Thông báo lịch seminar học phần Khai phá dữ liệu

19/04/2021 09:26
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo về buổi Seminar chuyên môn học phần Khai phá dữ liệu (trình độ Thạc sĩ)
Nội dung: Một số vấn đề trong Khai phá dữ liệu.

Báo cáo viên: các học viên lớp Cao học.

Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Quang Hoan

Thời gian: 7h30, ngày 23/4/2021 tại P22 khu Giảng đường Khoa CNTT 96 Định Công.

Bộ môn CNPM thông báo và kính mời các sinh viên, học viên, giảng viên của khoa quan tâm, tham dự!

(13273 lần xem)