Kết quả duyệt phân công đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022

28/08/2021 15:11
Khoa thông báo kết quả duyệt đề tài và phân công GV hướng dẫn đồ án TN cho SV thực hiện trong HK1 năm học 2021-2022, như sau:
  1. Đối tượng 1: Các SV có kết quả duyệt là "Duyệt & sửa theo YC": SV được duyệt đề tài và GVHD như đã đăng ký, SV cần sửa đề cương như các góp ý/yêu cầu trực tiếp của HĐ trên CTMS
  2. Đối tượng 2: Các SV có kết quả duyệt khác kết quả duyệt của đối tượng 1: Sinh viên cần liên hệ GVHD đã được phân công để làm việc về đề tài mới (đề tài được duyệt hoặc đề tài xin mới), sau đó sửa đề cương theo các góp ý/yêu cầu trực tiếp của HĐ trên CTMS (nếu là đề tài đăng ký cũ được duyệt) hoặc đăng ký đề cương mới lên CTMS
  3. Thời hạn nộp đề cương: trước ngày 3/9/2021
  4. Cách thức nộp đề cương: SV nộp bản PDF của đề cương sau khi sửa/đăng ký mới trên CTMS và in trực tiếp từ CTMS ra, nộp theo Quy trình xử lý đơn thư trực tuyến  
  5. Giấy mời GV hướng dẫn đồ án: sẽ được gửi qua email cho GV và SV
  6. Kiểm tra điều kiện chuyên môn: theo thông báo của bộ phận chức năng
  7. Kết quả duyệt đồ án như bảng dưới đây:

STT Mã SV Họ Tên Lớp HC Đề tài (duyệt) GVHD
được phân công
Kết quả duyệt đăng ký đồ án Yêu cầu kiểm tra chuyên môn
1 17A10010041 Đặng Thị Bảo An 1710A01 Xây dựng game nông trại vui vẻ Mai Thị Thúy Hà Duyệt & sửa theo YC  
2 17A10010331 Đỗ Thị Vân Anh 1710A03   Trần Tiến Dũng (pc) Chuyển GVHD, gặp GVHD xin đề tài mới và đăng ký lại.  
3 17A10010109 Nguyễn Thị Mai Anh 1710A06 Kiểm thử "Xây dựng hệ thống gọi video thời gian thực hỗ trợ học trực tuyến" Mai Thị Thúy Hà Duyệt & sửa theo YC  
4 17A10010334 Nguyễn Tiến Anh 1710A01 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website dạy học học lập trình trực truyến ROCKETACADEMY Nguyễn Thị Quỳnh Như Duyệt & sửa theo YC TKĐH
5 17A10010008 Bùi Thị Duyên 1710A05   Nguyễn Thành Huy Gặp GVHD xin đề tài mới và đăng ký lại. Không
6 17A10010147 Nguyễn Tấn Dũng 1710A02 Nghiên cứu triển khai firewall PFSense cho công ty TNHH Ngoại Ngữ 21 Ngày Nguyễn Thành Huy Duyệt & sửa theo YC Không
7 17A10010272 Ngô Công Đăng 1710A05 Xây dựng web site bán hàng và tool quản trị cho Jun Shop Nguyễn Đức Tuấn Duyệt & sửa theo YC LTWeb - Java String Boot, MySQL
8 17A10010104 Nguyễn Thị Hà Giang 1710A04 Kiểm thử website Hỗ trợ quản lý Phòng khám nha khoa 68 Lê Hữu Dũng (pc) Duyệt & sửa theo YC  
9 17A10010145 Đặng Thị Thu Hằng 1710A02 Kiểm thử "Xây dựng hệ thống bán hàng online cho Xưởng nội thất Tuấn Trang" Trịnh Thị Xuân

