Trường ĐH Mở Hà Nội giữ nguyên mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 bằng với mức thu của năm học 2020-2021

10/08/2021 17:38
Ngày 10/08/2021, Trường ĐH Hà Nội ban hành thông báo số 4019/TB-ĐHM về việc không tăng học phí so với nâm học 2020-2021 để góp phần hỗ trợ người học trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Thông báo nêu rõ: "Thực hiện Nghị quyết số 4018/NQ-HĐT-ĐHM ngày 10/08/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Mở Hà Nội về chính sách học phí giai đoạn 2021 2025, để cùng chia sẻ những khó khăn, thách thức và nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính đối với phụ huynh, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, Trường Đại học Mở Hà Nội quyết định giữ nguyên mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 bằng với mức thu của năm học 2020-2021 đã ban hành theo Quyết định 2340/QĐ-ĐHM ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội." 

Đây là một thông tin tích cực nối tiếp chuỗi các hoạt động hỗ trợ cho các sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do Trường ĐH Mở HN thực hiện trọng thời gian vừa qua.

Xem toàn văn thông báo 4019/TB-ĐHM tại đây

(24757 lần xem)

Tin liên quan: