Tech Talk môn Thiết kế đồ họa

13/03/2021 19:46
Tags: CNĐPT, Tech Talk,

Chủ đề: Chia sẻ các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm truyền thông, quy trình thiết kế 1 sản phẩm truyền thông

Thời gian: 08h00, thứ 3 ngày 17/03/2021

Địa điểm: P43 - Khu giảng đường Khoa CNTT

Diễn giả: Bà Chu Thị Khánh Linh, chuyên gia mỹ thuật, Trung tâm Sáng tạo, Công ty VNPT-IT

Bộ môn CNĐPT thông báo và yêu cầu các sinh viên chuyên ngành CNĐPT tham gia, lưu minh chứng cho hoạt động chuyên môn.

Trân trọng kính mời các Giảng viên, Sinh viên quan tâm đến tham dự.

(22435 lần xem)