Chuyển đề tài, làm việc với GVHD rồi đăng ký lại lên CTMS

 
10 17A10010182 Lê Thị Hiền 1710A05 Kiểm thử website Hỗ trợ quản lý Phòng khám nha khoa 68 Lê Hữu Dũng (pc) Duyệt & sửa theo YC  
11 17A10010321 Nguyễn Văn Hiền 1710A04 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng website bán đồng hồ cao cấp S-Watch Nguyễn Thị Quỳnh Như Duyệt & sửa theo YC Không
12 17A10010230 Trần Văn Hiếu 1710A02 Nghiên cứu triển khai firewall ASA cho hệ thống mạng công ty VNTransport Trần Tiến Dũng Duyệt & sửa theo YC Không
13 18A10010101 Nguyễn Thị Hoa 1810A05 Kiểm thử phần mềm quản lý khai báo y tế covid -19 cho mô hình tổ y tế cộng đồng Thái Thanh Tùng (pc) Duyệt & sửa theo YC  
14 17A10010058 Trần Thị Kim Hoa 1710A04   Trần Tiến Dũng (pc) Chuyển GVHD, gặp GVHD xin đề tài mới và đăng ký lại.  
15 17A10010271 Nguyễn Thị Hoài 1710A06 Xây dựng website đấu giá trực tuyến Chilin Trịnh Thị Xuân Duyệt & sửa theo YC LTWeb - PHP, MySQL
16 17A10010165 Phạm Việt Hoàng 1710A04 Lập trình xây dựng và phát triển game 2d Spaces Battle với Unity Lê Hữu Dũng Duyệt & sửa theo YC C#, lập trình hướng đối tượng
17 18A10010013 Lương Quốc Huy 1810A05 Xây dựng phần mềm quản lý khai báo y tế COVID-19 cho mô hình Tổ y tế cộng đồng Thái Thanh Tùng (pc) Duyệt & sửa theo YC LTWeb - Java String Boot
18 16A10010339 Nguyễn Văn Khánh 1610A04 Phân tích, lập trình khai thác lỗ hổng bảo mật và xây dựng giải pháp chống tấn công trên mã nguồn mở Nukeviet Nguyễn Đức Tuấn Duyệt & sửa theo YC Không
19 16A10010085 Trần Thị Li 1610A01   Nguyễn Thùy Linh (pc) Chuyển GVHD, gặp GVHD xin đề tài mới và đăng ký lại.  
20 17A10010107 Phan Tuấn Linh 1710A01 Mạng thế hệ mới SDN và thử nghiệm xử lý multicast Nguyễn Thành Huy Duyệt & sửa theo YC Mạng và truyền thông
21 17A10010141 Phạm Quang Linh 1710A06 Nghiên cứu về LDAP và triển khai giải pháp cho doanh nghiệp Nguyễn Đức Tuấn Duyệt & sửa theo YC Không
22 17A10010010 Lê Thị Khánh Ly 1710A06 Tìm hiểu và triển khai ModSecurity (Tường lửa mã nguồn mở ứng dụng web) phát hiện, phòng chống xâm nhập Web Server Lâm Văn Ân Duyệt & sửa theo YC Quản trị Mạng
23 17A10010302 Đào Thị Thúy Mai 1710A04 Xây dựng website hỗ trợ quản lý phòng khám nha khoa 68 Nguyễn Thùy Linh (pc) Chuyển GVHD, đăng ký lại. LTW - ASP.NET
24 17A10010100 Nguyễn Thị Mai 1710A06 Kiểm thử hệ thống quản lý tiêm chủng E-COVAX Nguyễn Thị Tâm Duyệt & sửa theo YC  
25 17A10010013 Nguyễn Thị Ngọc 1710A01 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website của cửa hàng bán sách Spiderum Lê Hữu Dũng Duyệt & sửa theo YC không
26 17A10010323 Nguyễn Đức Phú 1710A02 Xây dựng hệ thống quản lý tiêm chủng E-COVAX Nguyễn Thị Tâm Duyệt & sửa theo YC  
27 17A10010149 Nguyễn Thị Bích Phượng 1710A01 thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website bán bánh Thu Hương Bakery Trần Duy Hùng (pc) Duyệt & sửa theo YC không
28 17A10010124 Trần Thị Như Quỳnh 1710A04   Trần Duy Hùng Chuyển GVHD, gặp GVHD xin đề tài mới và đăng ký lại. TKĐH, TKGD
29 17A10010225 Đinh Công Sơn 1710A06 Xây dựng hệ thống gọi video thời gian thực hỗ trợ học trực tuyến Nguyễn Thành Huy Duyệt & sửa theo YC LTWeb - Java String Boot
30 17A10010084 Nguyễn Chí Tạo 1710A02 Ứng dụng thuật toán LSBMR để xây dựng ứng dụng giấu tin trên thiết bị di động Nguyễn Đức Tuấn Duyệt & sửa theo YC  
31 17A10010134 Nguyễn Thị Thảo 1710A05 Kỹ thuật tấn công DDos trên Web server Trần Tiến Dũng Chuyển GVHD, đăng ký lại. Mạng truyền thông
32 17A10010033 Nguyễn Đức Thắng 1710A01 Nghiên cứu Jamstack, ứng dụng xây dựng và triển khai website mua bán vé sự kiện Viticket Mai Thị Thúy Hà Duyệt & sửa theo YC LTWeb - NodeJS, MongoDB
33 18A10010191 Nguyễn Thị Minh Thư 1810A01 Kiểm thử phần mềm quản lý khai báo y tế covid -19 cho mô hình tổ y tế cộng đồng Thái Thanh Tùng (pc) Chuyển GVHD, làm theo đề tài mới duyệt, đăng ký lại.  
34 17A10010032 Vũ Thị Hoài Thương 1710A01 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website "Quản lý khai báo y tế COVID-19 cho mô hình Tổ y tế cộng đồng" Đinh Phạm Ngọc Minh Chuyển GVHD, làm theo đề tài mới duyệt, đăng ký lại TKĐH, TKGD
35 16A10010226 Nguyễn Như Anh Tuấn 1610A04   Trịnh Thị Xuân (pc) Chuyển GVHD, gặp GVHD xin đề tài mới và đăng ký lại.  
36 17A10010170 Nguyễn Thị Tuyết 1710A05 Nghiên cứu giải pháp chống dạng tấn công, xâm nhập SQL Injection Nguyễn Đức Tuấn Duyệt & sửa theo YC An ninh bảo mật dữ liệu
37 17A10010080 Nguyễn Anh Tú 1710A04 Xây dựng hệ thống giám sát mạng dựa trên phần mềm nguồn mở zabbix cho hệ thống mạng công ty cổ phần viễn thông công nghệ thông tin Smartlink Vũ Xuân Hạnh (pc) Duyệt & sửa theo YC Mạng truyền thông
38 18A10010308 Nguyễn Đình Tưởng 1810A04 Xây dựng hệ thống bán hàng online cho Xưởng nội thất Tuấn Trang Trần Tiến Dũng Duyệt & sửa theo YC LTW - PHP
(27854 lần xem)