Thông báo Lịch đăng ký seminar đánh giá chuyên môn Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021

11/03/2021 10:51
Các bộ môn Công nghệ phần mềm, Công nghệ Đa phương tiện, Mạng và kỹ thuật máy tính thông báo về việc Tổ chức seminar báo cáo chuyên môn tại Bộ môn đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021 như sau:
  1. Đăng ký: SV chuẩn bị tài liệu theo đúng hướng dẫn trong sổ theo dõi để nộp tại P15 (cô Thùy) theo lịch:
    • Từ 13h00 đến 16h00 ngày 12/03/2021
    • Từ 13h00 đến 16h00 ngày 16/03/2021
  2. Thời gian tổ chức seminar: Theo thông báo của Bộ môn sau khi đăng ký
  3. Trả kết quả: Tại bộ môn phụ trách

Chú ý: SV thực hiện theo đúng Thông báo của Khoa về việc đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh để trở lại học trực tiếp tại Khoa từ ngày 08/03/2021

(4697 lần xem)