Thông báo v/v Tổ chức Seminar Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CNTT tháng 06/2023

10/06/2023 11:04
Để có được các ý kiến đóng góp của giảng viên, nhà khoa học nhằm hoàn thiện luận văn của mình.
Các học viên ngành CNTT sẽ báo cáo đề tài của mình tại buổi Seminar được tổ chức:
 
1. Thời gian và địa điểm:
  • Thời gian 8:30 ngày 13/06/2023.
  • Địa điểm: P24, Khu giảng đường Khoa CNTT, 96 Định Công, Hà Nội.
2. Thành phần:
  • Các giảng viên chuyên môn;
  • Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm;
  • Các  học viên, sinh viên có quan tâm.
3. Các đề tài:
 
- Đề tài: Nghiên cứu phương pháp lan truyền nhãn và ứng dụng đề tài phát hiện cấu trúc cộng đồng trên đồ thị mạng xã hội (học viên Nguyễn Trung Kiên). 
(7719 lần xem)