Thông báo Danh sách thi, Lịch thi đợt 2 các môn Tiếng Anh cơ bản - HK 2 năm học 2021-2022

20/04/2022 16:45
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK 2 năm học 2021-2022) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi các môn Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 - HK2 năm học 2021-2022 (Đợt 2), như sau:
Tags:
  • Cách thức dự thi:  SV đăng nhập vào hệ thống trực tuyến LMS theo tài khoản và mật khẩu của sinh viên vào đúng đường liên kết và đúng thời gian quy định.

  • Tên học phần:

    • Tiếng Anh cơ bản 1 - Viết tắt: TACB1

    • Tiếng Anh cơ bản 2 - Viết tắt: TACB2

    • Tiếng Anh cơ bản 3 - Viết tắt: TACB3

  • Danh sách, ĐT cán bộ trực hệ thống thi trực tuyến:

- Thầy Nguyễn Văn Thành 0902298755

- Thầy Nguyễn Đình Tường 0383156297

- Thầy Lâm Văn Ân 0974052772

- Cô Nguyễn Thị Luyến 0943213311

Đường liên kết tới phòng làm bài điều kiện và phòng thi: https://lms.hou.edu.vn/ -> Mục Các Khóa học của tôi

Danh sáchSV, lịch cụ thể cho làm bài điều kiện và dự thi Học phần Tiếng Anh cơ bản 2:

TT
TT phòng thi
Đơn vị
Mã phòng thi
Ngày kiểm tra điều kiện
Thời gian làm bài điều kiện
Ngày thi
Thời gian thi
MÃ SV
HỌ
TÊN
NGÀY SINH
LỚP
1 1 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100009 Dương Tuấn Anh 17/02/2003 2110A05
2 2 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100026 Phạm Đức Anh 19/06/2003 2110A02
3 3 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 20A10010256 Đỗ Mai Chi 11/03/2002 2010A02
4 4 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100062 Vũ Văn Dũng 04/06/2003 2110A03
5 5 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100078 Nguyễn Minh Đạt 09/05/2003 2110A01
6 6 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100103 Nguyễn Thị Trà Giang 07/02/2003 2110A02
7 7 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100129 Lê Văn Hiếu 24/02/2003 2110A03
8 8 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100130 Nguyễn Minh Hiếu 25/08/2003 2110A05
9 9 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100133 Phùng Trần Hiếu 03/06/2003 2110A04
10 10 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100145 Nguyễn Khánh Hoàng 27/06/2003 2110A03
11 11 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100151 Vũ Tuyên Hoàng 20/03/2003 2110A05
12 12 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 20A10010082 Đỗ Thị Thúy Kiều 20/09/2002 2010A05
13 13 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 19A10010284 Đỗ Thị Liên 21/09/2001 1910A01
14 14 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100209 Hồ Hoàng Long 14/03/2003 2110A04
15 15 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100211 Nguyễn Văn Long 15/08/2003 2110A01
16 16 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 20A10010002 Nguyễn Thành Luân 03/05/2002 2010A02
17 17 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100224 Lê Thị Mai 22/05/2003 2110A05
18 18 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100226 Dương Đức Mạnh 19/10/2003 2110A03
19 19 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100265 Bùi Quang Ngọc 04/05/2003 2110A05
20 20 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 20A10010044 Phạm Khôi Nguyên 14/11/2002 2010A01
21 21 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100326 Nguyễn Nghiêm Tâm 30/11/2003 2110A05
22 22 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 20A10010332 Đinh Nhật Thành 26/12/2002 2010A03
23 23 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100338 Nguyễn Tiến Thành 21/09/2003 2110A02
24 24 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.01 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100360 Phạm Trọng Thịnh 21/09/2003 2110A03
25 1 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.02 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100361 Lương Sỹ Thông 20/06/2003 2110A02
26 2 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.02 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100362 Đặng Minh Thu 05/09/2003 2110A02
27 3 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.02 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 20A10010349 Phạm Trọng Thuận 29/01/2002 2010A05
28 4 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.02 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100402 Phùng Danh Vũ Trường 01/06/2003 2110A04
29 5 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.02 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100414 Nguyễn Viết Tuấn 16/07/2003 2110A05
30 6 Khoa CNTT THI0422.L2.TACB2.02 21/04/2022 7h00-22h00 24/04/2022 8h00-10h30 21A100100416 Vũ Anh Tuấn 19/07/2003 2110A05
(1450 lần xem)