Khảo sát ý kiến sinh viên hệ chính quy năm học 2022-2023

24/02/2023 10:19
Nhằm giúp Nhà trường có được thông tin của sinh viên một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời và khách quan. Khoa Công nghệ Thông tin triển khai Khảo sát ý kiến sinh viên hệ chính quy năm học 2022-2023.
Tags: khảo sát,

 Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên này sẽ được triển khai trong Chương trình Đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên năm học 2022 - 2023.

- Đối tượng khảo sát: Tất cả sinh viên chính quy tại Khoa CNTT

- Link khảo sát: http://survey.hou.edu.vn/

- Thời gian thực hiện: trước 25/03/2022.

(10775 lần xem)

Tin liên quan: