Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2022 - 2023

16/02/2023 15:26
Tags: CĐCS, học phí,

Căn cứ hướng dẫn số 4535/HD-ĐHM ngày 14 tháng 09 năm 2021, bản hướng dẫn số 132/HD-ĐHM-CTSV ngày 28 tháng 12 năm 2015 và hướng dẫn số 5034/HD-ĐHM ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Trường ĐH Mở Hà Nội về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ, trợ cấp chi phí học tập, Khoa CNTT triển khai việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập HK1 năm học 2022-2023

I. Chuẩn bị hồ sơ xét hưởng chế độ chính sách

Đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ, trợ cấp chi phí học tập căn cứ:

Hướng dẫn miễn giảm học phí 4535/HD-ĐHM và Quyết định số 612/QĐ-UBDT

Hướng dẫn hỗ trợ 132/HD-ĐHM

Hướng dẫn trợ cấp 5034/HD-ĐHM

Các mẫu đơn xét hưởng chế độ chính sách:

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí(Mẫu đơn minh họa)

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội ( Theo mẫu đơn ở trong bản hướng dẫn)

Sinh viên chuẩn bị hồ sơ như các văn bản hướng dẫn ở trên.

Lưu ý:

- Đối tượng SV dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo nộp hồ sơ mới mỗi kỳ.

SV thuộc đối tượng (2) ( SV là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ) cần nộp kèm theo Giấy xác nhận vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của UBND xã, huyện có ghi rõ việc xác nhận được thực hiện căn cứ theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 09 năm 2021 của Uỷ ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

II. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Địa điểm thu: Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin - 96 Định Công (gặp cô Nguyệt)

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 23/02/2023 - 28/02/2023 (Sáng 8h-10h, Chiều14h00 -16h00)

(12757 lần xem)