Thông báo v/v tổ chức Tech Talk về Lập trình trên thiết bị di động tháng 06 năm 2022

14/06/2022 11:04
Hiện nay, với sự phát triển của các dịch vụ trực tuyến, chẳng hạn như Thương mại Điện tử, đồng thời các thiết bị động đã trở nên phổ biến hơn. Vì vậy, nhu cầu phát triển và sử dụng các ứng dụng di động đã trở nên cấp thiết hơn. Để giúp cho sinh viên Khoa CNTT có thể tiếp cận với các kiến thức thực tiễn trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động, bộ môn HTTT tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn (Tech Talk):

1.      Thời gian và địa điểm

● Thời gian: 13h30 ngày thứ Năm, 16/06/2022.

● Địa điểm: P52, khu giảng đường Khoa Công nghệ Thông tin.

2.      Báo cáo viên:

● Anh Phạm Đức Nam.

● Trung tâm tích hợp hệ thống VNPT IT.

● Chức vụ: Đội trưởng đội phát triển ứng dụng di động.

3.      Nội dung:

● Cập nhật về thông tin thị trường phát triển ứng dụng di động trong Chuyển đổi số.

● Chia sẻ về xu hướng phát triển ứng dụng di động Mobile theo hướng tích hợp SDK.

● Chia sẻ về khung phát triển ứng dụng di động Mobile Flutter: ưu điểm, nhược điểm.

● Các case study cụ thể.

4.      Thành phần:

● Các giảng viên chuyên môn;

● Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm;

● Sinh viên thuộc lớp môn học Lập trình trên thiết bị di động “AAS7132022.003, AAS7132022.006, AAS7132022.004, AAS7132022.005, AAS7122022.003”;

● Và các sinh viên khác có quan tâm.

Các bạn sinh viên tham dự lưu minh chứng và thực hiện sản phẩm chuyên môn được ghi nhận hoạt động chuyên môn khi đăng ký học tập theo chuyên ngành Hệ thống thông tin. Liên kết biểu mẫu lưu minh chứng hoạt động chuyên môn tại đây.

(14977 lần xem)