Thông báo Danh sách, Lịch thi môn Tiếng Anh cơ bản 3 - Học kỳ 1 năm học 2022-2023

21/11/2022 10:50
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK1 năm học 2022-2023) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi môn Tiếng Anh cơ bản 3 - HK1 năm học 2022-2023 như sau:
Tags: thông báo,

Cách thức dự thi:  

 • Môn Tiếng Anh cơ bản thi 4 kỹ năng (Đọc, Viết, Nghe, Nói) theo cả 2 hình thức thi Trực tuyếnTrực tiếp, trong đó:
  • Kỹ năng Nói: thi trực tuyến theo danh sách và link phòng thi dưới đây
  • Kỹ năng Đọc + Viết + Nghe: thi trực tiếp tại các phòng học ở giảng đường của Khoa (96 Định Công) theo DS dưới đây  
 • Sv đọc kĩ danh sách (dưới đây) để xác định đúng Mã phòng thi, Thời gian (ngày, giờ) thi và Link phòng thi trực tuyến và tên các phòng thi trực tiếp tương ứng của mình
 • SV đăng nhập vào hệ thống trực tuyến LMS theo tài khoản (hou) và mật khẩu của sinh viên, vào đúng đường liên kết phòng thi và chú ý cần vào sớm 10 phút trước mỗi ca thi
 • SV có mặt ở địa điểm thi trực tiếp trước thời gian thi 10' để tham gia thi tại các phòng thi trực tiếp tại khu Giảng đường 96 Định Công

Danh sách cán bộ trực hệ thống và thư ký HĐ thi trực tuyến:

 • Thầy Thành - Điện thoại: 0902298755
 • Thầy Ân - Điện thoại: 0974052772
 • Thầy Huy - Điện thoại: 0399200888
 • Cô Luyến - Điện thoại: 0943213311

Mã phòng thi, Thời gian thi, Link phòng thi, Phòng thi trực tiếp ... cụ thể như sau:

Link phòng thi trực tuyến:

STT Mã phòng thi (*) Tên phòng thi (*) Ngày bắt đầu (*) Ngày kết thúc (*) Thời gian bắt đầu (*) Thời gian kết thúc (*) Link phòng thi
76 THI1122.L1.TACB3.44 TACB3 - Phòng thi 44 24.11.2022 24.11.2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20822
77 THI1122.L1.TACB3.45 TACB3 - Phòng thi 45 24.11.2022 24.11.2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20823
78 THI1122.L1.TACB3.46 TACB3 - Phòng thi 46 24.11.2022 24.11.2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20824
79 THI1122.L1.TACB3.85 TACB3 - Phòng thi 85 24.11.2022 24.11.2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20863
80 THI1122.L1.TACB3.86 TACB3 - Phòng thi 86 24.11.2022 24.11.2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20864
81 THI1122.L1.TACB3.87 TACB3 - Phòng thi 87 24.11.2022 24.11.2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20865
82 THI1122.L1.TACB3.88 TACB3 - Phòng thi 88 24.11.2022 24.11.2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20866
83 THI1122.L1.TACB3.89 TACB3 - Phòng thi 89 24.11.2022 24.11.2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20867
84 THI1122.L1.TACB3.90 TACB3 - Phòng thi 90 24.11.2022 24.11.2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20868
85 THI1122.L1.TACB3.91 TACB3 - Phòng thi 91 24.11.2022 24.11.2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20869
86 THI1122.L1.TACB3.92 TACB3 - Phòng thi 92 24.11.2022 24.11.2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20870
87 THI1122.L1.TACB3.93 TACB3 - Phòng thi 93 24.11.2022 24.11.2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20871
88 THI1122.L1.TACB3.94 TACB3 - Phòng thi 94 24.11.2022 24.11.2022 15h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=20872

 

Danh sách phòng thi trực tuyến (kỹ năng Nói):

TT phòng thi
Tên phòng thi
Mã phòng thi
Ngày thi
Thời gian bắt đầu thi
Thời gian kết thúc thi
MÃ SV
HỌ
TÊN
NGÀY SINH
LỚP
1 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100001 Lê Ngọc An 17/03/2003 2110A05
2 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100002 Lê Thị An 12/06/2002 2110A01
3 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100012 Đặng Thị Ngọc Anh 26/04/2003 2110A02
4 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100016 Nguyễn Đức Anh 18/02/2003 2110A02
5 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010365 Nguyễn Thế Anh 18/03/2002 2010A05
6 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100019 Nguyễn Thị Kiều Anh 01/02/2003 2110A01
7 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010238 Phạm Thế Anh 09/09/2002 2010A05
8 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 19A10010229 Phạm Vũ Duy Anh 18/11/2001 1910A01
9 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010155 Trương Thế Anh 18/11/2002 2010A02
10 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100032 Lê Thị Ngọc Ánh 11/07/2003 2110A01
11 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100036 Đào Gia Bảo 10/03/2003 2110A05
12 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100037 Vũ Lê Ngọc Bảo 15/11/2003 2110A05
13 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100039 Vũ Hoàng Bắc 19/10/2003 2110A05
14 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100043 Nguyễn Đức Cảnh 22/01/2003 2110A03
15 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100044 Đặng Khánh Chi 13/10/2003 2110A02
16 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100045 Mai Thị Thảo Chi 25/12/2003 2110A03
17 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010261 Nguyễn Linh Chi 04/06/2002 2010A04
18 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010377 Đặng Văn Công 23/01/2002 2010A02
19 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010149 Nguyễn Thành Công 25/03/2002 2010A04
20 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100052 Tạ Hữu Cường 04/03/2003 2110A03
21 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100063 Lê Quốc Duy 18/03/2003 2110A02
22 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100064 Ngô Thọ Duy 24/12/2003 2110A03
23 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100065 Phạm Đỗ Duy 18/06/2003 2110A01
24 TACB3 - Phòng thi 85 THI1122.L1.TACB3.85 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100059 Nguyễn Tiến Dũng 23/07/2003 2110A01
1 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100067 Đỗ Thùy Dương 09/10/2003 2110A01
2 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100071 Cao Chí Dưỡng 25/06/2003 2110A04
3 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100072 Đặng Tiến Đạt 13/06/2003 2110A05
4 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100074 Lành Tiến Đạt 28/02/2003 2110A05
5 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100075 Lê Tiến Đạt 17/07/2003 2110A04
6 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100077 Nguyễn Gia Đạt 25/01/2003 2110A04
7 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100080 Nguyễn Thành Đạt 07/12/2003 2110A05
8 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100082 Nguyễn Tuấn Đạt 18/11/2003 2110A01
9 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100086 Vũ Đình Đạt 13/07/2003 2110A03
10 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100089 Tăng Xuân Điệp 15/09/2003 2110A01
11 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010231 Lê Hải Đoàn 21/07/2002 2010A02
12 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010326 Bùi Văn Đông 06/10/2002 2010A01
13 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100100 Vũ Quang Được 19/12/2003 2110A02
14 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100093 Đào Anh Đức 22/04/2003 2110A05
15 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010070 Nguyễn Hữu Đức 04/12/2022 2010A01
16 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100097 Nguyễn Minh Đức 25/06/2003 2110A05
17 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100098 Nguyễn Thành Đức 27/06/2003 2110A02
18 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100099 Võ Tài Đức 02/06/2003 2110A05
19 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 19A10010257 Mai Đức Giang 21/06/2001 1910A02
20 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100104 Nguyễn Trường Giang 27/12/2003 2110A02
21 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010095 Nguyễn Thị 27/01/2002 2010A04
22 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100109 Phạm Tuấn 21/09/2003 2110A02
23 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100110 Triệu Vũ 03/04/2003 2110A01
24 TACB3 - Phòng thi 86 THI1122.L1.TACB3.86 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100111 Dương Ngọc Hải 23/02/2003 2110A03
1 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010200 Bùi Thị Hồng Hạnh 07/05/2002 2010A04
2 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100121 Phan Ngọc Hân 18/11/2003 2110A02
3 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010221 Trần Thị Hậu 21/07/2002 2010A05
4 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100128 Cấn Minh Hiếu 09/10/2003 2110A04
5 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100132 Phạm Khắc Hiếu 22/10/2003 2110A01
6 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100124 Đỗ Quang Hiệp 11/10/2003 2110A02
7 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100125 Lại Văn Hiệp 23/03/2002 2110A05
8 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100127 Nông Văn Hiệp 06/08/2003 2110A05
9 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100139 Đỗ Thị Hoài 08/11/2003 2110A02
10 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100142 Đoàn Huy Hoàng 15/07/2003 2110A03
11 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100143 Đoàn Việt Hoàng 19/10/2003 2110A05
12 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100146 Nguyễn Viết Hoàng 24/01/2003 2110A04
13 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100149 Vũ Huy Hoàng 05/12/2003 2110A05
14 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100150 Vũ Quốc Hoàng 04/05/2003 2110A02
15 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100138 Trần Phú Hòa 14/02/2003 2110A01
16 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100153 Vũ Văn Huấn 20/01/2003 2110A01
17 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010141 Đinh Quang Huy 27/12/2002 2010A02
18 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100160 Hoàng Quang Huy 20/06/2003 2110A04
19 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010191 Hồ Đức Huy 06/07/2002 2010A04
20 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100161 Lê Văn Quang Huy 22/12/2003 2110A04
21 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100163 Nguyễn Sỹ Huy 30/08/2003 2110A01
22 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100164 Nguyễn Văn Huy 03/08/2002 2110A01
23 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100165 Phạm Quang Huy 04/01/2003 2110A01
24 TACB3 - Phòng thi 87 THI1122.L1.TACB3.87 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100166 Phạm Văn Quốc Huy 19/01/2003 2110A04
1 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100169 Vũ Đức Huy 01/04/2003 2110A01
2 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010077 Vũ Quang Huy 28/08/2002 2010A05
3 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100170 Đỗ Thị Ngọc Huyền 15/02/2003 2110A05
4 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010170 Hoàng Thị Huyền 20/08/2002 2010A05
5 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100155 Nguyễn Tiến Hùng 19/02/2003 2110A02
6 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100156 Nguyễn Tuấn Hùng 11/10/2003 2110A03
7 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100157 Trần Khánh Hùng 21/03/2003 2110A01
8 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100158 Trần Văn Hùng 26/11/2003 2110A05
9 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100159 Vũ Công Hùng 10/01/2002 2110A04
10 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010233 Đinh Văn Hưng 15/04/2002 2010A03
11 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100174 Nguyễn Phúc Hưng 12/12/2003 2110A05
12 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100176 Vũ Việt Hưng 10/12/2003 2110A04
13 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010142 Đỗ Thị Lan Hương 12/01/2002 2010A01
14 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 19A10010104 Hoàng Thị Thu Hương 17/07/2001 1910A01
15 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100178 Nguyễn Thị Thu Hường 12/11/2003 2110A04
16 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010246 Trần Công Khánh 01/02/2002 2010A04
17 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100179 Nguyễn Sỹ Khải 16/01/2003 2110A01
18 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100181 Nguyễn Tiến Khoa 14/02/2003 2110A01
19 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100182 Nguyễn Tiến Khởi 13/12/2003 2110A01
20 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010383 Nguyễn Đức Kiên 15/03/2002 2010A02
21 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010082 Đỗ Thị Thúy Kiều 20/09/2002 2010A05
22 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100192 Hoàng Thúy Lan 02/03/2003 2110A01
23 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100191 Vũ Văn Lãm 27/09/2003 2110A03
24 TACB3 - Phòng thi 88 THI1122.L1.TACB3.88 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100196 Đồng Thanh Liêm 25/05/2003 2110A05
1 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100197 Nguyễn Diệu Linh 10/08/2003 2110A03
2 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100201 Nguyễn Thảo Linh 29/10/2003 2110A01
3 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100200 Nguyễn Thị Linh 10/09/2003 2110A03
4 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100203 Phạm Hà Linh 06/08/2003 2110A01
5 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100204 Tạ Khánh Linh 21/10/2003 2110A01
6 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100206 Vũ Thị Linh 10/10/2003 2110A05
7 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100207 Cao Hoàng Long 07/03/2003 2110A05
8 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100210 Nguyễn Hồng Long 16/12/2003 2110A05
9 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100214 Trần Thanh Long 06/07/2003 2110A01
10 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100217 Trần Đức Lộc 20/11/2003 2110A05
11 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100219 Nguyễn Thành Lương 25/10/2003 2110A04
12 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100218 Nguyễn Thị Lương 29/01/2003 2110A01
13 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100220 Phạm Đức Lương 03/05/2003 2110A02
14 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100223 Vũ Thị Hương 05/05/2003 2110A03
15 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100227 Lương Đức Mạnh 01/01/2003 2110A02
16 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100229 Nguyễn Đức Mạnh 13/10/2003 2110A02
17 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100231 Bùi Hiếu Minh 17/01/2003 2110A01
18 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100240 Nguyễn Nhật Minh 30/12/2003 2110A02
19 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100246 Trần Ánh Minh 21/02/2003 2110A01
20 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100250 Vũ Thị Trà My 26/09/2003 2110A03
21 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100251 Đỗ Hải Nam 18/11/2003 2110A01
22 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010001 Đỗ Quang Nam 12/11/2002 2010A01
23 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100253 Nguyễn Nhật Nam 10/12/2003 2110A05
24 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100255 Nguyễn Phương Nam 16/10/2003 2110A03
25 TACB3 - Phòng thi 89 THI1122.L1.TACB3.89 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100257 Phạm Hải Nam 15/07/2003 2110A04
1 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100261 Vũ Đức Năng 31/01/2003 2110A03
2 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100262 Lèo Thị Kim Ngân 03/03/2003 2110A04
3 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100263 Đinh Đức Nghĩa 11/05/2003 2110A05
4 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100264 Bùi Kim Ngọc 30/12/2003 2110A01
5 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100266 Đặng Thị Ngọc 28/08/2003 2110A03
6 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100267 Kiều Thị Ngọc 16/09/2003 2110A02
7 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010307 Nguyễn Khắc Ngọc 14/12/2002 2010A01
8 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100270 Trần Thị Bích Ngọc 24/01/2003 2110A04
9 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100271 Đỗ Đăng Nguyên 27/01/2003 2110A01
10 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100273 Hoàng Ngọc Nhất 08/11/2003 2110A05
11 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010278 Đặng Bình Nhi 05/01/2002 2010A02
12 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010168 Lê Đức Ninh 24/08/2002 2010A03
13 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010113 Hoàng Thị Oanh 26/02/2002 2010A02
14 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100277 Lê Thị Phương Oanh 12/08/2003 2110A03
15 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100280 Nguyễn Đình Phi 10/01/2003 2110A04
16 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010090 Lê Hồng Phong 30/11/2002 2010A03
17 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100285 Nguyễn Văn Phú 14/09/2003 2110A04
18 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100286 Phạm Anh Phú 25/12/2003 2110A03
19 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100288 Chu Bảo Phúc 08/12/2003 2110A05
20 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010136 Đặng Ngọc Phúc 10/01/2002 2010A02
21 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100289 Nguyễn Công Phúc 15/03/2003 2110A04
22 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100290 Nguyễn Thế Minh Phúc 23/02/2003 2110A04
23 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100292 Nguyễn Thị Thu Phương 26/07/2003 2110A03
24 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010087 Nguyễn Việt Phương 11/08/2002 2010A04
25 TACB3 - Phòng thi 90 THI1122.L1.TACB3.90 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100293 Trần Thanh Phương 20/12/2003 2110A04
1 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100294 Trương Thị Minh Phương 13/05/2003 2110A03
2 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010211 Hà Thị Phượng 22/06/2002 2010A03
3 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100295 Lương Thanh Phượng 03/01/2003 2110A02
4 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100296 Hà Việt Quang 27/10/2003 2110A04
5 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010131 Hoàng Huy Quang 01/01/2002 2010A03
6 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100299 Nguyễn Thiện Quang 20/02/2003 2110A05
7 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100303 Võ Công Quang 15/10/2003 2110A04
8 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010323 Lâm Minh Quân 05/02/2002 2010A02
9 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100305 Lê Xuân Quân 23/12/2003 2110A02
10 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100307 Nguyễn Văn Quân 09/08/2003 2110A04
11 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100309 Trần Văn Quân 18/01/2003 2110A02
12 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100314 Nguyễn Huy Quyền 12/10/2003 2110A04
13 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100316 Đặng Ngọc Quỳnh 20/04/2003 2110A05
14 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100318 Lê Văn Sáng 28/02/2003 2110A05
15 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100319 Ông Văn Sinh 17/05/2003 2110A02
16 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100321 Ngọ Văn Sơn 27/06/2003 2110A02
17 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100322 Nguyễn Hồng Sơn 18/05/2003 2110A04
18 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010299 Vũ Xuân Sơn 11/06/2002 2010A02
19 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100324 Dương Thế Sỹ 12/01/2003 2110A04
20 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100326 Nguyễn Nghiêm Tâm 30/11/2003 2110A05
21 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100330 Phạm Đình Tân 03/03/2003 2110A04
22 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100335 Tăng Đức Thanh 02/04/2003 2110A03
23 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100340 Phạm Tiến Thành 26/12/2003 2110A01
24 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100341 Quách Đăng Thành 05/11/2003 2110A05
25 TACB3 - Phòng thi 91 THI1122.L1.TACB3.91 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100343 Dương Thị Thanh Thảo 31/05/2003 2110A03
1 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100350 Lê Minh Thắng 04/11/2003 2110A01
2 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010249 Nguyễn Đức Thắng 18/04/2002 2010A04
3 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100352 Nguyễn Việt Thắng 17/06/2003 2110A01
4 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100353 Phạm Quang Thắng 19/10/2003 2110A02
5 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100354 Phạm Trung Thắng 14/09/2003 2110A05
6 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100359 Nguyễn Duy Thịnh 02/08/2003 2110A05
7 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100360 Phạm Trọng Thịnh 21/09/2003 2110A03
8 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100361 Lương Sỹ Thông 20/06/2003 2110A02
9 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010023 Vũ Thị Thu Thủy 29/08/2002 2010A04
10 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100363 Hoàng Văn Thụ 16/09/2003 2110A03
11 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100370 Nguyễn Thị Thương 21/05/2003 2110A01
12 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100374 Bùi Văn Tiến 12/06/2003 2110A03
13 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100376 Hoàng Đức Tiến 14/12/2003 2110A01
14 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100377 Nguyễn Văn Tiến 20/01/2003 2110A04
15 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100378 Phạm Xuân Tiến 10/07/2003 2110A03
16 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100379 Hoàng Đức Toàn 18/11/2003 2110A02
17 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100380 Lê Khắc Toàn 01/05/2003 2110A02
18 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100381 Nguyễn Phúc Toàn 14/06/2003 2110A04
19 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100382 Lê Bá Toản 25/08/2003 2110A04
20 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100383 Bùi Thị Huyền Trang 17/05/2003 2110A02
21 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010250 Dương Thị Thùy Trang 10/06/2002 2010A04
22 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100384 Lâm Huyền Trang 22/02/2003 2110A02
23 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100386 Ngô Thị Trang 22/12/2003 2110A02
24 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100388 Nguyễn Thị Khánh Trang 01/05/2003 2110A02
25 TACB3 - Phòng thi 92 THI1122.L1.TACB3.92 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100389 Phạm Thị Thu Trang 11/05/2003 2110A04
1 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010102 Quách Thị Trang 06/03/2002 2010A04
2 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100391 Vũ Thị Thùy Trang 27/09/2003 2110A02
3 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100392 Vũ Thùy Trang 10/12/2003 2110A03
4 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100397 Hoàng Việt Trung 22/07/2003 2110A01
5 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100399 Trần Quốc Trung 02/01/2003 2110A04
6 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100400 Nguyễn Đức Quang Trường 24/07/2003 2110A04
7 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 20A10010129 Trần Xuân Trường 07/06/2002 2010A04
8 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100407 Trần Minh Tuân 20/05/2003 2110A02
9 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100409 Bùi Anh Tuấn 02/10/2003 2110A02
10 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100408 Bùi Anh Tuấn 23/10/2003 2110A04
11 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100410 Đào Việt Tuấn 17/08/2003 2110A04
12 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100413 Ngô Anh Tuấn 11/07/2003 2110A01
13 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100414 Nguyễn Viết Tuấn 16/07/2003 2110A05
14 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 19A10010346 Lê Ngọc Tuyền 08/06/2001 1910A03
15 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100419 Nguyễn Việt Tùng 09/10/2003 2110A03
16 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100405 Nguyễn Danh 07/04/2003 2110A02
17 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100423 Nguyễn Thành Văn 03/06/2003 2110A05
18 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100426 Ngô Chí Việt 30/03/2003 2110A04
19 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100431 Trần Kim Quang Vinh 21/05/2003 2110A05
20 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100434 Phan Ngọc 14/08/2003 2110A04
21 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100435 Đặng Đại Vương 31/08/2003 2110A02
22 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100436 Đặng Trọng Vương 16/11/2003 2110A02
23 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 21A100100438 Nguyễn Thị Yến Vy 03/03/2003 2110A01
24 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 18A10010019 Cao Xuân Cường 29/09/2000 1810A05
25 TACB3 - Phòng thi 93 THI1122.L1.TACB3.93 24.11.2022 15h30 18h00 18A10010353 Phạm Thị 27/05/2000 1810A02

 

Danh sách phòng thi trực tiếp tại khu Giảng đường 96 Định Công (kỹ năng Đọc + Viết + Nghe): 

TT phòng thi
Phòng thi trực tiếp
Ngày thi
Thời gian bắt đầu
MÃ SV
HỌ
TÊN
NGÀY SINH
LỚP
1 P22 25.11.2022 07:15 21A100100001 Lê Ngọc An 17/03/2003 2110A05
2 P22 25.11.2022 07:15 21A100100002 Lê Thị An 12/06/2002 2110A01
3 P22 25.11.2022 07:15 21A100100012 Đặng Thị Ngọc Anh 26/04/2003 2110A02
4 P22 25.11.2022 07:15 21A100100016 Nguyễn Đức Anh 18/02/2003 2110A02
5 P22 25.11.2022 07:15 20A10010365 Nguyễn Thế Anh 18/03/2002 2010A05
6 P22 25.11.2022 07:15 21A100100019 Nguyễn Thị Kiều Anh 01/02/2003 2110A01
7 P22 25.11.2022 07:15 20A10010238 Phạm Thế Anh 09/09/2002 2010A05
8 P22 25.11.2022 07:15 19A10010229 Phạm Vũ Duy Anh 18/11/2001 1910A01
9 P22 25.11.2022 07:15 20A10010155 Trương Thế Anh 18/11/2002 2010A02
10 P22 25.11.2022 07:15 21A100100032 Lê Thị Ngọc Ánh 11/07/2003 2110A01
11 P22 25.11.2022 07:15 21A100100036 Đào Gia Bảo 10/03/2003 2110A05
12 P22 25.11.2022 07:15 21A100100037 Vũ Lê Ngọc Bảo 15/11/2003 2110A05
13 P22 25.11.2022 07:15 21A100100039 Vũ Hoàng Bắc 19/10/2003 2110A05
14 P22 25.11.2022 07:15 21A100100043 Nguyễn Đức Cảnh 22/01/2003 2110A03
15 P22 25.11.2022 07:15 21A100100044 Đặng Khánh Chi 13/10/2003 2110A02
16 P22 25.11.2022 07:15 21A100100045 Mai Thị Thảo Chi 25/12/2003 2110A03
17 P22 25.11.2022 07:15 20A10010261 Nguyễn Linh Chi 04/06/2002 2010A04
18 P22 25.11.2022 07:15 20A10010377 Đặng Văn Công 23/01/2002 2010A02
19 P22 25.11.2022 07:15 20A10010149 Nguyễn Thành Công 25/03/2002 2010A04
20 P22 25.11.2022 07:15 21A100100052 Tạ Hữu Cường 04/03/2003 2110A03
21 P22 25.11.2022 07:15 21A100100063 Lê Quốc Duy 18/03/2003 2110A02
22 P22 25.11.2022 07:15 21A100100064 Ngô Thọ Duy 24/12/2003 2110A03
23 P22 25.11.2022 07:15 21A100100065 Phạm Đỗ Duy 18/06/2003 2110A01
24 P22 25.11.2022 07:15 21A100100059 Nguyễn Tiến Dũng 23/07/2003 2110A01
1 P23 25.11.2022 07:15 21A100100067 Đỗ Thùy Dương 09/10/2003 2110A01
2 P23 25.11.2022 07:15 21A100100071 Cao Chí Dưỡng 25/06/2003 2110A04
3 P23 25.11.2022 07:15 21A100100072 Đặng Tiến Đạt 13/06/2003 2110A05
4 P23 25.11.2022 07:15 21A100100074 Lành Tiến Đạt 28/02/2003 2110A05
5 P23 25.11.2022 07:15 21A100100075 Lê Tiến Đạt 17/07/2003 2110A04
6 P23 25.11.2022 07:15 21A100100077 Nguyễn Gia Đạt 25/01/2003 2110A04
7 P23 25.11.2022 07:15 21A100100080 Nguyễn Thành Đạt 07/12/2003 2110A05
8 P23 25.11.2022 07:15 21A100100082 Nguyễn Tuấn Đạt 18/11/2003 2110A01
9 P23 25.11.2022 07:15 21A100100086 Vũ Đình Đạt 13/07/2003 2110A03
10 P23 25.11.2022 07:15 21A100100089 Tăng Xuân Điệp 15/09/2003 2110A01
11 P23 25.11.2022 07:15 20A10010231 Lê Hải Đoàn 21/07/2002 2010A02
12 P23 25.11.2022 07:15 20A10010326 Bùi Văn Đông 06/10/2002 2010A01
13 P23 25.11.2022 07:15 21A100100100 Vũ Quang Được 19/12/2003 2110A02
14 P23 25.11.2022 07:15 21A100100093 Đào Anh Đức 22/04/2003 2110A05
15 P23 25.11.2022 07:15 20A10010070 Nguyễn Hữu Đức 04/12/2022 2010A01
16 P23 25.11.2022 07:15 21A100100097 Nguyễn Minh Đức 25/06/2003 2110A05
17 P23 25.11.2022 07:15 21A100100098 Nguyễn Thành Đức 27/06/2003 2110A02
18 P23 25.11.2022 07:15 21A100100099 Võ Tài Đức 02/06/2003 2110A05
19 P23 25.11.2022 07:15 19A10010257 Mai Đức Giang 21/06/2001 1910A02
20 P23 25.11.2022 07:15 21A100100104 Nguyễn Trường Giang 27/12/2003 2110A02
21 P23 25.11.2022 07:15 20A10010095 Nguyễn Thị 27/01/2002 2010A04
22 P23 25.11.2022 07:15 21A100100109 Phạm Tuấn 21/09/2003 2110A02
23 P23 25.11.2022 07:15 21A100100110 Triệu Vũ 03/04/2003 2110A01
24 P23 25.11.2022 07:15 21A100100111 Dương Ngọc Hải 23/02/2003 2110A03
1 P24 25.11.2022 07:15 20A10010200 Bùi Thị Hồng Hạnh 07/05/2002 2010A04
2 P24 25.11.2022 07:15 21A100100121 Phan Ngọc Hân 18/11/2003 2110A02
3 P24 25.11.2022 07:15 20A10010221 Trần Thị Hậu 21/07/2002 2010A05
4 P24 25.11.2022 07:15 21A100100128 Cấn Minh Hiếu 09/10/2003 2110A04
5 P24 25.11.2022 07:15 21A100100132 Phạm Khắc Hiếu 22/10/2003 2110A01
6 P24 25.11.2022 07:15 21A100100124 Đỗ Quang Hiệp 11/10/2003 2110A02
7 P24 25.11.2022 07:15 21A100100125 Lại Văn Hiệp 23/03/2002 2110A05
8 P24 25.11.2022 07:15 21A100100127 Nông Văn Hiệp 06/08/2003 2110A05
9 P24 25.11.2022 07:15 21A100100139 Đỗ Thị Hoài 08/11/2003 2110A02
10 P24 25.11.2022 07:15 21A100100142 Đoàn Huy Hoàng 15/07/2003 2110A03
11 P24 25.11.2022 07:15 21A100100143 Đoàn Việt Hoàng 19/10/2003 2110A05
12 P24 25.11.2022 07:15 21A100100146 Nguyễn Viết Hoàng 24/01/2003 2110A04
13 P24 25.11.2022 07:15 21A100100149 Vũ Huy Hoàng 05/12/2003 2110A05
14 P24 25.11.2022 07:15 21A100100150 Vũ Quốc Hoàng 04/05/2003 2110A02
15 P24 25.11.2022 07:15 21A100100138 Trần Phú Hòa 14/02/2003 2110A01
16 P24 25.11.2022 07:15 21A100100153 Vũ Văn Huấn 20/01/2003 2110A01
17 P24 25.11.2022 07:15 20A10010141 Đinh Quang Huy 27/12/2002 2010A02
18 P24 25.11.2022 07:15 21A100100160 Hoàng Quang Huy 20/06/2003 2110A04
19 P24 25.11.2022 07:15 20A10010191 Hồ Đức Huy 06/07/2002 2010A04
20 P24 25.11.2022 07:15 21A100100161 Lê Văn Quang Huy 22/12/2003 2110A04
21 P24 25.11.2022 07:15 21A100100163 Nguyễn Sỹ Huy 30/08/2003 2110A01
22 P24 25.11.2022 07:15 21A100100164 Nguyễn Văn Huy 03/08/2002 2110A01
23 P24 25.11.2022 07:15 21A100100165 Phạm Quang Huy 04/01/2003 2110A01
24 P24 25.11.2022 07:15 21A100100166 Phạm Văn Quốc Huy 19/01/2003 2110A04
1 P43 25.11.2022 07:15 21A100100169 Vũ Đức Huy 01/04/2003 2110A01
2 P43 25.11.2022 07:15 20A10010077 Vũ Quang Huy 28/08/2002 2010A05
3 P43 25.11.2022 07:15 21A100100170 Đỗ Thị Ngọc Huyền 15/02/2003 2110A05
4 P43 25.11.2022 07:15 20A10010170 Hoàng Thị Huyền 20/08/2002 2010A05
5 P43 25.11.2022 07:15 21A100100155 Nguyễn Tiến Hùng 19/02/2003 2110A02
6 P43 25.11.2022 07:15 21A100100156 Nguyễn Tuấn Hùng 11/10/2003 2110A03
7 P43 25.11.2022 07:15 21A100100157 Trần Khánh Hùng 21/03/2003 2110A01
8 P43 25.11.2022 07:15 21A100100158 Trần Văn Hùng 26/11/2003 2110A05
9 P43 25.11.2022 07:15 21A100100159 Vũ Công Hùng 10/01/2002 2110A04
10 P43 25.11.2022 07:15 20A10010233 Đinh Văn Hưng 15/04/2002 2010A03
11 P43 25.11.2022 07:15 21A100100174 Nguyễn Phúc Hưng 12/12/2003 2110A05
12 P43 25.11.2022 07:15 21A100100176 Vũ Việt Hưng 10/12/2003 2110A04
13 P43 25.11.2022 07:15 20A10010142 Đỗ Thị Lan Hương 12/01/2002 2010A01
14 P43 25.11.2022 07:15 19A10010104 Hoàng Thị Thu Hương 17/07/2001 1910A01
15 P43 25.11.2022 07:15 21A100100178 Nguyễn Thị Thu Hường 12/11/2003 2110A04
16 P43 25.11.2022 07:15 20A10010246 Trần Công Khánh 01/02/2002 2010A04
17 P43 25.11.2022 07:15 21A100100179 Nguyễn Sỹ Khải 16/01/2003 2110A01
18 P43 25.11.2022 07:15 21A100100181 Nguyễn Tiến Khoa 14/02/2003 2110A01
19 P43 25.11.2022 07:15 21A100100182 Nguyễn Tiến Khởi 13/12/2003 2110A01
20 P43 25.11.2022 07:15 20A10010383 Nguyễn Đức Kiên 15/03/2002 2010A02
21 P43 25.11.2022 07:15 20A10010082 Đỗ Thị Thúy Kiều 20/09/2002 2010A05
22 P43 25.11.2022 07:15 21A100100192 Hoàng Thúy Lan 02/03/2003 2110A01
23 P43 25.11.2022 07:15 21A100100191 Vũ Văn Lãm 27/09/2003 2110A03
24 P43 25.11.2022 07:15 21A100100196 Đồng Thanh Liêm 25/05/2003 2110A05
1 P44 25.11.2022 07:15 21A100100197 Nguyễn Diệu Linh 10/08/2003 2110A03
2 P44 25.11.2022 07:15 21A100100201 Nguyễn Thảo Linh 29/10/2003 2110A01
3 P44 25.11.2022 07:15 21A100100200 Nguyễn Thị Linh 10/09/2003 2110A03
4 P44 25.11.2022 07:15 21A100100203 Phạm Hà Linh 06/08/2003 2110A01
5 P44 25.11.2022 07:15 21A100100204 Tạ Khánh Linh 21/10/2003 2110A01
6 P44 25.11.2022 07:15 21A100100206 Vũ Thị Linh 10/10/2003 2110A05
7 P44 25.11.2022 07:15 21A100100207 Cao Hoàng Long 07/03/2003 2110A05
8 P44 25.11.2022 07:15 21A100100210 Nguyễn Hồng Long 16/12/2003 2110A05
9 P44 25.11.2022 07:15 21A100100214 Trần Thanh Long 06/07/2003 2110A01
10 P44 25.11.2022 07:15 21A100100217 Trần Đức Lộc 20/11/2003 2110A05
11 P44 25.11.2022 07:15 21A100100219 Nguyễn Thành Lương 25/10/2003 2110A04
12 P44 25.11.2022 07:15 21A100100218 Nguyễn Thị Lương 29/01/2003 2110A01
13 P44 25.11.2022 07:15 21A100100220 Phạm Đức Lương 03/05/2003 2110A02
14 P44 25.11.2022 07:15 21A100100223 Vũ Thị Hương 05/05/2003 2110A03
15 P44 25.11.2022 07:15 21A100100227 Lương Đức Mạnh 01/01/2003 2110A02
16 P44 25.11.2022 07:15 21A100100229 Nguyễn Đức Mạnh 13/10/2003 2110A02
17 P44 25.11.2022 07:15 21A100100231 Bùi Hiếu Minh 17/01/2003 2110A01
18 P44 25.11.2022 07:15 21A100100240 Nguyễn Nhật Minh 30/12/2003 2110A02
19 P44 25.11.2022 07:15 21A100100246 Trần Ánh Minh 21/02/2003 2110A01
20 P44 25.11.2022 07:15 21A100100250 Vũ Thị Trà My 26/09/2003 2110A03
21 P44 25.11.2022 07:15 21A100100251 Đỗ Hải Nam 18/11/2003 2110A01
22 P44 25.11.2022 07:15 20A10010001 Đỗ Quang Nam 12/11/2002 2010A01
23 P44 25.11.2022 07:15 21A100100253 Nguyễn Nhật Nam 10/12/2003 2110A05
24 P44 25.11.2022 07:15 21A100100255 Nguyễn Phư ơng Nam 16/10/2003 2110A03
25 P44 25.11.2022 07:15 21A100100257 Phạm Hải Nam 15/07/2003 2110A04
1 P21 25.11.2022 12h45 21A100100261 Vũ Đức Năng 31/01/2003 2110A03
2 P21 25.11.2022 12h45 21A100100262 Lèo Thị Kim Ngân 03/03/2003 2110A04
3 P21 25.11.2022 12h45 21A100100263 Đinh Đức Nghĩa 11/05/2003 2110A05
4 P21 25.11.2022 12h45 21A100100264 Bùi Kim Ngọc 30/12/2003 2110A01
5 P21 25.11.2022 12h45 21A100100266 Đặng Thị Ngọc 28/08/2003 2110A03
6 P21 25.11.2022 12h45 21A100100267 Kiều Thị Ngọc 16/09/2003 2110A02
7 P21 25.11.2022 12h45 20A10010307 Nguyễn Khắc Ngọc 14/12/2002 2010A01
8 P21 25.11.2022 12h45 21A100100270 Trần Thị Bích Ngọc 24/01/2003 2110A04
9 P21 25.11.2022 12h45 21A100100271 Đỗ Đăng Nguyên 27/01/2003 2110A01
10 P21 25.11.2022 12h45 21A100100273 Hoàng Ngọc N  hất 08/11/2003 2110A05
11 P21 25.11.2022 12h45 20A10010278 Đặng Bình Nhi 05/01/2002 2010A02
12 P21 25.11.2022 12h45 20A10010168 Lê Đức Ninh 24/08/2002 2010A03
13 P21 25.11.2022 12h45 20A10010113 Hoàng Thị Oanh 26/02/2002 2010A02
14 P21 25.11.2022 12h45 21A100100277 Lê Thị Phương Oanh 12/08/2003 2110A03
15 P21 25.11.2022 12h45 21A100100280 Nguyễn Đình Phi 10/01/2003 2110A04
16 P21 25.11.2022 12h45 20A10010090 Lê Hồng Phong 30/11/2002 2010A03
17 P21 25.11.2022 12h45 21A100100285 Nguyễn Văn Phú 14/09/2003 2110A04
18 P21 25.11.2022 12h45 21A100100286 Phạm Anh Phú 25/12/2003 2110A03
19 P21 25.11.2022 12h45 21A100100288 Chu Bảo Phúc 08/12/2003 2110A05
20 P21 25.11.2022 12h45 20A10010136 Đặng Ngọc Phúc 10/01/2002 2010A02
21 P21 25.11.2022 12h45 21A100100289 Nguyễn Công Phúc 15/03/2003 2110A04
22 P21 25.11.2022 12h45 21A100100290 Nguyễn Thế Minh Phúc 23/02/2003 2110A04
23 P21 25.11.2022 12h45 21A100100292 Nguyễn Thị Thu Phương 26/07/2003 2110A03
24 P21 25.11.2022 12h45 20A10010087 Nguyễn Việt Phương 11/08/2002 2010A04
25 P21 25.11.2022 12h45 21A100100293 Trần Thanh Phương 20/12/2003 2110A04
1 P22 25.11.2022 12h45 21A100100294 Trương Thị Minh Phương 13/05/2003 2110A03
2 P22 25.11.2022 12h45 20A10010211 Hà Thị Phượng 22/06/2002 2010A03
3 P22 25.11.2022 12h45 21A100100295 Lương Thanh Phượng 03/01/2003 2110A02
4 P22 25.11.2022 12h45 21A100100296 Hà Việt Quang 27/10/2003 2110A04
5 P22 25.11.2022 12h45 20A10010131 Hoàng Huy Quang 01/01/2002 2010A03
6 P22 25.11.2022 12h45 21A100100299 Nguyễn Thiện Quang 20/02/2003 2110A05
7 P22 25.11.2022 12h45 21A100100303 Võ Công Quang 15/10/2003 2110A04
8 P22 25.11.2022 12h45 20A10010323 Lâm Minh Quân 05/02/2002 2010A02
9 P22 25.11.2022 12h45 21A100100305 Lê Xuân Quân 23/12/2003 2110A02
10 P22 25.11.2022 12h45 21A100100307 Nguyễn Văn Quân 09/08/2003 2110A04
11 P22 25.11.2022 12h45 21A100100309 Trần Văn Quân 18/01/2003 2110A02
12 P22 25.11.2022 12h45 21A100100314 Nguyễn Huy Quyền 12/10/2003 2110A04
13 P22 25.11.2022 12h45 21A100100316 Đặng Ngọc Quỳnh 20/04/2003 2110A05
14 P22 25.11.2022 12h45 21A100100318 Lê Văn Sáng 28/02/2003 2110A05
15 P22 25.11.2022 12h45 21A100100319 Ông Văn Sinh 17/05/2003 2110A02
16 P22 25.11.2022 12h45 21A100100321 Ngọ Văn Sơn 27/06/2003 2110A02
17 P22 25.11.2022 12h45 21A100100322 Nguyễn Hồng Sơn 18/05/2003 2110A04
18 P22 25.11.2022 12h45 20A10010299 Vũ Xuân Sơn 11/06/2002 2010A02
19 P22 25.11.2022 12h45 21A100100324 Dương Thế Sỹ 12/01/2003 2110A04
20 P22 25.11.2022 12h45 21A100100326 Nguyễn Nghiêm Tâm 30/11/2003 2110A05
21 P22 25.11.2022 12h45 21A100100330 Phạm Đình Tân 03/03/2003 2110A04
22 P22 25.11.2022 12h45 21A100100335 Tăng Đức Thanh 02/04/2003 2110A03
23 P22 25.11.2022 12h45 21A100100340 Phạm Tiến Thành 26/12/2003 2110A01
24 P22 25.11.2022 12h45 21A100100341 Quách Đăng Thành 05/11/2003 2110A05
25 P22 25.11.2022 12h45 21A100100343 Dương Thị Thanh Thảo 31/05/2003 2110A03
1 P23 25.11.2022 12h45 21A100100350 Lê Minh Thắng 04/11/2003 2110A01
2 P23 25.11.2022 12h45 20A10010249 Nguyễn Đức Thắng 18/04/2002 2010A04
3 P23 25.11.2022 12h45 21A100100352 Nguyễn Việt Thắng 17/06/2003 2110A01
4 P23 25.11.2022 12h45 21A100100353 Phạm Quang Thắng 19/10/2003 2110A02
5 P23 25.11.2022 12h45 21A100100354 Phạm Trung Thắng 14/09/2003 2110A05
6 P23 25.11.2022 12h45 21A100100359 Nguyễn Duy Thịnh 02/08/2003 2110A05
7 P23 25.11.2022 12h45 21A100100360 Phạm Trọng Thịnh 21/09/2003 2110A03
8 P23 25.11.2022 12h45 21A100100361 Lương Sỹ Thông 20/06/2003 2110A02
9 P23 25.11.2022 12h45 20A10010023 Vũ Thị Thu Thủy 29/08/2002 2010A04
10 P23 25.11.2022 12h45 21A100100363 Hoàng Văn Thụ 16/09/2003 2110A03
11 P23 25.11.2022 12h45 21A100100370 Nguyễn Thị Thương 21/05/2003 2110A01
12 P23 25.11.2022 12h45 21A100100374 Bùi Văn Tiến 12/06/2003 2110A03
13 P23 25.11.2022 12h45 21A100100376 Hoàng Đức Tiến 14/12/2003 2110A01
14 P23 25.11.2022 12h45 21A100100377 Nguyễn Văn Tiến 20/01/2003 2110A04
15 P23 25.11.2022 12h45 21A100100378 Phạm Xuân Tiến 10/07/2003 2110A03
16 P23 25.11.2022 12h45 21A100100379 Hoàng Đức Toàn 18/11/2003 2110A02
17 P23 25.11.2022 12h45 21A100100380 Lê Khắc Toàn 01/05/2003 2110A02
18 P23 25.11.2022 12h45 21A100100381 Nguyễn Phúc Toàn 14/06/2003 2110A04
19 P23 25.11.2022 12h45 21A100100382 Lê Bá Toản 25/08/2003 2110A04
20 P23 25.11.2022 12h45 21A100100383 Bùi Thị Huyền Trang 17/05/2003 2110A02
21 P23 25.11.2022 12h45 20A10010250 Dương Thị Thùy Trang 10/06/2002 2010A04
22 P23 25.11.2022 12h45 21A100100384 Lâm Huyền Trang 22/02/2003 2110A02
23 P23 25.11.2022 12h45 21A100100386 Ngô Thị Trang 22/12/2003 2110A02
24 P23 25.11.2022 12h45 21A100100388 Nguyễn Thị Khánh Trang 01/05/2003 2110A02
25 P23 25.11.2022 12h45 21A100100389 Phạm Thị Thu Trang 11/05/2003 2110A04
1 P24 25.11.2022 12h45 20A10010102 Quách Thị Trang 06/03/2002 2010A04
2 P24 25.11.2022 12h45 21A100100391 Vũ Thị Thùy Trang 27/09/2003 2110A02
3 P24 25.11.2022 12h45 21A100100392 Vũ Thùy Trang 10/12/2003 2110A03
4 P24 25.11.2022 12h45 21A100100397 Hoàng Việt Trung 22/07/2003 2110A01
5 P24 25.11.2022 12h45 21A100100399 Trần Quốc Trung 02/01/2003 2110A04
6 P24 25.11.2022 12h45 21A100100400 Nguyễn Đức Quang Trường 24/07/2003 2110A04
7 P24 25.11.2022 12h45 20A10010129 Trần Xuân Trường 07/06/2002 2010A04
8 P24 25.11.2022 12h45 21A100100407 Trần Minh Tuân 20/05/2003 2110A02
9 P24 25.11.2022 12h45 21A100100409 Bùi Anh Tuấn 02/10/2003 2110A02
10 P24 25.11.2022 12h45 21A100100408 Bùi Anh Tuấn 23/10/2003 2110A04
11 P24 25.11.2022 12h45 21A100100410 Đào Việt Tuấn 17/08/2003 2110A04
12 P24 25.11.2022 12h45 21A100100413 Ngô Anh Tuấn 11/07/2003 2110A01
13 P24 25.11.2022 12h45 21A100100414 Nguyễn Viết Tuấn 16/07/2003 2110A05
14 P24 25.11.2022 12h45 19A10010346 Lê Ngọc Tuyền 08/06/2001 1910A03
15 P24 25.11.2022 12h45 21A100100419 Nguyễn Việt Tùng 09/10/2003 2110A03
16 P24 25.11.2022 12h45 21A100100405 Nguyễn Danh 07/04/2003 2110A02
17 P24 25.11.2022 12h45 21A100100423 Nguyễn Thành Văn 03/06/2003 2110A05
18 P24 25.11.2022 12h45 21A100100426 Ngô Chí Việt 30/03/2003 2110A04
19 P24 25.11.2022 12h45 21A100100431 Trần Kim Quang Vinh 21/05/2003 2110A05
20 P24 25.11.2022 12h45 21A100100434 Phan Ngọc 14/08/2003 2110A04
21 P24 25.11.2022 12h45 21A100100435 Đặng Đại Vương 31/08/2003 2110A02
22 P24 25.11.2022 12h45 21A100100436 Đặng Trọng Vương 16/11/2003 2110A02
23 P24 25.11.2022 12h45 21A100100438 Nguyễn Thị Yến Vy 03/03/2003 2110A01
24 P24 25.11.2022 12h45 18A10010019 Cao Xuân Cường 29/09/2000 1810A05
25 P24 25.11.2022 12h45 18A10010353 Phạm Thị 27/05/2000 1810A02
(19598 lần xem)