Thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 2+3 năm học 2020-2021

26/09/2021 18:26
Khoa CNTT thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng năm học 2020-2021 cho khóa 2010A, và học bổng HK2+3 năm học 2020-2021, như sau:
Tags: học bổng,

1. Danh sách đề nghị xét cấp học bổng đợt này bao gồm:

  • Học bổng học kỳ 2+3 năm học 2020-2021 (các khóa 1910A trở về trước):

TT Lớp Họ và Tên Ngày sinh Điểm Học tập Điểm RL Loại HB Ngân hàng
1 1610A03 Vũ Đức Anh 3/7/1998 3,00 73   Theo số TK Sv nộp học phí
2 1710A01 Trần Văn Quân 28/10/1998 2,94 75   Theo số TK Sv nộp học phí
3 1710A01 Vũ Thị Hoài Thương 13/08/1999 2,59 71   Theo số TK Sv nộp học phí
4 1710A05 Trần Thị Hậu 2/6/1999 3,25 70   Theo số TK Sv nộp học phí
5 1710A05 Nguyễn Thị Huế 5/2/1999 2,97 72   Theo số TK Sv nộp học phí
6 1710A06 Lương Xuân Trường 28/05/1998 3,63 88   Theo số TK Sv nộp học phí
7 1810A01 Trần Đức Chính 13/05/2000 3,13 71   Theo số TK Sv nộp học phí
8 1810A01 Đỗ Tiến Đại 13/06/2000 2,64 74   Theo số TK Sv nộp học phí
9 1810A01 Phạm Văn Long 5/6/2000 3,05 70   Theo số TK Sv nộp học phí
10 1810A01 Nguyễn Thị Thùy Ninh 16/06/2000 3,70 82   Theo số TK Sv nộp học phí
11 1810A01 Nguyễn Thị Minh Thư 28/07/2000 2,81 75   Theo số TK Sv nộp học phí
12 1810A02 Nguyễn Vân Anh 16/01/2000 2,67 77   Theo số TK Sv nộp học phí
13 1810A02 Đỗ Thị Minh Hiếu 5/12/2000 2,95 81   Theo số TK Sv nộp học phí
14 1810A03 Nguyễn Minh Cường 4/6/1998 3,19 80   Theo số TK Sv nộp học phí
15 1810A03 Nguyễn Thị Kim Duyên 7/11/2000 2,97 75   Theo số TK Sv nộp học phí
16 1810A03 Nguyễn Văn Đoàn 8/8/2000 2,83 72   Theo số TK Sv nộp học phí
17 1810A03 Phạm Hồng Đức 18/09/2000 2,77 70   Theo số TK Sv nộp học phí
18 1810A03 Bùi Ngọc Hải 18/10/2000 2,89 71   Theo số TK Sv nộp học phí
19 1810A03 Nguyễn Thị Hiền 9/11/2000 2,97 74   Theo số TK Sv nộp học phí
20 1810A03 Nguyễn Thị Thanh Huệ 20/06/2000 3,11 79   Theo số TK Sv nộp học phí
21 1810A03 Hồ Long Nhật 19/09/2000 3,10 79   Theo số TK Sv nộp học phí
22 1810A03 Bùi Huyền Trang 19/08/2000 2,67 74   Theo số TK Sv nộp học phí
23 1810A04 Hà Thị Vân Anh 5/9/2000 3,06 76   Theo số TK Sv nộp học phí
24 1810A04 Trần Xuân Mạnh 19/09/2000 2,97 82   Theo số TK Sv nộp học phí
25 1810A04 Nguyễn Thị Kim Thanh 13/08/2000 3,00 70   Theo số TK Sv nộp học phí
26 1810A04 Nguyễn Đình Tưởng 8/11/2000 2,67 81   Theo số TK Sv nộp học phí
27 1810A04 Vũ Thị Tố Uyên 18/07/2000 3,12 83   Theo số TK Sv nộp học phí
28 1810A05 Lê Tuấn Anh 3/1/2000 3,33 79   Theo số TK Sv nộp học phí
29 1810A05 Đỗ Văn Giang 26/01/2000 3,47 74   Theo số TK Sv nộp học phí
30 1810A05 Ngô Minh Hiếu 1/1/2000 2,61 82   Theo số TK Sv nộp học phí
31 1810A05 Nguyễn Thị Hoa 17/07/2000 2,71 72   Theo số TK Sv nộp học phí
32 1810A05 Lương Quốc Huy 28/09/1998 3,08 70   Theo số TK Sv nộp học phí
33 1810A05 Nguyễn Thị Mai 12/9/2000 3,06 73   Theo số TK Sv nộp học phí
34 1810A05 Nguyễn Văn Tuấn 17/12/2000 2,66 74   Theo số TK Sv nộp học phí
35 1910A01 Nguyễn Ngọc Anh 1/4/2001 2,57 70   Theo số TK Sv nộp học phí
36 1910A01 Trần Thị Kiều Diễm 26/02/2001 3,20 73   Theo số TK Sv nộp học phí
37 1910A01 Đào Hương Giang 30/01/2001 2,74 72   Theo số TK Sv nộp học phí
38 1910A01 Trịnh Thị Thu 26/01/2001 2,95 72   Theo số TK Sv nộp học phí
39 1910A01 Vũ Thị Bích Hạnh 5/12/2001 2,80 77   Theo số TK Sv nộp học phí
40 1910A01 Nguyễn Thị Thu Hoài 10/1/2001 3,25 81   Theo số TK Sv nộp học phí
41 1910A01 Nguyễn Văn Khương 27/07/2001 2,71 70   Theo số TK Sv nộp học phí
42 1910A01 Chử Văn Nam 23/06/2001 3,07 72   Theo số TK Sv nộp học phí
43 1910A02 Trần Thị Ánh 8/1/2001 2,73 80   Theo số TK Sv nộp học phí
44 1910A02 Đỗ Thị Bích 19/11/2001 3,28 70   Theo số TK Sv nộp học phí
45 1910A02 Lê Thị Hiền 4/12/2001 2,80 70   Theo số TK Sv nộp học phí
46 1910A02 Nguyễn Thị Lan Hương 25/12/2001 2,71 82   Theo số TK Sv nộp học phí
47 1910A02 Lê Quang Minh 31/08/2001 3,46 73   Theo số TK Sv nộp học phí
48 1910A02 Nguyễn Giang Nam 9/12/2001 2,86 70   Theo số TK Sv nộp học phí
49 1910A02 Nguyễn Anh Núi 25/08/2001 3,28 81   Theo số TK Sv nộp học phí
50 1910A02 Nguyễn Đình Phước 18/06/2000 2,68 70   Theo số TK Sv nộp học phí
51 1910A02 Nguyễn Hoài Thu 25/06/2001 2,86 70   Theo số TK Sv nộp học phí
52 1910A02 Nguyễn Hữu Tình 30/01/2001 3,06 79   Theo số TK Sv nộp học phí
53 1910A02 Lê Thùy Trang 21/04/2001 2,91 75   Theo số TK Sv nộp học phí
54 1910A03 Nguyễn Công Chính 16/10/2001 3,23 73   Theo số TK Sv nộp học phí
55 1910A03 Nguyễn Thị Phương Dung 15/10/2001 2,90 72   Theo số TK Sv nộp học phí
56 1910A03 Phan Thị Thùy Dương 18/10/2001 2,92 74   Theo số TK Sv nộp học phí
57 1910A03 Nguyễn Thị Hằng 4/1/2001 2,88 70   Theo số TK Sv nộp học phí
58 1910A03 Tạ Thị Minh Huệ 4/4/2001 2,57 72   Theo số TK Sv nộp học phí
59 1910A03 Nguyễn Văn Linh 9/8/2001 3,04 72   Theo số TK Sv nộp học phí
60 1910A03 Nông Thị Tuyết Mai 29/10/2001 2,78 82   Theo số TK Sv nộp học phí
61 1910A03 Nguyễn Văn Mạnh 1/10/2001 2,64 71   Theo số TK Sv nộp học phí
62 1910A03 Mạc Đức Tân 2/8/2001 3,00 80   Theo số TK Sv nộp học phí
63 1910A03 Trần Hoài Thu 20/12/2001 3,17 83   Theo số TK Sv nộp học phí
64 1910A03 Vũ Xuân Trường 22/12/2001 2,60 80   Theo số TK Sv nộp học phí
65 1910A03 Nguyễn Công Viên 20/12/2001 2,58 73   Theo số TK Sv nộp học phí
