Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

09/03/2022 13:55
Tags: CĐCS, học phí,

Căn cứ hướng dẫn số 4535/HD-ĐHM ngày 14 tháng 09 năm 2021, bản hướng dẫn số 132/HD-ĐHM-CTSV ngày 28 tháng 12 năm 2015 và hướng dẫn số 5034/HD-ĐHM ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Trường ĐH Mở Hà Nội về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ, trợ cấp chi phí học tập, Khoa CNTT triển khai việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập HK2 năm học 2021-2022

I. Chuẩn bị hồ sơ xét hưởng chế độ chính sách

Đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ, trợ cấp chi phí học tập căn cứ:

Hướng dẫn miễn giảm học phí 4535/HD-ĐHM và Quyết định số 612/QĐ-UBDT

Hướng dẫn hỗ trợ 132/HD-ĐHM

Hướng dẫn trợ cấp 5034/HD-ĐHM

Các mẫu đơn xét hưởng chế độ chính sách:

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí(Mẫu đơn minh họa)

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội ( Theo mẫu đơn ở trong bản hướng dẫn)

Sinh viên chuẩn bị hồ sơ như các văn bản hướng dẫn ở trên.

Lưu ý:

- Đối tượng SV dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo nộp hồ sơ mới mỗi kỳ.

SV thuộc đối tượng (2) ( SV là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ) cần nộp kèm theo Giấy xác nhận vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của UBND xã, huyện có ghi rõ việc xác nhận được thực hiện căn cứ theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 09 năm 2021 của Uỷ ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

II. Phương thức và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ qua đường bưu điện địa chỉ : Khu giảng đường Khoa CNTT Số 96 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. SĐt: 02436649347ặ

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 17/03/2022 đến ngày 27/03/2022 (mốc thời gian gửi được tính theo dấu bưu điện)

 

Quy trình nộp hồ sơ qua đường bưu điện:

1. SV chụp ảnh lại các giấy tờ trong bộ hồ sơ xét hưởng chế độ chính sách.

2. Gửi ảnh chụp bộ hồ sơ về email: nguyetnta@hou.edu.vn

    Tiêu đề email phải ghi rõ: “SV nộp hồ sơ xét hưởng chế độ chính sách HK1 năm học 2021-2022 – Họ và tên – Lớp hành chính” để giáo vụ khoa dùng cho việc quản lý và tìm kiếm email.

    SV sử dụng mail @students.hou.edu.vn để tránh việc email bị rơi vào Spam.

3. Giáo vụ khoa trả lời email để hướng dẫn SV thông tin gửi qua đường bưu điện. Khi đem hồ sơ ra bưu điện gửi, SV chụp ảnh lại tờ gửi bưu phẩm có mã vận đơn để gửi lại cho giáo vụ khoa.

Lưu ý: Hồ sơ xét hưởng chế độ chính sách sử dụng bản cứng gửi qua đường bưu điện. SV gửi ảnh chụp hồ sơ và tờ gửi bưu phẩm về Email để giáo vụ khoa quản lý, ghi nhận về việc SV gửi hồ sơ. Sau khi nhận được bản cứng gửi qua đường bưu điện, giáo vụ khoa sẽ trả lời xác nhận vào email SV.


 


(21523 lần xem)