Danh sách lớp hành chính khóa 2110A

29/09/2021 16:22
Danh sách lớp hành chính khóa 2021 - 2025
Tags: 2110A,

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH CVHT Lớp
1 Lê Thị An 12/06/2002 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
2 Ninh Đức Tùng An 12/06/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
3 Nguyễn Thị Kiều Anh 01/02/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
4 Ninh Đức Anh 12/06/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
5 Lê Thị Ngọc Ánh 11/07/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
6 Nguyễn Ngọc Chiến 09/08/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
7 Phạm Đỗ Duy 18/06/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
8 Nguyễn Đình Dũng 03/02/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
9 Nguyễn Tiến Dũng 23/07/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
10 Đỗ Thùy Dương 09/10/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
11 Nguyễn Minh Đạt 09/05/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
12 Nguyễn Tuấn Đạt 18/11/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
13 Tăng Xuân Điệp 15/09/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
14 Phạm Mạnh 02/01/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
15 Triệu Vũ 03/04/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
16 Nguyễn Thu Hiền 10/12/2002 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
17 Phạm Khắc Hiếu 22/10/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
18 Trần Quang Hiếu 14/12/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
19 Lương Thu Hoài 01/10/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
20 Nguyễn Huy Hoàng 02/09/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
21 Nguyễn Minh Hòa 15/11/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
22 Trần Phú Hòa 14/02/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
23 Vũ Văn Huấn 20/01/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
24 Nguyễn Sỹ Huy 30/08/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
25 Nguyễn Văn Huy 03/08/2002 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
26 Phạm Quang Huy 04/01/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
27 Vũ Đức Huy 01/04/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
28 Nguyễn Phi Hùng 25/03/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
29 Trần Khánh Hùng 21/03/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
30 Nguyễn Đức Hưng 05/09/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
31 Nguyễn Sỹ Khải 16/01/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
32 Nguyễn Tiến Khoa 14/02/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
33 Nguyễn Tiến Khởi 13/12/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
34 Ngô Thế Khương 24/07/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
35 Trần Đức Kỳ 28/07/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
36 Hoàng Thúy Lan 02/03/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
37 Nguyễn Thảo Linh 29/10/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
38 Phạm Hà Linh 06/08/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
39 Tạ Khánh Linh 21/10/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
40 Trần Ngọc Linh 22/01/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
41 Nguyễn Văn Long 15/08/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
42 Trần Thanh Long 06/07/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
43 Lê Thành Lộc 01/06/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
44 Nguyễn Thị Lương 29/01/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
45 Bùi Hiếu Minh 17/01/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
46 Đỗ Đức Minh 04/04/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
47 Thái Nhật Minh 21/03/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
48 Tống Khánh Quang Minh 03/08/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
49 Trần Ánh Minh 21/02/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
50 Đỗ Hải Nam 18/11/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
51 Nguyễn Văn Nam 27/02/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
52 Phạm Thành Nam 10/06/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
53 Phùng Văn Nam 29/06/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
54 Bùi Kim Ngọc 30/12/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
55 Đỗ Đăng Nguyên 27/01/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
56 Phạm Tiến Minh Nhật 08/09/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
57 Ngô Minh Phương 05/09/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
58 Phùng Minh Quang 08/07/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
59 Nguyễn Thị Như Quỳnh 05/07/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
60 Nguyễn Văn Quý 09/03/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
61 Nguyễn Đinh Tân 08/04/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
62 Tô Xuân Thái 29/01/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
63 Lê Việt Thành 07/11/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
64 Phạm Tiến Thành 26/12/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
65 Vũ Huy Thành 21/04/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
66 Lê Minh Thắng 04/11/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
67 Nguyễn Việt Thắng 17/06/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
68 Nguyễn Thị Thương 21/05/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
69 Trịnh Đức Thưởng 28/07/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
70 Cao Xuân Tiến 05/05/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
71 Hoàng Đức Tiến 14/12/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
72 Hoàng Việt Trung 22/07/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
73 Phạm Duy Trường 11/03/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
74 Trần Xuân Trường 17/11/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
75 Ngô Anh Tuấn 11/07/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
76 Đào Huy Tuệ 15/06/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
77 Nguyễn Thanh 27/03/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
78 Nguyễn Tuấn Việt 06/05/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
79 Nguyễn Thị Yến Vy 03/03/2003 Vũ Xuân Hạnh 2110A01
80 Nguyễn Khắc An 15/12/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
81 Đặng Thị Ngọc Anh 26/04/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
82 Hoàng Việt Anh 28/04/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
83 Nguyễn Đức Anh 18/02/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
84 Nguyễn Việt Anh 25/09/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
85 Phạm Đức Anh 19/06/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
86 Từ Phương Anh 02/09/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
87 Vũ Việt Anh 09/08/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
88 Đỗ Nhật Bình 28/01/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
89 Đặng Khánh Chi 13/10/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
90 Nguyễn Đức Cường 04/11/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
91 Lê Quốc Duy 18/03/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
92 Nguyễn Đức Dũng 31/01/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
93 Trương Ngọc Dương 07/04/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
94 Lê Văn Đạt 04/04/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
95 Nguyễn Tất Đạt 08/02/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
96 Thân Văn Đạt 19/08/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
97 Vũ Tiến Đạt 22/12/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
98 Trần Văn Đông 14/04/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
99 Lù Trung Đồng 03/01/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
100 Vũ Quang Được 19/12/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
101 Bùi Chí Đức 11/03/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
102 Nguyễn Thành Đức 27/06/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
103 Nguyễn Thị Trà Giang 07/02/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
104 Nguyễn Trường Giang 27/12/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
105 Phạm Tuấn 21/09/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
106 Vũ Đức Hải 07/01/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
107 Phan Ngọc Hân 18/11/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
108 Đỗ Quang Hiệp 11/10/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
109 Trần Xuân Hiệu 20/03/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
110 Đỗ Thị Hoài 08/11/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
111 Trần Văn Minh Hoàng 15/01/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
112 Vũ Quốc Hoàng 04/05/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
113 Nguyễn Tiến Hùng 19/02/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
114 Lê Trung Kiên 02/02/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
115 Vũ Tuấn Kiệt 18/05/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
116 Vũ Ngọc Lâm 06/07/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
117 Phạm Đức Lương 03/05/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
118 Lương Đức Mạnh 01/01/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
119 Nguyễn Đức Mạnh 13/10/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
120 Đỗ Văn Minh 12/04/2001 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
121 Ngọ Quốc Minh 24/12/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
122 Nguyễn Nhật Minh 30/12/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
123 Kiều Thị Ngọc 16/09/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
124 Đỗ Trọng Ninh 28/09/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
125 Nguyễn Đình Phong 08/01/2002 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
126 Nguyễn Hồng Phong 02/07/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
127 Lương Thanh Phượng 03/01/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
128 Lê Xuân Quân 23/12/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
129 Trần Văn Quân 18/01/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
130 Ông Văn Sinh 17/05/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
131 Ngọ Văn Sơn 27/06/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
132 Nguyễn Tiến Thành 21/09/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
133 Nguyễn Thị Phương Thảo 24/05/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
134 Phạm Quang Thắng 19/10/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
135 Lương Sỹ Thông 20/06/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
136 Đặng Minh Thu 05/09/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
137 Nguyễn Anh Thư 08/11/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
138 Đoàn Thị Thương 28/05/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
139 Hoàng Đức Toàn 18/11/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
140 Lê Khắc Toàn 01/05/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
141 Bùi Thị Huyền Trang 17/05/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
142 Lâm Huyền Trang 22/02/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
143 Ngô Thị Trang 22/12/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
144 Nguyễn Thị Khánh Trang 01/05/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
145 Vũ Thị Thùy Trang 27/09/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
146 Nguyễn Thị Trinh 22/05/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
147 Trần Minh Tuân 20/05/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
148 Bùi Anh Tuấn 02/10/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
149 Đoàn Minh Tuấn 11/04/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
150 Hà Anh Tuấn 17/10/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
151 Nguyễn Danh 07/04/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
152 Trần Quốc Việt 08/12/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
153 Nguyễn Tuấn 23/01/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
154 Đặng Đại Vương 31/08/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
155 Đặng Trọng Vương 16/11/2003 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
156 Đỗ Đức Vượng 12/04/2001 Nguyễn Đắc Phương Thảo 2110A02
157 Nguyễn Thị Ngọc An 21/11/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
158 Bùi Tuấn Anh 18/09/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
159 Đặng Ngọc Anh 21/01/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
160 Nguyễn Đức Anh 07/07/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
161 Nguyễn Trọng Anh 08/05/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
162 Lê Văn Bách 19/05/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
163 Vương Đăng Kim Bảo 15/03/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
164 Hà Văn Cảnh 02/11/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
165 Nguyễn Đức Cảnh 22/01/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
166 Mai Thị Thảo Chi 25/12/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
167 Tạ Hữu Cường 04/03/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
168 Đàm Phương Dung 13/10/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
169 Ngô Thọ Duy 24/12/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
170 Đặng Tiến Dũng 30/10/2002 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
171 Lê Đình Dũng 30/03/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
172 Nguyễn Văn Dũng 11/11/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
173 Vũ Văn Dũng 04/06/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
174 Nguyễn Tùng Dương 10/12/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
175 Đậu Tiến Đạt 25/04/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
176 Vũ Đình Đạt 13/07/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
177 Lê Anh Đức 10/01/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
178 Nguyễn Hữu Đức 07/05/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
179 Hán Đức Giang 07/01/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
180 Đỗ Ngọc Giao 02/12/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
181 Nguyễn Quang 27/10/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
182 Dương Ngọc Hải 23/02/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
183 Nguyễn Thị Thu Hằng 04/02/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
184 Nguyễn Thị Thu Hằng 08/11/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
185 Lê Văn Hiếu 24/02/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
186 Đoàn Huy Hoàng 15/07/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
187 Nguyễn Khánh Hoàng 27/06/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
188 Đinh Thị Thanh Huyền 21/06/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
189 Nguyễn Tuấn Hùng 11/10/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
190 Ngô Văn Tuấn Kiệt 12/11/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
191 Nguyễn Bá Kỳ 17/10/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
192 Vũ Văn Lãm 27/09/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
193 Trần Võ Lâm 14/11/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
194 Nguyễn Diệu Linh 10/08/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
195 Nguyễn Thị Linh 10/09/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
196 Dương Mạnh Long 06/07/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
197 Trần Quốc Long 22/02/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
198 Đào Xuân Lộc 26/05/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
199 Vũ Thị Hương 05/05/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
200 Nguyễn Phương Mai 06/04/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
201 Dương Đức Mạnh 19/10/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
202 Đỗ Nhật Minh 11/07/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
203 Vũ Thị Trà My 26/09/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
204 Nguyễn Phương Nam 07/04/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
205 Nguyễn Phương Nam 16/10/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
206 Phùng Phương Nam 27/02/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
207 Vũ Đức Năng 31/01/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
208 Đặng Thị Ngọc 28/08/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
209 Lê Thị Phương Oanh 12/08/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
210 Nguyễn Nhật Phát 03/04/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
211 Phạm Anh Phú 25/12/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
212 Nguyễn Thị Thu Phương 26/07/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
213 Trương Thị Minh Phương 13/05/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
214 Phan Duy Quang 09/10/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
215 Phan Hữu Quân 16/05/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
216 Vũ Mạnh Quân 01/04/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
217 Nguyễn Tiến Quý 14/09/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
218 Vũ Xuân Trung Sơn 19/01/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
219 Tăng Đức Thanh 02/04/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
220 Võ Thị Thanh 21/08/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
221 Dương Thị Thanh Thảo 31/05/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
222 Nguyễn Quang Thắng 15/08/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
223 Lê Văn Thiện 03/03/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
224 Trần Văn Thiện 25/05/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
225 Phạm Trọng Thịnh 21/09/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
226 Hoàng Văn Thụ 16/09/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
227 Nguyễn Thị Thương 14/09/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
228 Bùi Văn Tiến 12/06/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
229 Phạm Xuân Tiến 10/07/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
230 Vũ Thùy Trang 10/12/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
231 Ngô Xuân Trọng 11/10/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
232 Bùi Thành Trung 02/10/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
233 Nguyễn Việt Tùng 09/10/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
234 Đào Quang Vinh 18/08/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
235 Hoàng Trương Long 31/08/2003 Mai Thị Thúy Hà 2110A03
236 Chu Quỳnh Anh 23/10/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
237 Nguyễn Kỳ Anh 22/12/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
238 Nguyễn Thị Vân Anh 29/09/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
239 Nguyễn Tuấn Anh 25/11/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
240 Nguyễn Quang Ánh 18/10/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
241 Bùi Đăng Cường 08/05/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
242 Nguyễn Việt Dũng 25/03/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
243 Cao Chí Dưỡng 25/06/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
244 Lê Tiến Đạt 17/07/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
245 Nguyễn Gia Đạt 25/01/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
246 Nguyễn Ngọc Hải 25/08/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
247 Cấn Minh Hiếu 09/10/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
248 Phan Trung Hiếu 20/01/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
249 Phùng Trần Hiếu 03/06/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
250 Nguyễn Viết Hoàng 24/01/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
251 Hoàng Quang Huy 20/06/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
252 Lê Văn Quang Huy 22/12/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
253 Phạm Văn Quốc Huy 19/01/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
254 Thân Khánh Huyền 13/03/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
255 Vũ Công Hùng 10/01/2002 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
256 Vũ Việt Hưng 10/12/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
257 Nguyễn Thị Thu Hường 12/11/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
258 Nguyễn Quang Linh 02/01/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
259 Hồ Hoàng Long 14/03/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
260 Nguyễn Thành Lương 25/10/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
261 Nghiêm Văn Mạnh 08/10/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
262 Lê Đức Minh 10/11/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
263 Mai Đức Minh 13/08/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
264 Nguyễn Quang Minh 24/04/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
265 Nguyễn Tấn Minh 10/09/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
266 Đoàn Thị Thúy Mùi 24/05/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
267 Hoàng Thị Hà My 01/10/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
268 Phạm Hải Nam 15/07/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
269 Lèo Thị Kim Ngân 03/03/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
270 Nguyễn Ánh Ngọc 04/09/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
271 Nguyễn Thị Ngọc 23/03/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
272 Trần Thị Bích Ngọc 24/01/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
273 Lê Huy Hưng Nguyên 12/10/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
274 Phạm Thị Hồng Nhung 13/11/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
275 Phạm Ngọc Phát 26/10/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
276 Nguyễn Đình Phi 10/01/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
277 NguyễN Văn Phú 14/09/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
278 Nguyễn Công Phúc 15/03/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
279 Nguyễn Thế Minh Phúc 23/02/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
280 Trần Thanh Phương 20/12/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
281 Hà Việt Quang 27/10/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
282 Nguyễn Đình Quang 18/04/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
283 Võ Công Quang 15/10/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
284 Đỗ Hồng Quân 14/10/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
285 Nguyễn Minh Quân 08/12/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
286 Nguyễn Văn Quân 09/08/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
287 Nguyễn Huy Quyền 12/10/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
288 Nguyễn Hồng Sơn 18/05/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
289 Dương Thế Sỹ 12/01/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
290 Nguyễn Hoàng Tâm 04/01/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
291 Trần Minh Tâm 21/12/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
292 Nguyễn Ngọc Tân 09/05/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
293 Phạm Đình Tân 03/03/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
294 Nguyễn Tiến Thành 12/05/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
295 Đỗ Thị Thảo 10/01/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
296 Lý Thị Thảo 27/11/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
297 Nguyễn Kim Thiện 31/03/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
298 Phạm Hoài Thương 30/11/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
299 Nguyễn Văn Tiến 20/01/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
300 Nguyễn Phúc Toàn 14/06/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
301 Lê Bá Toản 25/08/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
302 Nguyễn Thị Đoan Trang 13/09/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
303 Phạm Thị Thu Trang 11/05/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
304 Vũ Thị Kiều Trang 05/08/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
305 Đồng Minh Trí 19/04/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
306 Trần Quốc Trung 02/01/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
307 Nguyễn Đức Quang Trường 24/07/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
308 Phùng Danh Vũ Trường 01/06/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
309 Bùi Anh Tuấn 23/10/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
310 Đào Việt Tuấn 17/08/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
311 Đặng Thị Hồng Vân 26/03/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
312 Ngô Chí Việt 30/03/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
313 Phan Ngọc 14/08/2003 Nguyễn Thị Thúy Lan 2110A04
314 Lê Ngọc An 17/03/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
315 Chu Tự Phong Anh 11/01/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
316 Dương Tuấn Anh 17/02/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
317 Lương Thị Vân Anh 09/10/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
318 Nguyễn Hoàng Anh 28/05/2002 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
319 Trần Đức Anh 17/01/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
320 Đào Gia Bảo 10/03/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
321 Vũ Lê Ngọc Bảo 15/11/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
322 Vũ Hoàng Bắc 19/10/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
323 Trương Quang Chiến 26/07/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
324 Phạm Thị Dung 03/06/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
325 Lê Văn Dương 15/02/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
326 Đặng Tiến Đạt 13/06/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
327 Lành Tiến Đạt 28/02/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
328 Nguyễn Mậu Đạt 19/06/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
329 Nguyễn Thành Đạt 07/12/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
330 Trịnh Hoàng Đạt 07/03/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
331 Đào Anh Đức 22/04/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
332 Nguyễn Minh Đức 25/06/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
333 Võ Tài Đức 02/06/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
334 Lê Thu 08/11/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
335 Nguyễn Văn Hào 03/10/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
336 Trần Thanh Hải 13/09/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
337 Nguyễn Thị Hằng 24/09/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
338 Nguyễn Thúy Hằng 24/12/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
339 Nguyễn Minh Hiếu 25/08/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
340 Lại Văn Hiệp 23/03/2002 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
341 Nông Văn Hiệp 06/08/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
342 Tạ Đức Hoàn 05/05/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
343 Đoàn Việt Hoàng 19/10/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
344 Vũ Huy Hoàng 05/12/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
345 Vũ Tuyên Hoàng 20/03/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
346 Trần Xuân Huy 07/10/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
347 Đỗ Thị Ngọc Huyền 15/02/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
348 Trần Văn Hùng 26/11/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
349 Nguyễn Phúc Hưng 12/12/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
350 Đồng Thanh Liêm 25/05/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
351 Nguyễn Mai Linh 29/09/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
352 Vũ Thị Linh 10/10/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
353 Cao Hoàng Long 07/03/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
354 Nguyễn Hồng Long 16/12/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
355 Phạm Văn Long 07/07/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
356 Trần Đức Lộc 20/11/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
357 Nguyễn Đức Lượng 27/10/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
358 Lê Thị Mai 22/05/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
359 Cao Nhật Minh 17/10/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
360 Quách Đức Minh 20/08/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
361 Đỗ Trà My 21/12/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
362 Đặng Phương Nam 17/08/2001 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
363 Nguyễn Nhật Nam 10/12/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
364 Đinh Đức Nghĩa 11/05/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
365 Bùi Quang Ngọc 04/05/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
366 Hoàng Ngọc Nhất 08/11/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
367 Lại Văn Phố 17/10/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
368 Chu Bảo Phúc 08/12/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
369 Lê Đức Quang 14/11/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
370 Nguyễn Thiện Quang 20/02/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
371 Phùng Minh Quang 28/06/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
372 Đặng Ngọc Quỳnh 20/04/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
373 Lê Văn Sáng 28/02/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
374 Đinh Hoàng Sơn 24/02/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
375 Nguyễn Nghiêm Tâm 30/11/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
376 Lương Minh Thái 16/05/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
377 Quách Đăng Thành 05/11/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
378 Đoàn Thị Thu Thảo 26/03/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
379 Đỗ Đức Thắng 23/11/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
380 Phạm Trung Thắng 14/09/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
381 Vũ Duy Thắng 15/10/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
382 Nguyễn Duy Thịnh 02/08/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
383 Nguyễn Thị Thùy 18/08/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
384 Nguyễn Thu Thủy 12/11/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
385 Nguyễn Viết Tuấn 16/07/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
386 Phạm Quốc Tuấn 12/12/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
387 Vũ Anh Tuấn 19/07/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
388 Đặng Huy Tùng 29/04/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
389 Đỗ Thanh Uyên 25/10/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
390 Nguyễn Thành Văn 03/06/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
391 Trần Kim Quang Vinh 21/05/2003 Nguyễn Đức Tuấn 2110A05
(16723 lần xem)