Danh sách, Lịch thi, Phòng thi Kỹ năng Nói môn Tiếng Anh cơ bản 2 - Học kỳ 2 năm học 2023-2024

16/04/2024 18:04
Hội đồng thi kết thúc học phần (HK2 năm học 2023-2024) Trường ĐH Mở HN thông báo về Danh sách, Lịch thi Kỹ năng Nói môn Tiếng Anh cơ bản 2 - HK2 năm học 2023-2024 như sau:
Tags: TACB,

Cách thức dự thi:  

 • Môn Tiếng Anh cơ bản sẽ thi 4 kỹ năng (Đọc, Viết, Nghe, Nói) theo cả 2 hình thức thi Trực tuyến và Trực tiếp, trong đó:
  • Kỹ năng Nói: thi trực tuyến theo danh sách và link phòng thi dưới đây. Số phòng thi kỹ năng Nói ở LMS trùng với số phòng thi 3 kỹ năng
 • Sv đọc kĩ danh sách để xác định đúng Mã phòng thi, Thời gian (ngày, giờ) thi và Link phòng thi trực tuyến tương ứng của mình
 • SV thi trực tuyến cần đăng nhập vào hệ thống trực tuyến LMS theo tài khoản (hou) và mật khẩu của sinh viên, vào đúng đường liên kết phòng thi và chú ý cần vào sớm 10 phút trước mỗi ca thi

Lưu ý: 

 • Sinh viên chuẩn bị đầy đủ thẻ sinh viên, tài khoản LMS của Trường trước khi thi

 •  

   

  Sinh viên bị quên, mất mật khẩu tài khoản LMS: gọi cho các thầy/cô Hỗ trợ kỹ thuật

 

 

 

Thông tin Thi trực tuyến Kỹ năng Nói môn Tiếng Anh cơ bản 2 như dưới đây: 

STT Tên phòng thi (*) Ngày bắt đầu (*) Ngày kết thúc (*) Thời gian bắt đầu (*) Thời gian kết thúc (*) Link phòng thi Hỗ trợ kỹ thuật Điện thoại
1 TACB2 - Phòng thi 66 20/04/2024 20/04/2024 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=28773 Trần Triệu Hải 0985966866
2 TACB2 - Phòng thi 67 20/04/2024 20/04/2024 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=28774 Trần Triệu Hải 0985966866
3 TACB2 - Phòng thi 68 20/04/2024 20/04/2024 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=28775 Lê Quang Mạnh 0938801688
4 TACB2 - Phòng thi 69 20/04/2024 20/04/2024 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=28776 Lê Quang Mạnh 0938801688
5 TACB2 - Phòng thi 70 20/04/2024 20/04/2024 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=28777 Nguyễn Thị Luyến 0943213311
6 TACB2 - Phòng thi 71 20/04/2024 20/04/2024 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=28778 Nguyễn Thị Luyến 0943213311
7 TACB2 - Phòng thi 72 20/04/2024 20/04/2024 07h00 09h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=28779 Lâm Văn Ân 0974052772
8 TACB2 - Phòng thi 73 20/04/2024 20/04/2024 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=28792 Trần Triệu Hải 0985966866
9 TACB2 - Phòng thi 74 20/04/2024 20/04/2024 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=28793 Trần Triệu Hải 0985966866
10 TACB2 - Phòng thi 75 20/04/2024 20/04/2024 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=28794 Lê Quang Mạnh 0938801688
11 TACB2 - Phòng thi 76 20/04/2024 20/04/2024 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=28795 Lê Quang Mạnh 0938801688
12 TACB2 - Phòng thi 77 20/04/2024 20/04/2024 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=28796 Phạm Quang Huy 0399200888
13 TACB2 - Phòng thi 78 20/04/2024 20/04/2024 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=28797 Phạm Quang Huy 0399200888
14 TACB2 - Phòng thi 79 20/04/2024 20/04/2024 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=28798 Phạm Quang Huy 0399200888
15 TACB2 - Phòng thi 80 20/04/2024 20/04/2024 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=28799 Nguyễn Đình Tường 0383156297
16 TACB2 - Phòng thi 81 20/04/2024 20/04/2024 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=28800 Nguyễn Đình Tường 0383156297
17 TACB2 - Phòng thi 82 20/04/2024 20/04/2024 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=28801 Nguyễn Đình Tường 0383156297
(1891 lần xem)