Thông báo TechTalk “Giới thiệu Hệ thống Quản lý An toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013” chuyên ngành Mạng & ATHT

24/05/2021 15:08
Thông báo TechTalk “Giới thiệu Hệ thống Quản lý An toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013” chuyên ngành Mạng & ATHT Bộ môn Mạng và kỹ thuật máy tính thông báo tổ chức Tech Talk với chủ đề: “Giới thiệu Hệ thống Quản lý An toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013” nhằm giới thiệu tới sinh viên các tiêu chuẩn bảo mật cơ bản của hệ thống và các bước đánh giá bảo mật trên hệ thống CNTT.

Thời gian: 9h00 ngày 26/05/2021

Hình thức: Online (link sẽ được mời trên Google meet)

Báo cáo viên: Chị Phan Thị Minh Thúy, chuyên viên tư vấn dịch vụ, Công ty CP Tin học Mi Mi

Thành phần: Toàn bộ sinh viên chuyên ngành Mạng và An toàn hệ thống

Trân trọng kính mời các thầy, cô giảng viên Khoa CNTT tham dự!

Các sinh viên thuộc Khoa có nhu cầu tham dự xin vui lòng đăng ký qua Form sau để Bộ môn gửi lời mời qua Meet. Đăng ký tham dự tại đây

 

BỘ MÔN MẠNG & KT MÁY TÍNH

T/M BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Thành Huy

(12859 lần xem)