Quy trình xử lý đơn thư trực tuyến

17/08/2021 15:05
Khoa CNTT thông báo quy trình xử lý đơn thư của Sinh viên/Học viên gửi trực tuyến đến Khoa, như sau:

Bước 1. Bản cứng của đơn (kèm các giấy tờ hồ sơ liên quan cần thiết) được SV/HV chụp và gửi email tới: 

  • Người cần xin ý kiến (1)

  • Hoặc: CVHT phụ trách lớp của SV/HV (2)

[(1) và (2) sau đây gọi là người tiếp nhận đơn)].

Bước 2. 

  • B2.1. Nếu đơn và hồ sơ liên quan đã đầy đủ và hợp lệ: Người tiếp nhận đơn Forward email của SV/HV kèm ý kiến đề xuất của mình đến bộ phận chức năng của Khoa (email: cntt@hou.edu.vn) để xử lý (chuyển tới Bước 3)

  • B2.2. Nếu đơn và hồ sơ liên quan không đầy đủ hoặc không hợp lệ hoặc Người tiếp nhận đơn từ chối giải quyết: Người tiếp nhận đơn Reply email của SV/HV kèm ý kiến  của mình đến SV/HV đã gửi đơn (chuyển tới Bước 4 hoặc yêu cầu SV/HV quay về đầu quy trình làm lại đơn).

Bước 3. Bộ phận chức năng của Khoa xử lý, trả kết quả theo quy định.

Bước 4. Kết thúc quy trình.

(9755 lần xem)