Kết quả tìm kiếm
Thông báo triệu tập và tuyển thành viên tham gia cuộc thi SV với ATTT năm 2023
21/07/2023
Căn cứ công văn số 212/CV-VNISA ngày 3/7/2023 của Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam về việc mời các trường tham dự cuộc thi Sinh viên với ATTT ASEAN năm 2023
Seminar môn học An toàn và bảo mật hệ thống thông tin
20/03/2022
Thông báo TechTalk “Giới thiệu Hệ thống Quản lý An toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013” chuyên ngành Mạng & ATHT
24/05/2021
Bộ môn Mạng và kỹ thuật máy tính thông báo tổ chức Tech Talk với chủ đề: “Giới thiệu Hệ thống Quản lý An toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013” nhằm giới thiệu tới sinh viên các tiêu chuẩn bảo mật cơ bản của hệ thống và các bước đánh giá bảo mật trên hệ thống CNTT.
THÔNG BÁO Tuyển chọn thành viên tham dự cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin”
11/09/2019
Cơ hội tuyển dụng với sinh viên chuyên ngành Mạng và An toàn Hệ thống
24/10/2018
Trung tâm An toàn thông tin Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tuyển dụng
Tuyển thành viên cho đội tuyển An toàn thông tin 2017
29/09/2017
Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên bởi hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam. Khoa chúng ta năm nay cũng sẽ tham dự cuộc thi, vì vậy rất cần sự tham gia của các bạn sinh viên yêu thích lĩnh vực này.