/07/2020
  3. Địa điểm: Hội trường A – Trường Đại học Mở Hà Nội
  4. Lịch thi: Thông báo sau
  5. Sinh viên thuộc đối tượng trên phải thi đến đăng kí và nộp lệ phí thi 272.000 đ/SV (căn cứ theo thông báo số 02 /TB-BTC của BTC TUẦN SHCDSV GIỮA VÀ CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2018- 2019 - Trường Đại học Mở Hà Nội) tại phòng P17 gặp thầy Hiểu. Thời hạn nộp trước 16h ngày 09/07/2020 .
(25026 lần xem)