66 1910A03 Nguyễn Hữu 23/07/2001 3,25 73   Theo số TK Sv nộp học phí
67 1910A04 Lê Thùy Dương 1/11/2001 2,55 70   Theo số TK Sv nộp học phí
68 1910A04 Hà Thị Hạnh 26/07/2001 2,72 70   Theo số TK Sv nộp học phí
69 1910A04 Vũ Thị Thúy Hiền 9/12/2001 2,72 70   Theo số TK Sv nộp học phí
70 1910A04 Nguyễn Mạnh Hùng 23/02/2001 2,78 70   Theo số TK Sv nộp học phí
71 1910A04 Ma Thị Huyền 3/12/2001 2,66 72   Theo số TK Sv nộp học phí
72 1910A04 Nguyễn Thị Huyền 8/3/2000 2,73 70   Theo số TK Sv nộp học phí
73 1910A04 Nguyễn Thị 5/8/2001 3,29 70   Theo số TK Sv nộp học phí
74 1910A04 Nguyễn Văn Linh 13/01/2000 2,61 78   Theo số TK Sv nộp học phí
75 1910A04 Bùi Đức Lộc 18/07/1998 2,54 77   Theo số TK Sv nộp học phí
76 1910A04 Nguyễn Văn Mạnh 29/12/2001 2,75 72   Theo số TK Sv nộp học phí
77 1910A04 Nguyễn Thanh Nam 21/07/2001 3,10 83   Theo số TK Sv nộp học phí
78 1910A04 Phạm Bích Ngọc 18/02/2001 2,54 72   Theo số TK Sv nộp học phí
79 1910A04 Trần Thu Phương 20/12/2001 3,17 75   Theo số TK Sv nộp học phí
80 1910A04 Vũ Minh Quân 22/08/2001 2,65 70   Theo số TK Sv nộp học phí
81 1910A04 Trần Thị Như Quỳnh 8/11/2001 3,00 72   Theo số TK Sv nộp học phí
82 1910A04 Trần Văn Trung 14/03/2001 2,80 70   Theo số TK Sv nộp học phí
83 1910A04 Phạm Lê Việt 14/10/2001 3,35 77   Theo số TK Sv nộp học phí
84 1910A04 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 10/6/2001 2,93 72   Theo số TK Sv nộp học phí
85 1910A05 Nguyễn Phước Duy 29/08/2001 3,00 71   Theo số TK Sv nộp học phí
86 1910A05 Nguyễn Xuân Dương 21/09/2001 3,52 81   Theo số TK Sv nộp học phí
87 1910A05 Mai Thành Đạt 19/09/2001 2,58 71   Theo số TK Sv nộp học phí
88 1910A05 Nguyễn Thu 26/06/2001 3,11 76   Theo số TK Sv nộp học phí
89 1910A05 Vũ Đình Hòa 17/01/2001 2,64 75   Theo số TK Sv nộp học phí
90 1910A05 Nguyễn Thu Huyền 7/3/2001 2,90 77   Theo số TK Sv nộp học phí
91 1910A05 Đinh Huy Khánh 28/06/2001 3,26 90   Theo số TK Sv nộp học phí
92 1910A05 Nghiêm Thị Thu Linh 18/05/2001 3,60 90   Theo số TK Sv nộp học phí
93 1910A05 Đàm Đức Ngọc 5/6/2001 3,00 76   Theo số TK Sv nộp học phí
94 1910A05 Trần Văn Quang 8/8/2001 2,63 77   Theo số TK Sv nộp học phí
95 1910A05 Phạm Xuân Sang 4/8/2001 2,72 73   Theo số TK Sv nộp học phí
96 1910A05 Nguyễn Thị Thủy 9/5/2001 3,15 72   Theo số TK Sv nộp học phí
97 1910A05 Trần Văn Tiến 5/3/2001 2,61 70   Theo số TK Sv nộp học phí
98 1910A05 Nguyễn Đức Trường 25/05/2001 2,78 74   Theo số TK Sv nộp học phí
99 1910A05 Dương Văn 17/10/2001 2,80 71   Theo số TK Sv nộp học phí
100 1910A05 Lưu Đức Việt 24/01/2001 2,89 76   Theo số TK Sv nộp học phí

 

  • Học bổng năm học 2020-2021 (Khóa 2010A):

TT Lớp Họ và Tên Ngày sinh Điểm Học tập  Điểm RL Loại HB Ngân hàng
1 2010A01 Lê Chiếu Dương 02/03/2002 2,98 81   Theo số TK Sv nộp học phí
2 2010A01 Chử Thị Diễm Quỳnh 23/12/2002 3,08 72,5   Theo số TK Sv nộp học phí
3 2010A01 Nguyễn Thu Thảo 13/03/2002 2,84 82,5   Theo số TK Sv nộp học phí
4 2010A01 Nguyễn Minh Thuận 02/09/2002 2,8 79,5   Theo số TK Sv nộp học phí
5 2010A01 Nguyễn Tiến Trường 07/01/2002 2,99 79   Theo số TK Sv nộp học phí
6 2010A02 Hoàng Quốc Đạt 31/10/2002 2,7 71   Theo số TK Sv nộp học phí
7 2010A02 Lê Xuân Đức 27/03/2002 2,91 72,5   Theo số TK Sv nộp học phí
8 2010A02 Lê Thị Giang 19/01/2001 3,21 77,5   Theo số TK Sv nộp học phí
9 2010A02 Hoàng Duy Khánh 25/10/2002 2,66 71   Theo số TK Sv nộp học phí
10 2010A02 Phạm Thị Anh Phiên 30/10/2002 3,05 74   Theo số TK Sv nộp học phí
11 2010A03 Phan Thu Hằng 22/07/2002 2,85 71,5   Theo số TK Sv nộp học phí
12 2010A03 Nguyễn Việt Hoàng 30/11/2002 2,89 82,5   Theo số TK Sv nộp học phí
13 2010A03 Phạm Thị Phương Thảo 26/11/2002 2,84 75   Theo số TK Sv nộp học phí
14 2010A03 Bùi Thị Yên 06/02/2002 3,39 72,5   Theo số TK Sv nộp học phí
15 2010A04 Trịnh Đăng Đạt 12/11/2002 3,02 70,5   Theo số TK Sv nộp học phí
16 2010A04 Nguyễn Thị Phương 31/01/2002 2,74 70   Theo số TK Sv nộp học phí
17 2010A04 Dương Thị Thùy Trang 10/06/2002 2,8 70,5   Theo số TK Sv nộp học phí
18 2010A04 Bùi Hải Triều 09/02/2002 2,91 72,5   Theo số TK Sv nộp học phí
19 2010A05 Vũ Thị Lan Anh 19/12/2002 2,82 77   Theo số TK Sv nộp học phí
20 2010A05 Đặng Thành Công 20/05/2002 3,16 84   Theo số TK Sv nộp học phí
21 2010A05 Lê Văn Hiểu 12/11/2002 2,88 72   Theo số TK Sv nộp học phí
22 2010A05 Lý Lâm Khải 21/08/2002 2,73 70   Theo số TK Sv nộp học phí
23 2010A05 Phan Công Long 29/06/2002 2,95 72,5   Theo số TK Sv nộp học phí
24 2010A05 Lê Đức Mạnh 17/09/2002 2,74 71,5   Theo số TK Sv nộp học phí
25 2010A05 Phạm Hồng Quân 15/12/2002 3,33 74   Theo số TK Sv nộp học phí
26 2010A05 Trần Thị Phương Thảo 06/12/2002 3,1 71   Theo số TK Sv nộp học phí
27 2010A05 Đinh Diệu Thúy 15/12/2002 2,76 73,5   Theo số TK Sv nộp học phí
28 2010A05 Lê Tuấn 15/11/2002 3,21 76,5   Theo số TK Sv nộp học phí

2. Sinh viên nếu thắc mắc có thể liên hệ (qua e-mail) với CVHT để được giải đáp. CVHT hoàn thành việc giải đáp qua e-mail (có CC đến địa chỉ của Khoa) trước 09:00 ngày 01/10/2021.

Lưu ýSinh viên năm thứ Nhất - khóa 2020-2024 được xét học bổng theo năm học 2020-2021.

(26399 lần xem)