Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK3 năm học 2022-2023

23/05/2023 08:41
Tags: kế hoạch,

Lưu ý nguyên tắc chung về thời gian thực hiện như sau:

Nếu thời điểm SV thực hiện các công việc đòi hỏi phải gặp trực tiếp bộ phận hành chính (như: nhận giấy mời, nộp hồ sơ, ... ) rơi vào ngày nghỉ (Thứ 7, CN, Ngày lễ) thì thời gian thực hiện sẽ tự động được rời sang ngày làm việc trước/sau gần nhất (VD: Thứ 7 -> Thứ 6; CN -> Thứ 2).

* * * * * * * *
       
Thời gian thực hiện
     
ID
/TT
Mảng công việc Nội dung công việc Đối tượng thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú
22.HK3 Đào tạo HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022-2023   08/05/2023 31/07    
  Điều hành
Kiểm tra CSVC, chuẩn bị sẵn sàng cho HK mới
  12/05/2023 19/05    
22.ThS.TN.11 Đào tạo: Tốt nghiệp Họp hội đồng đánh giá luận văn Theo QĐ (bước 10) 16/05/2023 15/07/2023    
22.HK3.DT.0 Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK, Trưởng/Phó bộ môn,
KH-ĐT, GV phụ trách VLVH,
GV quan tâm
19/05/2023 22/05    
  Đào tạo Thông báo Kế hoạch học kỳ tiếp theo KHĐT, BLĐK, CVHT 19/05/2023 24/5 Bản tin Website;
Kế hoạch lưu VPK, BLĐK
Nộp kế hoạch học kỳ và TKB cho P.QLĐT
22.HK3.DT.1 Đào tạo Đăng ký học SV, HV đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 23/05/2023 20:00 25/05   Theo hướng dẫn
22.HK3.Thuchoc Đào tạo Bắt đầu học   25/05/2023      
22.HK3.DT.2 Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học CVHT, SV, KH-ĐT, VPK 24/05/2023 29/5   Theo Quy trình
  Đào tạo Họp khoá 1910A BLĐK, CVHT, SV 1910A 25/05/2023 26/5   Trực tuyến
9 Đào tạo Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 29/05/2023 05/06    
22.HK3.HP.0 Tài chính Sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB. SV 29/05/2023 01/06    
22.HK3.HP.1 Tài chính Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 29/05/2023 05/06    
22.HK3.Thi Đào tạo Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV, HV 26/06/2023 10/07 Các QĐ liên quan
KH thi
DS thi
Biên bản HĐ
Chú ý lịch thi các môn chung
(20819 lần xem)