Thông báo v/v Khảo sát lấy ý kiến học viên Thạc sĩ ngành CNTT về Mục tiêu, Chuẩn đầu ra người học tốt nghiệp Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mở Hà Nội 2022

07/03/2023 11:07
Kính gửi các anh chị học viên Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Mở Hà Nội.
Tags: khảo sát,

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa CNTT đang thực hiện rà soát và phát triển Chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ ngành CNTT, khoa CNTT đề nghị các anh, chị học viên dành một chút thời gian để thực hiện khảo sát sau đây.
Mọi thông tin thu thập chỉ phục vụ cho quá trình rà soát và chỉnh sửa CTĐT, được bảo mật.

  • Đối tượng: học viên Thạc sĩ ngành CNTT, Trường Đại học Mở Hà Nội.
  • Thời gian: trước 17:00 ngày 09/03/2023.

(9731 lần xem)

Tin liên quan: