Thông báo v/v Tổ chức Seminar Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CNTT tháng 04/2023 - Hội đồng 2

19/04/2023 13:39
Để có được các ý kiến đóng góp của giảng viên, nhà khoa học nhằm hoàn thiện luận văn của mình.

Các học viên ngành CNTT sẽ báo cáo đề tài của mình tại buổi Seminar được tổ chức:

1. Thời gian và điểm điểm:

  • Thời gian 8:00 ngày 24/04/2023.
  • Địa điểm: P21, Khu giảng đường Khoa CNTT, 96 Định Công, Hà Nội.

2. Thành phần:

  • Các giảng viên chuyên môn;
  • Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm;
  • Các  học viên, sinh viên có quan tâm.

3. Các đề tài:
 

1 Trần Văn Nam Ứng dụng nhận dang biểu cảm khuôn mặt dựa trên mạng nơron nhân tạo để hỗ trợ người khiếm thị trong giao tiếp
2 Lê Quang Mạnh Chuyển giao OTP bằng ma trận mật khẩu ngẫu nhiên ứng dụng để xác thực đối tác giao dịch trong quản lý dạy và học trực tuyến
(9801 lần xem)