Thông báo lịch báo cáo chuyên môn đồ án sinh viên chuyên ngành Mạng & An toàn hệ thống học kỳ 1 năm học 2022-2023

09/11/2022 14:28
Sinh viên thực hiện báo cáo chuyên môn đồ án theo danh sách Hội đồng được thông báo dưới đây. Chú ý lịch làm việc của từng Hội đồng.

Bộ môn Mạng và kỹ thuật máy tính thông báo lịch báo cáo chuyên môn đồ án tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành Mạng và An toàn Hệ thống như sau:

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG

ĐÁNH GIÁ CHUYÊN MÔN ĐỒ ÁN

(Hội đồng: HĐ01.22)

 1. Thời gian, địa điểm:
 2. Thời gian: 7h30 ngày thứ Sáu 11/11/2022
 3. Địa điểm: P.43 – Khu giảng đường Khoa CNTT
 4. Thành phần:
 5. Danh sách đề tài và sinh viên

STT

Họ tên sinh viên / Lớp

Đề tài

Giảng viên HD

1

Bùi Ngọc Long - 1810A01

Nghiên cứu và triển khai hệ thống mạng riêng ảo VPN cho công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ CodLUCK

Trần Tiến Dũng

2

Nguyễn Thị Vân - 1810A01

Nghiên Cứu Về SNORT Và Ứng Dụng Trong Việc Chống Lại Tấn Công SQL Injection

Trần Tiến Dũng

3

Vũ Xuân Đạt - 1810A04

Tìm hiểu về cân bằng tải và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở HAProxy cho cty Dachitech

Trần Tiến Dũng

4

Nguyễn Thị Thùy Ninh - 1810A01

PHÁT HIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG SQL INJECTION BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB

Vũ Xuân Hạnh

5

Đỗ Tiến Đại - 1810A01

MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG TẤN CÔNG DDoS TRÊN WEBSERVER CENTOS

Vũ Xuân Hạnh

6

Phạm Thanh Thủy - 1810A05

Phát hiện Word-Based DGA Botnet dựa trên học máy có giám sát.

Vũ Xuân Hạnh

7

Đỗ Văn Thìn - 1810A01

Nghiên cứu các giải pháp VPN trên nền MPLS cho mạng doanh nghiệp

Trần Tiến Dũng

8

Chu Thị Thảo - 1810A05

Phân tích và thiết kế hệ thống mạng công ty vận tải Sao Vàng

Vũ Xuân Hạnh

9

Lê Văn Bằng - 1810A04

Tìm hiểu giải pháp an ninh mạng với firewall cho công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Đinh Tuấn Long

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG

ĐÁNH GIÁ CHUYÊN MÔN ĐỒ ÁN

(Hội đồng: HĐ02.22)

 1. Thời gian, địa điểm:
 2. Thời gian: 7h30 ngày thứ Tư 16/11/2022
 3. Địa điểm: P.22 – Khu giảng đường Khoa CNTT
 4. Thành phần:
 5. Danh sách đề tài và sinh viên

STT

Họ tên sinh viên / Lớp

Đề tài

Giảng viên HD

1

Sùng Văn Thành - 1810A03

Tìm hiểu về DDos Attack và giải pháp phòng chống tấn công DDos bằng Black hole routing

Mai Thị Thúy Hà

2

Lê Thị Hoài - 1810A03

Nghiên cứu giải pháp chống dạng tấn công, xâm nhập SQL Injection.

Nguyễn Thùy Linh

3

Đàm Hoài Linh - 1810A02

Nghiên cứu, thử nghiệm hệ thống VPN dựa trên OpenSwan

Đinh Tuấn Long

4

Vũ Công Trường - 1810A02

Phát hiện botnet dựa trên phân tích lưu lượng mạng có sử dụng học máy

Nguyễn Thành Huy

5

Phan Đức Thắng - 1810A03:

Nghiên cứu bài toán phân tích quan điểm người dùng (Sentiment Analysis) và ứng dụng trong đánh giá phản hồi khách hàng trên các ứng dụng giao hàng

Nguyễn Thành Huy

6

Trương Thị Tươi - 1810A03:

Một số giải pháp trong chiến lược an ninh hệ thống mạng máy tính trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Vũ Xuân Hạnh

7

Lâm Thị Huyền Diệp - 1810A02:

Nghiên cứu triển giải pháp đảm bảo an ninh mạng trên nền pfSense cho công ty NextNV

Đinh Tuấn Long

8

Đoàn Thị Ngọc Anh - 1810A02:

Tìm hiểu về an ninh mạng và kĩ thuật Session Hijacking

Thái Thanh Tùng


 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG

ĐÁNH GIÁ CHUYÊN MÔN ĐỒ ÁN

(Hội đồng: HĐ03.22)

 

 1. Thời gian, địa điểm:
 2. Thời gian: 7h30 ngày thứ Bảy 19/11/2022
 3. Địa điểm: P.44 – Khu giảng đường Khoa CNTT
 4. Thành phần:
 5. Danh sách đề tài và sinh viên

STT

Họ tên sinh viên / Lớp

Đề tài

Giảng viên HD

1

Trần Đức Chính - 1810A01:

Tìm hiểu giải pháp ảo hóa Docker và ứng dụng tại Công ty cổ phần phần mềm trực tuyến và thương mại điện tử (ONENET)

Vũ Xuân Hạnh

2

Phùng Thị Thúy Nga - 1810A03:

Tìm hiểu về kỹ thuật tấn công và phòng chống SYN-Flood

Nguyễn Thùy Linh

3

Đỗ Thị Thu Cúc - 1810A03:

Thiết lập hệ thống giam sát Server dựa trên phần mềm Prometheus cho công ty Alphaway.

Đinh Tuấn Long

4

Trần Thế Long - 1810A03:

Nghiên cứu triển khai phần mềm Nagios giám sát hệ thống mạng

Vũ Xuân Hạnh

5

Phạm Thị Hoài - 1810A04:

Nghiên cứu kỹ thuật tấn công XSS và cách ngăn chặn trên hệ thống "Xây dựng website tuyển dụng cho công ty GOVN”

Thái Thanh Tùng

6

Phạm Thị Yến Nhi - 1810A05:

Tìm hiểu về tiêu chuẩn PTES và xây dựng quy trình kiểm thử an toàn hệ thống dựa trên tiêu chuẩn PTES

Nguyễn Thành Huy

7

Nguyễn Trung Hiếu - 1810A05:

Xây dựng hệ thống mạng cho Công ty TNHH công nghệ thông tin và truyền thông Gtel

Nguyễn Thành Huy

8

Dương Văn Hiệp - 1810A05:

Triển khai giải pháp giả lập thiết bị mạng với UNETLAB-EVE cho công ty TNHH LEONIS

Nguyễn Thành Huy


 

(15676 lần xem)