Thông báo thu học phí giai đoạn 2 kỳ 1 năm học 2021-2022

26/11/2021 10:22
Tổ Kế hoạch -Tài chính khoa CNTT thông báo thu học phí giai đoạn 2 HK1 năm học 2021-2022
Tags: học phí,

 

Tổ Kế hoạch -Tài chính khoa CNTT thông báo thu học phí giai đoạn 2 HK1 năm học 2021-2022

 

Đối tượng:      + Hệ Đại học Chính quy

Các khoản thu:

                        + Tiền học phí: Theo số tín chỉ giai đoạn 2 (và các môn chưa thu) sinh viên đăng ký x mức thu/TC

Thời gian, địa điểm thu:

STT Sinh viên Bộ phận KT

1

    Trước 26/11/2021, sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB, lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền thu học phí 50.000đ.

Thu học phí trong tài khoản của SV  ngày 29/11/2021 (Ngân hàng thực hiện nghiệp vụ uỷ nhiệm , chuyển DS cho Khoa trước ngày 30/11/2021)

     Gạch nợ học phí từ ngày 30/11/2021đến ngày 01/12/2021

 

   Ghi chú:

Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đầy đủ và đúng kế hoạch. Sinh viên nộp muộn sẽ bị xem xét không đảm bảo các quyền lợi liên quan.

(23405 lần xem)

Tin liên quan: