Thông báo kế hoạch học trực tuyến Giáo dục quốc phòng - an ninh và kết hợp thể chất năm học 2020 – 2021

12/05/2021 09:39
Trung tâm GDTC&QPAN thông báo kế hoạch học trực tuyến môn Giáo dục quốc phòng an ninh và kết hợp giáo dục thể chất như sau:
Tags: GDQP-AN, GDTC,

Trước những diễn biến mới và phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, trung tâm GDTC; GDQP&AN thống nhất triển khai giảng dạy nội dung các môn học GDTC; GDQP&AN sang hình thức đào tạo trực tuyến (02 tuần)

1. Lịch học GDTC; GDQP&AN: Dự kiến từ 17/05/2021 đến 30/05/2021 

2. Danh sách sinh viên 02 lớp, mỗi lớp có 02 phòng học  A và B (chi tiết tại danh sách đính kèm)

3.Sinh viên truy cập địa chỉ: https://lms.hou.edu.vn/ đăng nhập và vào đúng theo danh sách lớp và phòng học. 

DANH SÁCH LỚP TRỰC TUYẾN GDQP&AN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÃ LỚP : GDQPAN 21.41 - 42. - 43

TT  Mã sinh viên Họ và tên Ngày tháng
năm sinh
Giới
tính
Lớp Phòng học
1 20A10010172 Nguyễn Hoàng Anh 05/08/2002 Nam 2010A01 3A
2 20A10010282 Trần Hải Anh 29/04/2002 Nam 2010A01 3A
3 20A10010327 Nguyễn Hồng Bắc 26/09/2002 Nam 2010A01 3A
4 20A10010152 Nguyễn Phương Bắc 01/11/2002 Nam 2010A01 3A
5 20A10010281 Nguyễn Đức Cảnh 07/08/2002 Nam 2010A01 3A
6 20A10010378 Đặng Minh Cương 03/02/2002 Nam 2010A01 3A
7 20A10010380 Lê Anh Dũng 03/08/2002 Nam 2010A01 3A
8 20A10010288 Lê Chiếu Dương 02/03/2002 Nam 2010A01 3A
9 20A10010331 Giáp Thành Đạt 08/12/2002 Nam 2010A01 3A
10 20A10010369 Vũ Tuấn Đạt 12/12/2002 Nam 2010A01 3A
11 20A10010326 Bùi Văn Đông 06/10/2002 Nam 2010A01 3A
12 20A10010070 Nguyễn Hữu Đức 04/12/2002 Nam 2010A01 3A
13 20A10010265 Nguyễn Huy Hải 02/01/2002 Nam 2010A01 3A
14 20A10010220 Nguyễn Duy Hân 30/07/2002 Nam 2010A01 3A
15 20A10010339 Khương Minh Hiếu 10/09/2002 Nam 2010A01 3A
16 20A10010184 Lưu Đức Hoàng 07/03/2002 Nam 2010A01 3A
17 20A10010134 Nguyễn Xuân Hoàng 10/06/2002 Nam 2010A01 3A
18 20A10010199 Nguyễn Huy Hoàng 01/12/2002 Nam 2010A01 3A
19 20A10010201 Đỗ Quốc Huy 20/09/2002 Nam 2010A01 3A
20 20A10010162 Vương Quang Huy 25/02/2002 Nam 2010A01 3A
21 20A10010245 Nguyễn Thế Khải 14/07/2002 Nam 2010A01 3A
22 20A10010001 Đỗ Quang Nam 12/11/2002 Nam 2010A01 3A
23 20A10010307 Nguyễn Khắc Ngọc 14/12/2002 Nam 2010A01 3A
24 20A10010118 Nguyễn Hoàng Nguyên 26/10/2002 Nam 2010A01 3A
25 20A10010295 Phạm Tuấn Phong 17/09/2002 Nam 2010A01 3A
26 20A10010382 Tống Viết Phúc 10/10/2002 Nam 2010A01 3A
27 20A10010345 Vương Xuân Quân 21/01/2002 Nam 2010A01 3A
28 20A10010232 Lưu Đắc Quyết 11/10/2002 Nam 2010A01 3A
29 20A10010275 Vũ Hồng Sơn 11/07/2002 Nam 2010A01 3A
30 20A10010138 Đặng Xuân Tiến 09/01/2002 Nam 2010A01 3A
31 20A10010263 Trịnh Quang Toàn 21/12/2002 Nam 2010A01 3A
32 20A10010283 Phạm Anh Tuấn 13/03/2002 Nam 2010A01 3A
33 20A10010128 Nguyễn Quang Thắng 04/04/2002 Nam 2010A01 3A
34 20A10010188 Đặng Thái Thịnh 26/02/2002 Nam 2010A01 3A
35 20A10010347 Nguyễn Minh Thuận 02/09/2002 Nam 2010A01 3A
36 20A10010016 Nguyễn Văn Thụy 02/02/2002 Nam 2010A01 3A
37 20A10010357 Nguyễn Anh Trung 18/09/2002 Nam 2010A01 3A
38 20A10010041 Phạm Xuân Trường 14/01/2002 Nam 2010A01 3A
39 20A10010122 Bùi Quang Trưởng 11/05/2002 Nam 2010A01 3A
40 20A10010312 Trần Đức Vượng 02/02/2002 Nam 2010A01 3A
41 20A10010344 Bùi Tuấn Anh 25/10/2002 Nam 2010A02 3A
42 20A10010121 Nguyễn Duy Ảnh 03/12/2002 Nam 2010A02 3A
43 20A10010175 Nguyễn Hữu Ban 09/09/2002 Nam 2010A02 3A
44 20A10010107 Nguyễn Hữu Bằng 31/07/2002 Nam 2010A02 3A
45 20A10010377 Đặng Văn Công 23/01/2002 Nam 2010A02 3A
46 20A10010140 Kiều Mạnh Cường 03/08/2002 Nam 2010A02 3A
47 20A10010079 Bùi Minh Chí 20/02/2002 Nam 2010A02 3A
48 20A10010135 Hà Tiến Dũng 24/05/2002 Nam 2010A02 3A
49 20A10010309 Nguyễn Tiến Dũng 03/08/2002 Nam 2010A02 3A
50 20A10010290 Hoàng Quốc Đạt 31/10/2002 Nam 2010A02 3A
51 20A10010316 Phạm Tiến Đạt 14/07/2002 Nam 2010A02 3A
52 20A10010171 Nguyễn Thành Đạt 29/01/2001 Nam 2010A02 3A
53 20A10010231 Lê Hải Đoàn 21/07/2002 Nam 2010A02 3A
54 20A10010235 Trương Đăng Đông 23/05/2002 Nam 2010A02 3A
55 20A10010064 Lê Xuân Đức 27/03/2002 Nam 2010A02 3A
56 20A10010154 Nguyễn Minh Đức 12/04/2002 Nam 2010A02 3A
57 20A10010224 Vũ Văn Hà 05/10/2002 Nam 2010A02 3A
58 20A10010351 Hoàng Xuân Hiệp 10/08/2002 Nam 2010A02 3A
59 20A10010027 Trần Huy Hoàng 23/05/2002 Nam 2010A02 3A
60 20A10010389 Hồ Xuân Hoạt 06/01/2002 Nam 2010A02 3A
61 20A10010019 Nguyễn Văn Huy 15/11/2002 Nam 2010A02 3A
62 20A10010161 Trần Tuấn Huy 25/09/2002 Nam 2010A02 3A
63 20A10010269 Hoàng Duy Khánh 25/10/2002 Nam 2010A02 3A
64 20A10010039 Nguyễn Duy Khánh 30/10/2002 Nam 2010A02 3A
65 20A10010165 Nguyễn Văn Long 08/11/2002 Nam 2010A02 3A
66 20A10010103 Đào Đức Lộc 04/03/2002 Nam 2010A02 3A
67 20A10010002 Nguyễn Thành Luân 03/05/2002 Nam 2010A02 3A
68 20A10010262 Hoàng Thế Lực 31/03/2002 Nam 2010A02 3A
69 20A10010291 Nguyễn Thành Nam 21/12/2002 Nam 2010A02 3A
70 20A10010254 Nguyễn Hoàng Nam 04/09/2002 Nam 2010A02 3A
71 20A10010317 Trần Thái Nam 23/03/2002 Nam 2010A02 3A
72 20A10010258 Lê Trọng Phú 22/06/2002 Nam 2010A02 3A
73 20A10010136 Đặng Ngọc Phúc 10/01/2002 Nam 2010A02 3A
74 20A10010219 Nguyễn Thái Phúc 23/08/2002 Nam 2010A02 3A
75 20A10010204 Trịnh Hồng Phúc 05/03/2002 Nam 2010A02 3A
76 20A10010003 Đỗ Minh Quân 04/05/2002 Nam 2010A02 3A
77 20A10010078 Phí Minh Quân 04/02/2002 Nam 2010A02 3A
78 20A10010371 Ngô Xuân Quy 18/12/2002 Nam 2010A02 3A
79 20A10010329 Nguyễn Văn Tâm 28/04/2002 Nam 2010A02 3A
80 20A10010360 Nguyễn Đăng Tú 09/11/2002 Nam 2010A02 3A
81 20A10010348 Lê Anh Tú 08/10/2002 Nam 2010A02 3A
82 20A10010294 Trần Công Tú 17/03/2002 Nam 2010A02 3A
83 20A10010257 Nguyễn Mạnh Tuấn 25/09/2002 Nam 2010A02 3A
84 20A10010274 Đặng Xuân Tùng 30/03/2002 Nam 2010A02 3A
85 20A10010186 Nguyễn Vân Anh 18/08/2002 Nữ 2010A01 3B
86 20A10010234 Trần Thị Quỳnh Anh 25/12/2002 Nữ 2010A01 3B
87 20A10010015 Trần Nguyệt Ánh 07/09/2002 Nữ 2010A01 3B
88 20A10010313 Lê Thùy Chi 25/12/2002 Nữ 2010A01 3B
89 20A10010226 Trần Thị Diệp 16/02/2002 Nữ 2010A01 3B
90 20A10010266 Nguyễn Thị Hoa 08/09/2002 Nữ 2010A01 3B
91 20A10010374 Đỗ Thị Hòa 01/06/2002 Nữ 2010A01 3B
92 20A10010142 Đỗ Thị Lan Hương 12/01/2002 Nữ 2010A01 3B
93 20A10010114 Nguyễn Thị Lương 21/12/2002 Nữ 2010A01 3B
94 20A10010367 Bùi Thị Ngọc Mai 26/10/2002 Nữ 2010A01 3B
95 20A10010046 Bùi Hà Mi 23/07/2002 Nữ 2010A01 3B
96 20A10010318 Đào Hồng Ngọc 18/02/2002 Nữ 2010A01 3B
97 20A10010132 Chử Thị Diễm Quỳnh 23/12/2002 Nữ 2010A01 3B
98 20A10010052 Đào Thị Như Quỳnh 28/04/2002 Nữ 2010A01 3B
99 20A10010386 Đặng Thị Minh Thanh 10/07/2002 Nữ 2010A01 3B
100 20A10010025 Nguyễn Thu Thảo 13/03/2002 Nữ 2010A01 3B
101 20A10010075 Trần Thị Minh Thu 20/08/2002 Nữ 2010A01 3B
102 20A10010390 Bùi Thi Hoài Thu 20/05/2002 Nữ 2010A01 3B
103 20A10010305 Đèo Thị Thủy 06/11/2002 Nữ 2010A01 3B
104 20A10010203 Bế Thị Huyền Trang 27/04/2002 Nữ 2010A01 3B
105 20A10010033 Kiều Thị Thu Uyên 24/09/2002 Nữ 2010A01 3B
106 20A10010158 Nguyễn Thị Vinh 29/01/2002 Nữ 2010A01 3B
107 20A10010321 Trịnh Thị Phương Anh 07/11/2002 Nữ 2010A02 3B
108 20A10010255 Diệp Thị Ánh 08/02/2002 Nữ 2010A02 3B
109 20A10010256 Đỗ Mai Chi 11/03/2002 Nữ 2010A02 3B
110 20A10010337 Hoàng Thị Phương Duyên 26/01/2002 Nữ 2010A02 3B
111 20A10010073 Nguyễn Thị Gấm 12/01/2002 Nữ 2010A02 3B
112 20A10010106 Lê Thị Giang 19/01/2001 Nữ 2010A02 3B
113 20A10010126 Nguyễn Thị Thu Hà 06/12/2002 Nữ 2010A02 3B
114 20A10010058 Hoàng Thị Thu Hoài 24/04/2002 Nữ 2010A02 3B
115 20A10010031 Đặng Thị Loan 26/04/2002 Nữ 2010A02 3B
116 20A10010026 Nguyễn Thị Trà My 13/11/2002 Nữ 2010A02 3B
117 20A10010097 Nguyễn Thị Ngọc 20/08/2002 Nữ 2010A02 3B
118 20A10010278 Đặng Bình Nhi 05/01/2002 Nữ 2010A02 3B
119 20A10010113 Hoàng Thị Oanh 26/02/2002 Nữ 2010A02 3B
120 20A10010143 Phạm Thị Anh Phiên 30/10/2002 Nữ 2010A02 3B
121 20A10010017 Lê Thị Thảo 21/02/2002 Nữ 2010A02 3B
122 20A10010069 Hoàng Ngọc Anh 23/02/2002 Nữ 2010A03 3B
123 20A10010011 Vũ Hứa Khánh Chi 26/01/2002 Nữ 2010A03 3B
124 20A10010159 Mai Thị Dinh 29/11/2002 Nữ 2010A03 3B
125 20A10010066 Nguyễn Thị Dịu 20/05/2002 Nữ 2010A03 3B
126 20A10010006 Đặng Thị Hạnh 02/06/2002 Nữ 2010A03 3B
127 20A10010208 Đỗ Thị Thu Hằng 24/09/2002 Nữ 2010A03 3B
128 20A10010086 Phan Thu Hằng 22/07/2002 Nữ 2010A03 3B
129 20A10010292 Hoàng Thu Hồng 19/08/2002 Nữ 2010A03 3B
130 20A10010215 Nguyễn Thị Thanh Lan 13/01/2002 Nữ 2010A03 3B
131 20A10010209 Hà Sao Mai 28/06/2002 Nữ 2010A03 3B
132 20A10010144 Lường Thị Nguyệt 25/05/2002 Nữ 2010A03 3B
133 20A10010310 Lê Thị Bích Nguyệt 13/07/2002 Nữ 2010A03 3B
134 20A10010056 Vũ Thị Hồng Nhung 01/01/2002 Nữ 2010A03 3B
135 20A10010211 Hà Thị Phượng 22/06/2002 Nữ 2010A03 3B
136 20A10010271 Đinh Thị Như Quỳnh 26/02/2002 Nữ 2010A03 3B
137 20A10010205 Nguyễn Thị Thanh 20/07/2002 Nữ 2010A03 3B
138 20A10010123 Phạm Thị Phương Thảo 26/11/2002 Nữ 2010A03 3B
139 20A10010370 Nguyễn Minh Thủy 22/07/2002 Nữ 2010A03 3B
140 20A10010024 Bùi Thị Yên 06/02/2002 Nữ 2010A03 3B
141 20A10010130 Hà Thị Vân Anh 08/10/2002 Nữ 2010A04 3B
142 20A10010037 Nguyễn Thị Minh Ánh 10/07/2002 Nữ 2010A04 3B
143 20A10010095 Nguyễn Thị Hà 27/01/2002 Nữ 2010A04 3B
144 20A10010200 Bùi Thị Hồng Hạnh 07/05/2002 Nữ 2010A04 3B
145 20A10010289 Lê Đức Thắng 04/01/2002 Nam 2010A02 3B
146 20A10010252 Lê Trọng Thắng 17/06/2002 Nam 2010A02 3B
147 20A10010325 Nguyễn Công Thuần 28/11/2002 Nam 2010A02 3B
148 20A10010195 Đỗ Đăng Trường 10/07/2002 Nam 2010A02 3B
149 20A10010181 Đoàn Ngọc An 09/11/2002 Nam 2010A03 3B
150 20A10010296 Nguyễn Du Tuấn Anh 05/03/2002 Nam 2010A03 3B
151 20A10010157 Nguyễn Việt Anh 19/05/2002 Nam 2010A03 3B
152 20A10010062 Phạm Tuấn Anh 26/07/2002 Nam 2010A03 3B
153 20A10010055 Ngô Sỹ Dương 25/08/2002 Nam 2010A03 3B
154 20A10010239 Nguyễn Thế Đạt 12/07/2002 Nam 2010A03 3B
155 20A10010182 Ngô Minh Đức 23/08/2002 Nam 2010A03 3B
156 20A10010133 Đỗ Mạnh Hà 07/10/2002 Nam 2010A03 3B
157 20A10010085 Đào Văn Hai 16/12/2002 Nam 2010A03 3B
158 20A10010124 Giang Thế Hiệp 11/07/2002 Nam 2010A03 3B
159 20A10010179 Nguyễn Minh Hiệp 27/08/2002 Nam 2010A03 3B
160 20A10010251 Nguyễn Văn Hoàng Hiệp 18/02/2002 Nam 2010A03 3B
161 20A10010083 Nguyễn Trung Hiếu 12/08/2002 Nam 2010A03 3B
162 20A10010187 Nguyễn Việt Hoàng 30/11/2002 Nam 2010A03 3B
163 20A10010151 Đỗ Mạnh Hùng 30/07/2002 Nam 2010A03 3B
164 20A10010340 Trần Phi Hùng 16/03/2002 Nam 2010A03 3B
165 20A10010362 Phạm Văn Hưng 16/12/2002 Nam 2010A03 3B
166 20A10010233 Đinh Văn Hưng 15/04/2002 Nam 2010A03 3B
167 20A10010173 Nguyễn Trung Kiên 10/01/2002 Nam 2010A03 3B
168 20A10010029 Nguyễn Hoàng Long 27/05/2002 Nam 2010A03 3B
169 20A10010308 Hoàng Đức Mạnh 20/08/2002 Nam 2010A03 4A
170 20A10010376 Hoàng Trọng Mạnh 01/10/2002 Nam 2010A03 4A
171 20A10010099 Nguyễn Đức Mạnh 22/02/2002 Nam 2010A03 4A
172 20A10010168 Lê Đức Ninh 24/08/2002 Nam 2010A03 4A
173 20A10010012 Nguyễn Đức Nghĩa 02/10/2002 Nam 2010A03 4A
174 20A10010067 Dương Văn Phát 25/06/2002 Nam 2010A03 4A
175 20A10010090 Lê Hồng Phong 30/11/2002 Nam 2010A03 4A
176 20A10010363 Hoàng Trung Phong 31/05/2002 Nam 2010A03 4A
177 20A10010131 Hoàng Huy Quang 01/01/2002 Nam 2010A03 4A
178 20A10010227 Nông Hải Quý 10/08/2002 Nam 2010A03 4A
179 20A10010341 Nguyễn Ngọc Sơn 11/07/2002 Nam 2010A03 4A
180 20A10010373 Trần Thanh Tâm 28/05/2002 Nam 2010A03 4A
181 20A10010222 Trịnh Ngọc Tân 09/12/2002 Nam 2010A03 4A
182 20A10010287 Lê Như Tú 30/11/2002 Nam 2010A03 4A
183 20A10010293 Hoàng Văn Tuấn 06/09/2002 Nam 2010A03 4A
184 20A10010176 Nguyễn Duy Tùng 04/09/2002 Nam 2010A03 4A
185 20A10010280 Nguyễn Văn Tùng 12/02/2002 Nam 2010A03 4A
186 20A10010270 Đặng Minh Tùng 09/12/2002 Nam 2010A03 4A
187 20A10010332 Đinh Nhật Thành 26/12/2002 Nam 2010A03 4A
188 20A10010197 Trần Đức Thành 16/06/2002 Nam 2010A03 4A
189 20A10010223 Lại Quang Thắng 03/08/2002 Nam 2010A03 4A
190 20A10010018 Đỗ Đức Thuần 01/06/2002 Nam 2010A03 4A
191 20A10010306 Hoàng Quốc Trung 16/10/2002 Nam 2010A03 4A
192 20A10010210 Nguyễn Mạnh Trung 30/12/2002 Nam 2010A03 4A
193 20A10010218 Lê Tuấn Anh 19/06/2002 Nam 2010A04 4A
194 20A10010093 Lê Văn Tuấn Anh 12/08/2002 Nam 2010A04 4A
195 20A10010225 Nghiêm Quang Anh 27/04/2002 Nam 2010A04 4A
196 20A10010020 Trần Đức Anh 12/03/2002 Nam 2010A04 4A
197 20A10010051 Nguyễn Tuấn Anh 21/10/2002 Nam 2010A04 4A
198 20A10010302 Nguyễn Văn Bình 14/12/2002 Nam 2010A04 4A
199 20A10010149 Nguyễn Thành Công 25/03/2002 Nam 2010A04 4A
200 20A10010212 Nguyễn Văn Công 24/08/2002 Nam 2010A04 4A
201 20A10010368 Phan Quốc Cường 17/07/2002 Nam 2010A04 4A
202 20A10010385 La Tiến Dũng 21/10/2002 Nam 2010A04 4A
203 20A10010196 Đỗ Minh Đại 06/04/2002 Nam 2010A04 4A
204 20A10010346 Kiều Tiến Đạt 06/04/2002 Nam 2010A04 4A
205 20A10010298 Lâm Thị Hạnh 06/03/2001 Nữ 2010A04 4A
206 20A10010089 Nguyễn Ngọc Hạnh 08/11/2002 Nữ 2010A04 4A
207 20A10010120 Trần Thị Thu Hiền 18/09/2002 Nữ 2010A04 4A
208 20A10010004 Nguyễn Thị Thu Hường 28/05/2002 Nữ 2010A04 4A
209 20A10010100 Nguyễn Phan Ngọc Minh 17/08/2002 Nữ 2010A04 4A
210 20A10010213 Trần Thị Hồng Nhung 17/07/2002 Nữ 2010A04 4A
211 20A10010080 Hoàng Ngọc Oanh 31/03/2002 Nữ 2010A04 4A
212 20A10010279 Nguyễn Thị Phương 31/01/2002 Nữ 2010A04 4A
213 20A10010163 Trần Thị Sâm 05/09/2002 Nữ 2010A04 4A
214 20A10010028 Nguyễn Thị Tình 05/10/2002 Nữ 2010A04 4A
215 20A10010048 Bùi Thị Phương Thảo 06/08/2002 Nữ 2010A04 4A
216 20A10010014 Nguyễn Thị Thanh Thủy 14/05/2002 Nữ 2010A04 4A
217 20A10010250 Dương Thị Thùy Trang 10/06/2002 Nữ 2010A04 4A
218 20A10010102 Quách Thị Trang 06/03/2002 Nữ 2010A04 4A
219 20A10010092 Nguyễn Thùy Trang 04/11/2001 Nữ 2010A04 4A
220 20A10010146 Đỗ Thị Vân 22/08/2002 Nữ 2010A04 4A
221 20A10010192 Nguyễn Thị Ngọc Anh 07/08/2002 Nữ 2010A05 4A
222 20A10010094 Vũ Thị Lan Anh 19/12/2002 Nữ 2010A05 4A
223 20A10010060 Nguyễn Thị Minh Châu 02/01/2002 Nữ 2010A05 4A
224 20A10010387 Đường Thị Chúc 12/05/2002 Nữ 2010A05 4A
225 20A10010286 Trần Thị Hạnh 23/12/2002 Nữ 2010A05 4A
226 20A10010221 Trần Thị Hậu 21/07/2002 Nữ 2010A05 4A
227 17A72010096 Nguyễn Thị 08/10/1999 Nữ   4A
228 17A72010190 Nguyễn Thị 31/01/1999 Nữ   4A
229 18A42010052 Đinh Thị Phương 20/09/2000 Nữ QT2K27 4A
230 18A63010016 Từ Thị Hiền 13/11/2000 Nữ K26ĐH 4A
231 18A63010045 Nguyễn Thùy  01/10/1998 Nữ K26ĐH 4A
232 18A61010064 Nguyễn Thị Lan 20/08/2000 Nữ K26NT 4A
233 13A15010043 Trần Văn 02/02/1991 Nam K21 4A
234 13A15010038 Lưu Văn 13/09/1990 Nam K21 4A
235 18A10010266 Ngô Tiến    Nam   4A
236 17A31010011 Đàm Thuận 11/06/1998     4A
237 20A10010170 Hoàng Thị Huyền 20/08/2002 Nữ 2010A05 4A
238 20A10010082 Đỗ Thị Thúy Kiều 20/09/2002 Nữ 2010A05 4A
239 20A10010035 Đỗ Thị Loan 26/12/2002 Nữ 2010A05 4A
240 20A10010241 Đỗ Thị Lựu 01/01/2002 Nữ 2010A05 4A
241 20A10010372 Nguyễn Thị Ngọc Minh 26/04/2002 Nữ 2010A05 4A
242 20A10010206 Nguyễn Thị Thảo 28/10/2002 Nữ 2010A05 4A
243 20A10010244 Trần Thị Phương Thảo 06/12/2002 Nữ 2010A05 4A
244 20A10010104 Đinh Diệu Thúy 15/12/2002 Nữ 2010A05 4A
245 20A10010164 Phạm Thị Trang 29/10/2002 Nữ 2010A05 4A
246 20A10010147 Phan Thị Thu Trang 24/04/2002 Nữ 2010A05 4A
247 20A10010072 Phạm Thị Út 06/06/2002 Nữ 2010A05 4A
248 20A10010096 Lê Thanh Vân 17/10/2002 Nữ 2010A05 4B
249 20A10010237 Phạm Duy Đạt 30/12/2002 Nam 2010A04 4B
250 20A10010148 Trịnh Đăng Đạt 12/11/2002 Nam 2010A04 4B
251 20A10010216 Đỗ Đăng Định 16/05/2002 Nam 2010A04 4B
252 20A10010105 Phạm Xuân Định 05/03/2002 Nam 2010A04 4B
253 20A10010050 Đỗ Thanh Hải 12/12/2002 Nam 2010A04 4B
254 20A10010063 Nguyễn Xuân Hiên 15/06/2002 Nam 2010A04 4B
255 20A10010207 Lê Minh Hiếu 22/05/2002 Nam 2010A04 4B
256 20A10010045 Nguyễn Quốc Hiếu 03/09/2002 Nam 2010A04 4B
257 20A10010336 Nguyễn Văn Hòa 11/03/2002 Nam 2010A04 4B
258 20A10010314 Lê Danh Hoàng 14/01/2002 Nam 2010A04 4B
259 20A10010116 Đặng Quang Huy 16/10/2002 Nam 2010A04 4B
260 20A10010191 Hồ Đức Huy 06/07/2002 Nam 2010A04 4B
261 20A10010010 Hoàng Quốc Khánh 31/08/2002 Nam 2010A04 4B
262 20A10010320 Nguyễn Ngọc Khánh 18/12/2002 Nam 2010A04 4B
263 20A10010246 Trần Công Khánh 01/02/2002 Nam 2010A04 4B
264 20A10010328 Khổng Ngọc Lâm 13/11/2002 Nam 2010A04 4B
265 20A10010043 Lê Tuấn Linh 08/02/2002 Nam 2010A04 4B
266 20A10010259 Đỗ Văn Luôn 30/07/2002 Nam 2010A04 4B
267 20A10010243 Dương Tiến Mạnh 05/05/2002 Nam 2010A04 4B
268 20A10010054 Đặng Đức Minh 02/12/2002 Nam 2010A04 4B
269 20A10010169 Trần Văn Nam 21/04/2002 Nam 2010A04 4B
270 20A10010087 Nguyễn Việt Phương 11/08/2002 Nam 2010A04 4B
271 20A10010081 Nguyễn Huy Tiến 23/10/2002 Nam 2010A04 4B
272 20A10010202 Đoàn Minh Tùng 28/07/2002 Nam 2010A04 4B
273 20A10010071 Bùi Chung Thành 01/11/2002 Nam 2010A04 4B
274 20A10010249 Nguyễn Đức Thắng 18/04/2002 Nam 2010A04 4B
275 20A10010319 Vũ Văn Thế 08/10/2002 Nam 2010A04 4B
276 20A10010276 Ngô Nam Thiện 13/11/2002 Nam 2010A04 4B
277 20A10010166 Trần Văn Thịnh 30/06/2002 Nam 2010A04 4B
278 20A10010021 Bùi Hải Triều 09/02/2002 Nam 2010A04 4B
279 20A10010129 Trần Xuân Trường 07/06/2002 Nam 2010A04 4B
280 20A10010119 Nguyễn Bá Việt 21/11/2002 Nam 2010A04 4B
281 20A10010361 Hoàng Long Vũ 19/03/2002 Nam 2010A04 4B
282 20A10010238 Phạm Thế Anh 09/09/2002 Nam 2010A05 4B
283 20A10010300 Đinh Công Tuấn Anh 26/04/2002 Nam 2010A05 4B
284 20A10010365 Nguyễn Thế Anh 18/03/2002 Nam 2010A05 4B
285 20A10010253 Cao Xuân Biên 30/09/2002 Nam 2010A05 4B
286 20A10010217 Đặng Thành Công 20/05/2002 Nam 2010A05 4B
287 20A10010156 Lê Mạnh Cường 18/06/2002 Nam 2010A05 4B
288 20A10010068 Mai Việt Cường 26/10/2002 Nam 2010A05 4B
289 20A10010303 Lê Văn Châu 23/09/2002 Nam 2010A05 4B
290 20A10010174 Đỗ Đức Diện 15/04/2002 Nam 2010A05 4B
291 20A10010381 Phùng Trung Du 17/03/2002 Nam 2010A05 4B
292 20A10010214 Trần Thế Dương 31/05/2002 Nam 2010A05 4B
293 20A10010117 Nguyễn Văn Đức 01/03/2002 Nam 2010A05 4B
294 20A10010311 Lê Hoàng Giang 26/08/2002 Nam 2010A05 4B
295 20A10010236 Bùi Thế Hải 09/07/2002 Nam 2010A05 4B
296 20A10010198 Đinh Văn Hảo 16/05/2002 Nam 2010A05 4B
297 20A10010350 Lê Bá Hiếu 26/10/2002 Nam 2010A05 4B
298 20A10010322 Nguyễn Quang Huy 22/08/2002 Nam 2010A05 4B
299 20A10010077 Vũ Quang Huy 28/08/2002 Nam 2010A05 4B
300 20A10010315 Trần Trung Kiên 19/10/2002 Nam 2010A05 4B
301 20A10010030 Lý Lâm Khải 21/08/2002 Nam 2010A05 4B
302 20A10010177 Lê Đức Bảo Khánh 16/10/2002 Nam 2010A05 4B
303 20A10010008 Nguyễn Hữu Khánh 08/02/2002 Nam 2010A05 4B
304 20A10010112 Nguyễn Văn Khoa 10/11/2002 Nam 2010A05 4B
305 20A10010338 Bùi Duy Long 09/06/2001 Nam 2010A05 4B
306 20A10010285 Phan Công Long 29/06/2002 Nam 2010A05 4B
307 20A10010005 Nguyễn Khắc Mạnh 17/10/2002 Nam 2010A05 4B
308 20A10010248 Lê Đức Mạnh 17/09/2002 Nam 2010A05 4B
309 20A10010088 Dương Công Minh 16/06/2002 Nam 2010A05 4B
310 20A10010264 Nguyễn Công Nam 09/08/2002 Nam 2010A05 4B
311 20A10010115 Nguyễn Phương Nam 13/08/2002 Nam 2010A05 4B
312 20A10010160 Lại Hồng Phúc 09/04/2002 Nam 2010A05 4B
313 20A10010139 Nguyễn Đặng Tuấn Phúc 16/03/2002 Nam 2010A05 4B
314 20A10010059 Trần Văn Phụng 26/08/2002 Nam 2010A05 4B
315 20A10010145 Nguyễn Minh Quang 13/12/2002 Nam 2010A05 4B
316 20A10010273 Phạm Văn Quang 12/04/2002 Nam 2010A05 4B
317 20A10010034 Phạm Hồng Quân 15/12/2002 Nam 2010A05 4B
318 20A10010150 Triệu Văn Thành 06/12/2002 Nam 2010A05 4B
319 20A10010324 Nguyễn Việt Thắng 01/12/2002 Nam 2010A05 4B
320 20A10010349 Phạm Trọng Thuận 29/01/2002 Nam 2010A05 4B
321 20A10010183 Nguyễn Hợp Trường 21/10/2002 Nam 2010A05 4B
322 20A10010109 Nguyễn Mạnh Trường 28/01/2002 Nam 2010A05 4B
323 20A10010189 Trần Trọng Trường 08/11/2002 Nam 2010A05 4B
324 20A10010084 Nguyễn Đức Vinh 18/04/2002 Nam 2010A05 4B
325 20A10010101 Lê Tuấn Vũ 15/11/2002 Nam 2010A05 4B
326 17A52010048 Đào Hoàng Lan  20/08/1999 Nữ  LQT17 4B
327 17A52010022 Nguyễn Thùy  11/09/1999 Nữ  LQT17 4B
328 20A10010023 Vũ Thị Thu Thủy 29/08/2002 Nữ 2010A04 4B
(24589 lần xem)