Khảo sát mức độ tiếp cận thông tin của Sinh viên đối với các hoạt động của trường Đại học Mở Hà Nội

29/05/2023 07:49
Tags: khảo sát,
Để thuận tiện cho hoạt động hỗ trợ sinh viên, Khoa Công nghệ Thông tin đề nghị toàn thể sinh viên trong Khoa thực hiện phiếu khảo sát đánh giá mức độ tiếp cận thông tin của sinh viên đối với các hoạt động của Nhà trường.
Thời hạn hoàn thành: Trước 17h00, ngày 05/6/2023
Trân trọng!
(11013 lần xem)

Tin liên quan: