Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

18/09/2021 15:28
Tags: CĐCS, học phí,

Căn cứ hướng dẫn số 4535/HD-ĐHM ngày 14 tháng 09 năm 2021, bản hướng dẫn số 132/HD-ĐHM-CTSV ngày 28 tháng 12 năm 2015 và hướng dẫn số 5034/HD-ĐHM ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Trường ĐH Mở Hà Nội về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ, trợ cấp chi phí học tập, Khoa CNTT triển khai việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập HK1 năm học 2021-2022

I. Chuẩn bị hồ sơ xét hưởng chế độ chính sách

Đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ, trợ cấp chi phí học tập căn cứ:

Hướng dẫn miễn giảm học phí 4535/HD-ĐHM

Hướng dẫn hỗ trợ 132/HD-ĐHM

Hướng dẫn trợ cấp 5034/HD-ĐHM

Các mẫu đơn xét hưởng chế độ chính sách:

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.    ( Minh họa điền đơn )

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội ( SV tự trình bày văn bản theo mẫu đơn trong hướng dẫn )

Sinh viên chuẩn bị hồ sơ như các văn bản hướng dẫn ở trên.

Lưu ý:

- Đối tượng SV dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo nộp hồ sơ mới mỗi kỳ.

- Trường hợp SV ở khu vực phong tỏa, giãn cách XH không thể in được đơn thì SV có thể viết tay trình bày đúng theo mẫu ra giấy A4, viết bằng bút xanh.

II. Phương thức và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 19/09/2021 đến ngày 13/10/2021 (mốc thời gian gửi được tính theo dấu bưu điện)

Quy trình nộp hồ sơ qua đường bưu điện:

1. SV chụp ảnh lại các giấy tờ trong bộ hồ sơ xét hưởng chế độ chính sách.

2. Gửi ảnh chụp bộ hồ sơ về email: thaocp@hou.edu.vn

    Tiêu đề email phải ghi rõ: “SV nộp hồ sơ xét hưởng chế độ chính sách HK1 năm học 2021-2022 – Họ và tên – Lớp hành chính” để giáo vụ khoa dùng cho việc quản lý và tìm kiếm email.

    SV sử dụng mail @students.hou.edu.vn để tránh việc email bị rơi vào Spam.

3. Giáo vụ khoa trả lời email để hướng dẫn SV thông tin gửi qua đường bưu điện. Khi đem hồ sơ ra bưu điện gửi, SV chụp ảnh lại tờ gửi bưu phẩm có mã vận đơn để gửi lại cho giáo vụ khoa.

Lưu ý: Hồ sơ xét hưởng chế độ chính sách sử dụng bản cứng gửi qua đường bưu điện. SV gửi ảnh chụp hồ sơ và tờ gửi bưu phẩm về Email để giáo vụ khoa quản lý, ghi nhận về việc SV gửi hồ sơ. Sau khi nhận được bản cứng gửi qua đường bưu điện, giáo vụ khoa sẽ trả lời xác nhận vào email SV.

(25527 lần xem)