Thông báo số 2 v/v Tổ chức đào tạo và Điều chỉnh đăng ký các lớp tín chỉ HK3 năm học 2020-2021

09/05/2021 08:40
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết ngày 08/05/2021, khoa CNTT thông báo một số nội dung sau:
 1. Huỷ một số lớp sau do số đăng ký quá ít, SV trong các lớp bị huỷ sẽ được tự động chuyển sang lớp cùng môn, không trùng lịch, còn chỉ tiêu 
  Lịch dự kiến Phòng Trình độ Môn học Số tín chỉ Lớp tín chỉ Tổng số ĐK
  10/05/2021 12:45 P43 Đại học Tiếng Anh cơ bản 1 3 [MHN1102021.001] 2
  10/05/21 06:45 P23 Đại học Tiếng Anh chuyên ngành 3 [AAB4162021.001] 12
  11/05/21 12:45 P44 Đại học Lập trình cho Thiết bị di động nâng cao 3 [AAW0232021.001] 16
  10/05/21 12:45 P43 Đại học Giải tích 1 3 [AAB1082021.001], [AAB1082021.002] 16
  13/05/21 12:45 P31 Đại học Thực hành LT hướng đối tượng 1 [S511TH2021.001], [S511TH2021.004] 17
 2. Lùi lịch bắt đầu của một số lớp
  1. môn Phân tích thiết kế mạng máy tính (lớp AAN0102021.001)
  2. môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (lớp 7A00032021.004, 7A00032021.008)
 3. Các lớp đã được duyệt
  1. Các lớp lý thuyết:
   • Thực hiện hoạt động giảng dạy trực tuyến (cho đến khi có thông báo mới) trên hệ thống lms.hou.edu.vn kết hợp với các công cụ hội nghị trực tuyến (live meeting) theo lịch cụ thể của từng lớp (trên CTMS).
   • Mỗi buổi học đều có ghi hình và cung cấp lại lớp để SV có thể xem lại. SV sử dụng tài khoản LMS đã được cung cấp trước đây để đăng nhập vào LMS và học tập. Trường hợp không sử dụng được tài khoản LMS, SV liên hệ CVHT để được hỗ trợ.
  2. Các lớp thực hành: theo thông báo, hướng dẫn gửi từ hệ thống CTMS để thực hiện học tập trực tuyến.
 4. Các Bộ môn:

  1. Thông tin kịp thời tới các GVTG do bộ môn mình phụ trách.
  2. Hỗ trợ GVTG thực hiện các tác vụ kỹ thuật (nếu cần thiết) để đảm bảo kế hoạch.
  3. Phối hợp với các bộ phận, đôn đốc GV thuộc bộ môn đảm bảo kế hoạch. 
 5. Từng CB, GV, HV, SV:

  1. Tuân thủ yêu cầu cách ly (nếu ở diện cách ly theo qui định).
  2. Thông báo v/v Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khoa CNTT từ 29/01/2021
  3. Thường xuyên theo dõi thông tin để cập nhật diễn biến, yêu cầu mới.
  4. Không chủ quan cũng không hoang mang.
(21003 lần xem)