Thông báo v/v Tổ chức học lại , thi SHCDSV cuối khóa tháng 3 năm 2024

13/03/2024 15:19
Tags: CDSV,

Thông báo v/v Tổ chức học lại, thi tuần SHCDSV cuối khóa tháng 3 năm 2024

  1. Đối tượng: Những sinh viên năm 4 thi không đạt tháng 1 năm 2024.

  2. Thời gian học: Từ 7h30  Thứ 7 ngày 16/03/2024

  3. Hình thức học: trực tuyến trên LMS

  4. Lịch thi: từ 15h00 đến 17h00 thứ 7 ngày 16 tháng 3 năm 2024

  5. Hình thức đánh giá: Sinh viên đăng nhập vào hệ thống lms.hou.edu.vn thông qua tài khoản do Nhà trường cấp để tham gia đánh giá bài thu hoạch.

(1409 lần xem)