Seminar môn học An toàn và bảo mật hệ thống thông tin

20/03/2022 10:10

  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN MẠNG & KT MÁY TÍNH

 

 
 
 

 


Số: 01.22-TB/NS

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v Seminar môn học An toàn và bảo mật hệ thống thông tin

 

-         Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn

-         Căn cứ theo lịch đào tạo năm học 2021 – 2022 hệ Cao học của Khoa CNTT

-         Căn cứ theo nội dung và đề cương môn học

Trong nội dung môn học “An toàn và bảo mật hệ thống thông tin” đối với học viên hệ Cao học, Bộ môn Mạng và kỹ thuật trân trọng thông báo tổ chức Seminar môn học với sự chủ trì của giảng viên chuyên môn TS. Nguyễn Đức Tuấn.

·        Thời gian: 13h30 ngày thứ  6 (25/03/2022)

·        Địa điểm: P.21, khu giảng đường Khoa CNTT, 96 Định Công, Thanh Xuân, HN

·        Báo cáo viên: Học viên cao học

·        Trân trọng kính mời các thầy, cô giảng viên Khoa CNTT và các bạn sinh viên quân tâm tham dự!

Danh sách các đề tài báo cáo:

1.      Xây dựng ứng dụng quản lý mật khẩu được sử dụng trong các hệ thống của người sử dụng. Mật khẩu của người dùng được mã hoá = các thuật toán AES, DES…và so sánh

2.      Xây dựng ứng dụng nhúng tin vào ảnh số dựa trên thuật toán LSB-Matching Revisited.

3.      Xây dựng ứng dụng nhúng tin vào ảnh số dựa trên thuật toán LSB-Matching.

4.      Xây dựng ứng dụng mã hoá dữ liệu bằng RSA, RC5 và so sánh hiệu năng.

5.      Tìm hiểu về các cơ chế trao đổi khoá - key exchange algorithm và triển khai ứng dụng thực nghiệm, so sánh các cơ chế trao đổi khoá.

 

BỘ MÔN MẠNG & KT MÁY TÍNH

T/M BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Thành Huy


 

(13147 lần xem)