Thông báo tổ chức học GDTC2 (3tc) cho khóa 1810A

04/11/2020 09:32
Tags: GDTC,
Căn cứ Lịch giảng dạy môn Giáo dục Thể chất năm học 2020 - 2021" do TT Giáo dục TC & QPAN - Trường ĐH Mở Hà Nội ban hành,

Khoa CNTT thông báo triển khai lớp GDTC (3tc) như sau:

  1. Đối tượng học tập: sinh viên khoá 1810A (bắt buộc) 
  2. Thời gian học tập:  theo lịch cụ thể từng lớp
  3. Địa điểm học tập: Trung tâm TDTT quận Hoàng Mai (Ngõ 104 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội)
  4. Đăng ký học:
    • Từ 11:00 ngày 4/11/2020 đến trước 11:00 ngày 6/11/2020: SV tự thực hiện đăng ký (theo hướng dẫn)
    • Từ 11:00 ngày 6/11/2020 đến trước 17:00 06/11/2020: CVHT 1810A tiến hành đăng ký bắt buộc đối với các SV thuộc diện trên.

(Chú ý: Lớp tín chỉ, Lịch học đã được mở trên CTMS)

(23749 lần xem)