Thông báo Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên và học viên về hoạt động đào tạo và chất lượng phục vụ /hỗ trợ đào tạo năm 2024

21/05/2024 15:27
Thực hiện công tác phối hợp giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Tags: khảo sát,

Thừa lệnh Ban lãnh đạo khoa CNTT,

BP Văn phòng khoa CNTT triển khai công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên và học viên về hoạt động đào tạo và chất lượng phục vụ/hỗ trợ đào tạo năm 2024 cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Toàn bộ sinh viên các hệ đào tạo chính quy, từ xa và học viên đang theo học tại Khoa Công nghệ Thông tin ( Trừ sinh viên, học viên năm cuối đang chuẩn bị tốt nghiệp).
  2. Thời hạn: trước 17:00 ngày  26/05/2024.
  3. Hình thức tổ chức:
  • khảo sát bằng hình thức khảo sát trực tuyến: theo Hướng dẫn khảo sát
  • Sinh viên đọc kỹ thông tin, trả lời các câu hỏi và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn trên hệ thống.

Ghi chú: Đây là công tác bắt buộc vì vậy yêu cầu sinh viên tham gia đầy đủ

(5773 lần xem)

Tin liên quan: