Khảo sát Lấy ý kiến về việc sửa đổi Chiến lược Phát triển Trường Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2017-2026, tầm nhìn 2035

27/02/2023 09:30
Trường Đại học Mở Hà Nội đang tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển Trường Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2017-2026, tầm nhìn 2035 để phù hợp hơn cho giai đoạn phát triển mới.
Tags: khảo sát,

 Nhà trường rất mong nhận được ý kiến góp ý của các cựu sinh viên, sinh viên năm thứ 4… vào Chiến lược Nhà trường.

Đối tượng khảo sát:  

+ Sinh viên được xếp hạng năm thứ 4

+ Cựu sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin.

Khảo sát trong liên kết tại: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchcrWY7i3bjPnMh3Nfz4KgByv-Vz5kRDikRccS_5HA3gBSmA/viewform?fbclid=IwAR3zPnbQMkd9uwn5ppM-Ys3D5Wf7Kfn5oM0CnYhxVRarv4ElMWDyI5LGOwg

Khoa Công nghệ Thông tin xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của các bạn!

(8631 lần xem)

Tin liên quan: