Kết quả duyệt đề tài (lần 1) và phân công GVHD đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2021-2022

30/12/2021 16:11
Khoa thông báo kết quả duyệt đề tài (lần 1) và phân công GV hướng dẫn đồ án TN cho SV thực hiện trong HK2 năm học 2021-2022, như sau:
  1. Đối tượng 1: Các SV có kết quả duyệt là "Duyệt":  SV được duyệt đề tài và GV Hướng dẫn như đã đăng ký
  2. Đối tượng 2: Các SV có kết quả duyệt là "Duyệt & sửa theo YC": SV được duyệt đề tài và GVHD như đã đăng ký, SV cần sửa đề cương như các góp ý/yêu cầu trực tiếp của HĐ trên CTMS
  3. Đối tượng 3: Các SV có kết quả duyệt khác với 2 kết quả duyệt của đối tượng 1 và đối tượng 2 nêu trên: Sinh viên không được duyệt đề tài đã đăng ký lần 1, SV cần liên hệ GVHD được phân công để làm việc về đề tài mới (đề tài được phân công mới hay đề tài xin mới từ GVHD), sau đó sửa/đăng ký đề cương mới lên CTMS
  4. Thời hạn nộp đề cương lần 2: trước ngày 07/01/2022
  5. Cách thức nộp đề cương: tương tự lần 1 SV nộp bản PDF của đề cương sau khi sửa/đăng ký mới trên CTMS và in trực tiếp từ CTMS ra, nộp theo Quy trình xử lý đơn thư trực tuyến  (SV gửi đến GVHD để GV xác nhận và nộp cho Khoa
  6. Giấy mời GV hướng dẫn đồ án: sẽ được gửi qua email cho GV và SV
  7. Kiểm tra điều kiện chuyên môn: theo thông báo của bộ phận chức năng
  8. Kết quả duyệt đồ án như bảng dưới đây:

STT Mã SV Họ Tên Lớp hành chính Chuyên ngành KQ duyệt
Lần 1
Đề tài (duyệt) GVHD
(duyệt)
Yêu cầu đề tài Yêu cầu kiểm tra chuyên môn
12 18A10010134 Nguyễn Thị Kim Duyên 1810A03 CNPM Phân công đề tài và GVHD Kiểm thử "Website bán hàng và quản trị cho Dango Shop" Lê Hữu Dũng Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS Không yêu cầu
33 18A10010366 Nguyễn Thị Hường 1810A01 CNPM Phân công đề tài và GVHD Kiểm thử "Website bán hàng và quản trị cho Dango Shop" Lê Hữu Dũng Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS Không yêu cầu
13 18A10010347 Trịnh Thị Duyên 1810A04 CNPM Duyệt & sửa theo YC Kiểm thử hệ thống hỗ trợ tuyển dụng cho công ty TNHH CMC Global Thái Thanh Tùng   Không yêu cầu
11 18A10010122 Nguyễn Thị Hồng Duyên 1810A02 CNPM Duyệt & sửa theo YC Kiểm thử hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng giày SpaceSneaker Trịnh Thị Xuân   Không
53 18A10010314 Nguyễn Thu Phương 1810A04 CNPM Duyệt & sửa theo YC Kiểm thử hệ thống quản lý bán hàng online cho cửa hàng thực phẩm Đức Việt Trịnh Thị Xuân   Không
32 17A10010197 Phạm Thị Hương 1710A02 CNPM Duyệt & sửa theo YC Kiểm thử website bán hàng trực tuyến cho cửa hàng NIDAS Shoes Trịnh Thị Xuân   Không
57 18A10010309 Hoàng Thanh Thúy 1810A02 CNPM Phân công đề tài và GVHD Kiểm thử website quản lý bán hàng cho cửa hàng mua bán xe máy cũ Hồng Hoan Nguyễn Thị Tâm Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS Không yêu cầu
62 18A10010041 Trần Thị Trang 1810A01 CNPM Phân công đề tài và GVHD Kiểm thử website quản lý bán hàng cho cửa hàng mua bán xe máy cũ Hồng Hoan Nguyễn Thị Tâm Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS Không yêu cầu
31 18A10010119 Phạm Lan Hương 1810A04 M&ATHT Sửa đề tài đã đăng ký Nghiên cứu dạng tấn công Cross-site request forgery(kỹ thuật tấn công giả mạo) và phương pháp phòng chống trên hệ thống "Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng kính mắt Tidoki Eyewear" Trần Tiến Dũng Gán với dự án đề tài SV Vũ Thị Linh An ninh bảo mật dữ liệu
54 17A10010151 Phạm Hà Phương 1710A01 M&ATHT Sửa đề tài đã đăng ký Nghiên cứu kỹ thuật tấn công XSS và cách ngăn chặn trên hệ thống "Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng NIDAS Shoes" Trần Tiến Dũng Gán với dự án đề tài SV Hồ Long Nhật An ninh bảo mật dữ liệu
8 18A10010329 Nguyễn Văn Chiến 1810A01 CNPM Duyệt & sửa theo YC Nhận diện tin giả (Fake News) trên không gian mạng sử dụng Machine Learning Thái Thanh Tùng   Python, MongoDB
15 18A10010365 Nguyễn Hải Đăng 1810A01 CN ĐPT Duyệt & sửa theo YC Nhận diện tin giả (Fake News) trên không gian mạng sử dụng Machine Learning Thái Thanh Tùng Đề nghị GVHD xác định nhiệm vụ theo hướng chuyên ngành CN ĐPT cho sv Nguyễn Hải Đăng trong đề tài này và đăng ký lại đề cương. TKGDND
35 15A10010322 Tăng Duy Khánh 1510A03 CN ĐPT Phân công đề tài Thiết kế giao diện và trải nghệm người dùng cho Hệ thống hỗ trợ Tuyển dụng cho Công ty TNHH CMC Global Mai Thị Thúy Hà Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS TKGDND
2 18A10010279 Hà Thị Vân Anh 1810A04 CN ĐPT Duyệt & sửa theo YC Thiết kế giao diện và trải nghệm người dùng cho website cung cấp dịch vụ thiết kế Stella Infinity Design Studio Nguyễn Thị Quỳnh Như   Không yêu cầu
48 17A10010184 Đỗ Thị Phương Oanh 1710A02 CN ĐPT Phân công đề tài và GVHD Thiết kế giao diện và trải nghệm người dùng cho website cung cấp dịch vụ thiết kế Stella Infinity Design Studio Nguyễn Thị Quỳnh Như Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS TKĐH, TKGDND
22 18A10010254 Hoàng Phương Hạnh 1810A04 CN ĐPT Duyệt & sửa theo YC Thiết kế giao diện và trải nghệm người dùng cho website mỹ phẩm SOPHIA Nguyễn Thị Quỳnh Như   Không yêu cầu
67 18A10010360 Nguyễn Hoàng Việt 1810A05 CN ĐPT Phân công đề tài và GVHD Thiết kế giao diện và trải nghệm người dùng cho website mỹ phẩm SOPHIA Nguyễn Thị Quỳnh Như Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS TKGDND
19 18A10010044 Bùi Ngọc Hải 1810A03 CN ĐPT Phân công đề tài và GVHD Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho Hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng giày SpaceSneaker Bùi Văn Long Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS TKĐH
21 18A10010225 Đỗ Thị Hảo 1810A02 CN ĐPT Phân công đề tài và GVHD Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho Trò chơi Into The Forest với phần mềm Unity Lê Hữu Dũng Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS TKĐH, TKGDND
29 18A10010351 Nguyễn Thị Thanh Huệ 1810A03 CN ĐPT Phân công đề tài và GVHD Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho Trò chơi Into The Forest với phần mềm Unity Lê Hữu Dũng Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS TKGDND
43 18A10010195 Trần Xuân Mạnh 1810A04 CN ĐPT Duyệt & sửa theo YC Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website bán cây cảnh cho chuỗi cửa hàng M TREE Đinh Phạm Ngọc Minh Chú ý sửa cả định dạng của văn bản và xác định rõ ràng sản phẩm Không yêu cầu
58 18A10010243 Lê Thị Thúy 1810A05 CN ĐPT Phân công đề tài và GVHD Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website bán cây cảnh cho chuỗi cửa hàng M TREE Đinh Phạm Ngọc Minh Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS TKĐH
3 18A10010014 Nguyễn Thị Lan Anh 1810A03 CN ĐPT Phân công đề tài Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website bán đồ thể thao Turo Sport Trần Duy Hùng Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS TKGDND
63 18A10010120 Trương Minh Tuân 1810A03 CN ĐPT Duyệt Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website bán đồ thể thao Turo Sport Trần Duy Hùng   Không yêu cầu
37 15A10010073 Nguyễn Hoàng Linh 1510A04 CN ĐPT Phân công đề tài và GVHD Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho Website bán hàng cho cửa hàng kính mắt Tidoki Eyewear Trần Duy Hùng Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS TKGDND
36 18A10010186 Đỗ Thị Liên 1810A04 CN ĐPT Phân công đề tài và GVHD Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho Website bán hàng cho cửa hàng NIDAS Shoes Trần Duy Hùng Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS TKĐH, TKGDND
55 18A10010208 Nguyễn Thị Kim Thanh 1810A04 CN ĐPT Phân công đề tài Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho Website bán hàng cho cửa hàng NIDAS Shoes Trần Duy Hùng Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS Không yêu cầu
10 18A10010214 Vũ Thị Phương Dung 1810A01 CN ĐPT Phân công đề tài và GVHD Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho Website bán hàng và quản trị cho Dango Shop Lê Hữu Dũng Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS TKGDND
27 18A10010075 Phan Mai Hoa 1810A01 CN ĐPT Phân công đề tài và GVHD Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho Website bán hàng và quản trị cho Dango Shop Lê Hữu Dũng Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS TKĐH
24 18A10010138 Nguyễn Thị Hiền 1810A03 CN ĐPT Phân công đề tài và GVHD Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website bán mỹ phẩm Rose Beauty Cosmetics Thái Thanh Tùng Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS TKGDND
42 18A10010037 Nguyễn Thị Mai 1810A05 CN ĐPT Duyệt & sửa theo YC Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website bán mỹ phẩm Rose Beauty Cosmetics Thái Thanh Tùng   TKGDND
41 18A10010077 Phạm Văn Long 1810A01 CN ĐPT Duyệt & sửa theo YC Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho Website bán truyện tranh i-Comics. Đinh Phạm Ngọc Minh   TKĐH
66 18A10010199 Nguyễn Hồng Vân 1810A05 CN ĐPT Duyệt & sửa theo YC Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website cửa hàng phụ kiện trang sức Mây Store Thái Thanh Tùng   Không yêu cầu
25 18A10010092 Đỗ Thị Minh Hiếu 1810A02 CN ĐPT Phân công đề tài và GVHD Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website review địa điểm du lịch Việt Nam Nguyễn Thị Quỳnh Như Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS TKĐH
65 18A10010162 Vũ Thị Tố Uyên 1810A04 CN ĐPT Duyệt & sửa theo YC Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website review địa điểm du lịch Việt Nam Nguyễn Thị Quỳnh Như Điểm đánh giá đề cương rất thấp, cần sửa nhiều Không yêu cầu
26 18A10010192 Ngô Minh Hiếu 1810A05 CN ĐPT Phân công đề tài và GVHD Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho Website tìm kiếm việc làm cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin Trần Duy Hùng Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS TKĐH
40 18A10010144 Nguyễn Thị Lĩnh 1810A05 CN ĐPT Phân công đề tài và GVHD Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho Website tìm kiếm việc làm cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin Trần Duy Hùng Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS TKĐH
14 17A10010016 Đinh Chí Đạt 1710A03 CN ĐPT Phân công đề tài và GVHD Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website tìm và cho thuê phòng trọ Hasan Trần Duy Hùng Gặp GVHD, xây dựng đề cương theo đề tài đã được duyệt và sửa đăng ký trên CTMS TKĐH, TKGDND
59 18A10010062 Phạm Thị Bích Thủy 1810A01 CNPM Duyệt & sửa theo YC Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý kho hàng tổng của lẩu Phan Mai Thị Thúy Hà   PHP, MySQL
52 18A10010320 Nguyễn Công Phương 1810A01 CNPM Duyệt Xây dựng hệ thống hỗ trợ Tuyển dụng cho Công ty TNHH CMC Global Nguyễn Đức Tuấn   Java SpringBoot, PostgreSql
60 18A10010115 Ngô Văn Toàn 1810A01 CNPM Duyệt Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng giày SpaceSneaker Trịnh Thị Xuân   Java Spring Boot, MySQL
49 18A10010057 Nguyễn Đình Phong 1810A05 CNPM Duyệt & sửa theo YC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUY CẬP ĐẶC QUYỀN (Privileged Access Management) Nguyễn Thị Tâm   Golang, ReactJS
9 18A10010172 Nguyễn Minh Cường 1810A03 CNPM Duyệt & sửa theo YC Xây dựng phần mềm giám sát và đảm bảo chất lượng học tập trong học trực tuyến Dương Thăng Long   Nodejs, MongoDB
5 18A10010217 Vũ Đức Anh 1810A04 CNPM Duyệt & sửa theo YC Xây dựng trò chơi Into The Forest với phần mềm Unity Lê Hữu Dũng   C# Unity
39 18A10010241 Vũ Thị Linh 1810A04 CNPM Duyệt & sửa theo YC Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng kính mắt Tidoki Eyewear Nguyễn Thị Quỳnh Như Bổ sung công nghệ triển khai của đề tài Thông báo sau khi SV bổ sung công nghệ triển khai
47 18A10010129 Hồ Long Nhật 1810A03 CNPM Duyệt & sửa theo YC Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng NIDAS Shoes Nguyễn Thùy Linh   Không yêu cầu
18 18A10010345 Phan Văn Hào 1810A01 CNPM Chuyển GVHD, đăng ký lại. Xây dựng Website bán hàng và quản trị cho Dango Shop Nguyễn Thành Huy Duyệt đề tài đã đăng ký, chỉ chuyển GVHD NodeJs, MongoDB
28 18A10010039 Nguyễn Khánh Hòa 1810A02 CNPM Duyệt & sửa theo YC Xây dựng website bán khoá học và định hướng nghề nghiệp DreamEdu Nguyễn Thị Tâm   PHP, MyQSL
34 18A10010190 Nguyễn Thu Hường 1810A02 CNPM Duyệt & sửa theo YC Xây dựng website bán khoá học và định hướng nghề nghiệp DreamEdu Nguyễn Thị Tâm   PHP, MyQSL
46 16A10010132 Lê Minh Ngọc 1610A02 CNPM Duyệt & sửa theo YC Xây dựng Website Giới thiệu sản phẩm và Bán hàng cho Công ty Máy tính Ngọc Computer Nguyễn Đức Tuấn   Java SpringBoot, MySql
30 18A10010106 Đặng Đức Huy 1810A03 CNPM Duyệt & sửa theo YC Xây dựng website Medical Service quản lý tiêm chủng và dịch tễ cho trạm y tế xã, phường Nguyễn Thị Quỳnh Như Bổ sung công nghệ triển khai của đề tài Thông báo sau khi SV bổ sung công nghệ triển khai
45 18A10010142 Phạm Thị Ngoãn 1810A03 CNPM Duyệt & sửa theo YC Xây dựng website quản lý bán hàng cho cửa hàng mua bán xe máy cũ Hồng Hoan Nguyễn Thành Huy Bổ sung công nghệ triển khai của đề tài Thông báo sau khi SV bổ sung công nghệ triển khai
17 18A10010231 Nguyễn Công Đức 1810A01 CNPM Duyệt & sửa theo YC Xây dựng website tìm kiếm việc làm cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin Nguyễn Thùy Linh   .NET
1 16A10010210 Dương Tuấn Anh 1610A04 M&ATHT Phân công GVHD, đăng ký lại đề tài   Vũ Xuân Hạnh Gặp GVHD, xây dựng đề cương và đăng ký lên CTMS Thông báo sau khi duyệt đề cương L2
4 18A10010253 Tống Quang Anh 1810A01 CNPM Không duyệt.
Đăng ký lại
  Trần Tiến Dũng Gặp GVHD, xây dựng đề cương và sửa đăng ký trên CTMS Thông báo sau khi duyệt đề cương L2
6 18A10010280 Bùi Ngọc Ánh 1810A02 CNPM Phân công GVHD, đăng ký lại đề tài   Mai Thị Thúy Hà Gặp GVHD, xây dựng đề cương và đăng ký lên trên CTMS Thông báo sau khi duyệt đề cương L2
7 16A10010008 Trần Ngọc Bảo 1610A04 M&ATHT Phân công GVHD, đăng ký lại đề tài   Vũ Xuân Hạnh Gặp GVHD, xây dựng đề cương và đăng ký lên trên CTMS Thông báo sau khi duyệt đề cương L2
16 18A10010311 Nguyễn Văn Đoàn 1810A03 CNPM Chuyển GVHD, đăng ký lại.   Nguyễn Đức Tuấn   Thông báo sau khi duyệt đề cương L2
20 18A10010158 Vũ Huy Hải 1810A03 CNPM Phân công GVHD, đăng ký lại đề tài   Nguyễn Thành Huy Gặp GVHD, xây dựng đề cương và sửa đăng ký trên CTMS Thông báo sau khi duyệt đề cương L2
23 18A10010157 Mai Minh Hằng 1810A01 M&ATHT Không duyệt.
Đăng ký lại
  Nguyễn Thành Huy Gặp GVHD, xây dựng đề cương và sửa đăng ký trên CTMS Thông báo sau khi duyệt đề cương L2
38 18A10010026 Phạm Thị Thùy Linh 1810A02 CNPM Phân công GVHD, đăng ký lại đề tài   Nguyễn Đức Tuấn Gặp GVHD, xây dựng đề cương và sửa đăng ký trên CTMS Thông báo sau khi duyệt đề cương L2
44 18A10010268 Trần Thanh Minh 1810A04 CNPM Không duyệt.
Đăng ký lại
  Thái Thanh Tùng Gặp GVHD, xây dựng đề cương và sửa đăng ký trên CTMS Thông báo sau khi duyệt đề cương L2
50 18A10010110 Trần Đồng Phong 1810A02 M&ATHT Không duyệt.
Đăng ký lại
  Lâm Văn Ân Cần gắn địa chỉ ứng dụng cụ thể
Hướng tư vấn:Phân tích và Giám sát hệ thống ...
Thông báo sau khi duyệt đề cương L2
51 18A10010004 Đỗ Việt Phúc 1810A04 CNPM Không duyệt.
Đăng ký lại
  Mai Thị Thúy Hà Gặp GVHD, xây dựng đề cương và sửa đăng ký trên CTMS Thông báo sau khi duyệt đề cương L2
56 18A10010302 Đặng Thị Phương Thu 1810A04 M&ATHT Không duyệt.
Đăng ký lại
  Lâm Văn Ân Cần gắn địa chỉ ứng dụng cụ thể
Hướng tư vấn:Phân tích và Giám sát hệ thống ...
Thông báo sau khi duyệt đề cương L2
64 16A10010226 Nguyễn Như Anh Tuấn 1610A04 CNPM Phân công GVHD, đăng ký lại đề tài   Nguyễn Thùy Linh Gặp GVHD, xây dựng đề cương và đăng ký lên CTMS Thông báo sau khi duyệt đề cương L2
(22667 lần xem)