Quy trình điều chỉnh đăng ký tín chỉ tại Khoa CNTT từ Học kỳ 2 năm học 2022-2023

22/05/2023 22:12
Khoa CNTT thông báo Quy trình điều chỉnh đăng ký tín chỉ tại Khoa CNTT từ Học kỳ 2 năm học 2022-2023
Tags: quy trình,

E= (ngày kết thúc hạn điều chỉnh theo Kế hoạch từng học kỳ)
 
Mốc 1: E-5 (Hạn 1)=Từ ngày (E-5) đến trước 10:00 ngày (E-5+3)
1.1. CVHT thông báo, tiếp nhận đề nghị điều chỉnh đăng ký của SV bằng email. SV phải gửi đề nghị, phản hồi (nếu có) bằng email tới CVHT trước 10:00 ngày ((E-5)+1) [*]
1.2. CVHT trực tiếp thực hiện việc điều chỉnh đó trên CTMS (quyền đăng ký, huỷ đăng ký được cấp theo (Hạn 1) ). Trong Hạn 1, khi điều chỉnh có gì vướng mắc phải (1) chụp ảnh màn hình (ảnh chụp phải rõ thông tin vấn đề, thời gian chụp), (2) liên hệ với BLĐK kịp thời để được giải đáp, hỗ trợ. [**]
  Chú ý:
  1.2.1. bắt buộc nhắc nhở các SV diện không đủ/thừa tín chỉ
  1.2.2. không huỷ đăng ký lớp thực hành
  1.2.3. cần phân biệt rõ Đăng ký, Đăng ký cải thiện
Mốc 2: (Hạn 2)=Từ 10:00 ngày (E-5+3) đến trước 16:00 ngày (E-5+3)
2.1. SV đã có đề nghị (*) mà CVHT không xử lý được do các nguyên nhân kỹ thuật (CVHT đã thực hiện [**]) thì nộp đơn đề nghị điều chỉnh kèm theo minh chứng bản in email [*] tại VPK2. Đơn này chưa được có chữ ký của CVHT
Mốc 3: (Hạn 3)=Trước 17:00 ngày (E-5+3)
3.1. VPK2 tổng hợp số lượng đơn theo CVHT đồng thời báo CVHT đến thực hiện ký xác nhận
Mốc 4: (Hạn 4)=Từ 08:00 ngày (E-5+4) đến trước 10:00 ngày (E-5+4)
4.1. CVHT có đơn sv nộp trên, in minh chứng việc [**], đến nộp tại VPK2 và ký xác nhận đơn của SV.
Mốc 5: (Hạn 7)=Trước 11:00 ngày (E-5+4).
5.1. VPK2 tổng hợp theo từng đơn kèm minh chứng [*], [**], đủ các chữ ký; nộp BLĐK điều hành xử lý giai đoạn tiếp theo
5.2. Tổ KH-ĐT phân công sẵn nhân sự xử lý đơn.
(3670 lần xem)