Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024

29/12/2023 09:08
Căn cứ thông báo số 4897/TB-ĐHM ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Trường Đại học Mở Hà Nội.

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 như sau:

Sinh viên, học viên được nghỉ 03 ngày liên tục (từ ngày thứ Bảy 30/12/2023 đến hết ngày thứ Hai 01/01/2024)

Thứ Ba ngày 02/01/2024, sinh viên, học viên đi học trở lại bình thường.

(8751 lần xem)