Thông báo số 2 v/v thực hiện chế độ chính sách chế độ chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

28/10/2021 08:29
Thông báo mới cập nhật đối tượng cần nộp mới hồ sơ.
Tags: CĐCS,

Do có Quyết định mới số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 09 năm 2021 của Uỷ ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 thay thế các quyết định trước đó, SV thuộc đối tượng (2) ( SV là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ) cần nộp mới hồ sơ.

1. Nội dung hồ sơ

Nội dung hồ sơ như trong Hướng dẫn miễn giảm học phí 4535/HD-ĐHM, gồm:

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.  ( Minh hoạ điền đơn )

- Giấy xác nhận vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của UBND xã, huyện có ghi rõ việc xác nhận được thực hiện căn cứ theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 09 năm 2021 của Uỷ ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

- Giấy khai sinh (bản sao chứng thực).

- Sổ hộ khẩu thường trú (bản sao chứng thực) hoặc giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc).

2. Đối tượng cần nộp hồ sơ

Danh sách SV đã được Nhà trường lưu hồ sơ về việc thực hiện miễn giảm học phí cần nộp mới hồ sơ theo đối tượng nêu trên:

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lớp hành chính

1

 

Hoàng Thị Xuyên

 

 

20/02/1998

 

1610A01

2

Lãnh Minh Hiền

24/12/1999

1710A03

3

Sùng Văn Thành

11/02/2000

1810A03

4

Trương Thị Tươi

15/01/2000

1810A03

5

Trương Thị Nguyện

16/03/2000

1810A05

6

Lương Quốc Huy

28/09/1998

1810A05

7

Lương Đức Thiện

23/12/2000

1910A02

8

Bùi Khánh Linh

24/09/2001

1910A03

9

Ma Thị Huyền

03/12/2001

1910A04

10

Đinh Quang Khải

18/07/2001

1910A05

11

Bùi Thị Hoài Thu

20/05/2002

2010A01

12

Đặng Minh Cương

03/02/2002

2010A01

13

Dương Văn Khởi

08/01/2002

2010A05

14

Lành Tiến Đạt

28/02/2003

2110A05

 

Lưu ý:

- SV không còn được xác nhận vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo QĐ số 612/QĐ-UBDT không còn được hưởng chế độ chính sách miễn giảm học phí

- SV là người dân tộc thiểu số trước đó không thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo các quyết định trước đó của UBDT về vấn đề này mà nay thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn có thể nộp mới hồ sơ theo hướng dẫn trên để được hưởng chế độ chính sách miễn giảm học phí.

3. Phương thức và thời gian nộp hồ sơ

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 28/10/2021 đến ngày 03/11/2021 (mốc thời gian gửi được tính theo dấu bưu điện)

Phương thức nộp hồ sơ: như trong thông báo trước (xem tại đây)

(14781 lần xem)