Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 tháng 6 - 2024

26/05/2024 12:24
Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành CTĐT, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt tháng 2 - 2024, cụ thể như sau

1. Đối tượng:

 

 • Sinh viên tích lũy đủ điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện (danh sách kèm theo dưới đây) 

 • Khai thông tin sinh viên qua Form :https://forms.gle/zRddhuMJv4h2B8hE9  trước ngày 01/062024

 • Sinh viện phải tự cập nhật hồ sơ tốt nghiệp lên trang Web của Trường tại http://totnghiep.hou.edu.vn trước ngày 01/062024

2. Hồ sơ cần nộp gồm

 • Đơn đăng ký tốt nghiệp (mẫu 1 theo QĐ 4004)

 • Bản cam kết sinh viên (theo mẫu quy định, không cần xin chữ ký CVHT)

 • Bằng tốt nghiệp THPT (bản photo có công chứng hoặc tương đương)

 • Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (bản photo có công chứng)

 • Bằng tốt nghiệp THPT (bản gốc/chính để kiểm tra – đối với SV trước đây chưa được thẩm định bằng)

3. Thời gian nộp hồ sơ:

 • Giờ hành chính các ngày 03, 04  tháng 06 năm 2024.         

 • Trước khi nộp, SV tự chụp ảnh toàn bộ giấy tờ trong hồ sơ và đã cập nhật lên hệ thống http://totnghiep.hou.edu.vn.

 • Nộp trực tiếp: Phòng P1.1  khu giảng đường khoa CNTT

4. Lưu ý:  

 • Để được xét công nhận tốt nghiệp, trước khi nộp hồ sơ này sinh viên phải:

  • Tham gia và hoàn thành (đã được đánh giá đạt) các Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên theo kế hoạch từng năm học.

  • Hoàn thành các nghĩa vụ liên quan  (tài chính, thư viện, ... và đạt đủ các tiêu chuẩn đối với việc xét công nhận tốt nghiệp.

 

                     DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐIỂM HỌC TẬP XÉT TN ĐỢT 2 NĂM 2024


 

Số TT Lớp Mã sinh viên Họ và  tên Ngày sinh Giới
1 1610A02 16A10010343 Trần Thị Kiều  Trang 09/10/1998 Nữ
2 1610A03 16A10010131 Đào Xuân  Thắng 01/05/1998 Nam
3 1610A04 16A10010238 Hà Trí  Kiên 07/03/1998 Nam
4 1610A05 16A10010066 Phạm Trọng  Bảo 29/12/1998 Nam
5 1610A06 16A10010270 Đặng Văn  Nam 27/05/1998 Nam
6 1710A01 17A10010218 Đinh Hồng  Phúc 21/04/1999 Nam
7 1710A01 17A10010054 Lưu Anh  Tuấn 26/02/1999 Nam
8 1710A03 17A10010232 Trần Minh  Hoàng 07/07/1999 Nam
9 1710A04 17A10010027 Đỗ Quang  Anh 16/04/1999 Nam
10 1810A01 18A10010083 Nguyễn Thị Vy  Anh 09/11/2000 Nữ
11 1810A01 18A10010108 Nguyễn Thanh  Bình 27/08/2000 Nam
12 1810A01 18A10010327 Đoàn Mạnh  Cường 05/04/2000 Nam
13 1810A01 18A10010274 Nguyễn Ngọc  Hiếu 25/03/2000 Nam
14 1810A01 18A10010161 Bùi Văn  Lợi 20/12/2000 Nam
15 1810A01 18A10010148 Nguyễn Thị  Mai 20/11/2000 Nữ
16 1810A01 18A10010340 Đỗ Văn  Thìn 21/03/2000 Nam
17 1810A01 18A10010281 Phạm Khánh  Tùng 01/04/2000 Nam
18 1810A02 18A10010334 Bùi Trung  Dũng 10/10/2000 Nam
19 1810A02 18A10010244 Ngô Thị  Hằng 16/09/2000 Nữ
20 1810A02 18A10010319 Nguyễn  Huệ 23/07/2000 Nam
21 1810A02 18A10010163 Nguyễn Ngọc  Hùng 03/02/2000 Nam
22 1810A02 18A10010228 Trần Ngọc  Long 07/03/2000 Nam
23 1810A02 18A10010098 Nguyễn Minh  Quang 25/12/2000 Nam
24 1810A02 18A10010326 Bùi Thị  Thương 08/02/2000 Nữ
25 1810A03 18A10010094 Nguyễn Thế  Bắc 01/05/2000 Nam
26 1810A03 18A10010247 Phạm Quang  Chiến 24/03/2000 Nam
27 1810A03 18A10010079 Nguyễn Tiến  Dũng 07/07/2000 Nam
28 1810A03 18A10010335 Hoàng Minh  Hiếu 30/12/2000 Nam
29 1810A03 18A10010304 Trần Thế  Long 12/12/2000 Nam
30 1810A03 18A10010204 Vương Sỹ Hồng  Phú 21/07/2000 Nam
31 1810A03 18A10010096 Phạm Minh  Quang 21/01/2000 Nam
32 1810A03 18A10010132 Lê Tuấn  Sơn 21/08/2000 Nam
33 1810A03 18A10010215 Nguyễn Phương  Thanh 26/04/2000 Nữ
34 1810A04 18A10010313 Lê Quang  13/12/2000 Nam
35 1810A04 18A10010178 Nguyễn Trung  Hiếu 13/07/2000 Nam
36 1810A04 18A10010298 Nguyễn Chí  Long 15/05/2000 Nam
37 1810A04 18A10010374 Nguyễn Long  Thành 10/07/2000 Nam
38 1810A04 18A10010339 Khương Văn  Toàn 22/03/2000 Nam
39 1810A04 18A10010277 Lý Hoàng  Tùng 28/07/2000 Nam
40 1810A05 18A10010059 Vũ Đình  Chiến 11/01/2000 Nam
41 1810A05 18A10010185 Phạm Tiến  Đạt 30/03/2000 Nam
42 1810A05 18A10010234 Nguyễn Thị Hiền  Liên 16/02/2000 Nữ
43 1810A05 18A10010003 Ngô Thế  Linh 22/10/2000 Nam
44 1810A05 18A10010371 Đào Vũ  Long 23/07/2000 Nam
45 1810A05 18A10010305 Lê Hoài  Nam 27/01/2000 Nam
46 1810A05 18A10010152 Phan Kiều  Thu 20/08/2000 Nữ
47 1810A05 18A10010249 Lê Thắng  Toàn 17/11/2000 Nam
48 1910A01 19A10010031 Nguyễn Ngọc  Anh 01/04/2001 Nữ
49 1910A01 19A10010086 Trần Thị  Anh 01/11/2001 Nữ
50 1910A01 19A10010155 Trần Thị Kiều  Diễm 26/02/2001 Nữ
51 1910A01 19A10010188 Vũ Thị Bích  Hạnh 05/12/2001 Nữ
52 1910A01 19A10010375 Đinh Thị Thu  Hiền 28/07/2001 Nữ
53 1910A01 19A10010047 Nguyễn Thị Thu  Hoài 10/01/2001 Nữ
54 1910A01 19A10010182 Nguyễn Duy  Huy 21/02/2001 Nam
55 1910A01 19A10010280 Phạm Việt  Hùng 01/06/2001 Nam
56 1910A01 19A10010304 Nguyễn Hữu  Mạnh 29/06/2001 Nam
57 1910A01 19A10010227 Chử Văn  Nam 23/06/2001 Nam
58 1910A01 19A10010127 Trần Văn  Nam 30/05/2001 Nam
59 1910A01 19A10010228 Nguyễn Đức  Nguyên 09/03/2001 Nam
60 1910A01 19A10010320 Đỗ Duy  Quyền 20/06/2000 Nam
61 1910A01 19A10010249 Nguyễn Quang  Thắng 11/10/2001 Nam
62 1910A01 19A10010314 Trần Viết  Trường 27/09/2001 Nam
63 1910A02 19A10010068 Trần Thị  Ánh 08/01/2001 Nữ
64 1910A02 19A10010006 Đỗ Thị  Bích 19/11/2001 Nữ
65 1910A02 19A10010033 Phạm Văn  Dương 07/10/2001 Nam
66 1910A02 19A10010013 Đàm Thu  Hằng 25/10/2001 Nữ
67 1910A02 19A10010044 Trần Thị  Hồng 24/06/2001 Nữ
68 1910A02 19A10010327 Nguyễn Quang  Huy 05/12/2001 Nam
69 1910A02 19A10010201 Nguyễn Huy  Hùng 17/03/2001 Nam
70 1910A02 19A10010217 Nguyễn Thị Lan  Hương 25/12/2001 Nữ
71 1910A02 19A10010340 Tô Đức  Mạnh 15/06/2001 Nam
72 1910A02 19A10010202 Lê Quang  Minh 31/08/2001 Nam
73 1910A02 19A10010253 Nguyễn Giang  Nam 09/12/2001 Nam
74 1910A02 19A10010195 Nguyễn Anh  Núi 25/08/2001 Nam
75 1910A02 19A10010245 Nguyễn Đình  Phước 18/06/2000 Nam
76 1910A02 19A10010040 Mai Thế  Quyền 11/12/2001 Nam
77 1910A02 19A10010366 Lương Đức  Thiện 23/12/2000 Nam
78 1910A02 19A10010205 Nguyễn Hữu  Tình 30/01/2001 Nam
79 1910A02 19A10010054 Lê Thùy  Trang 21/04/2001 Nữ
80 1910A02 19A10010285 Văn Minh  Trường 07/11/2001 Nam
81 1910A02 19A10010090 Lê Anh  Tuấn 31/03/2001 Nam
82 1910A02 19A10010251 Nguyễn Ngọc  24/09/2001 Nam
83 1910A02 19A10010187 Nguyễn Đình  Văn 15/12/2001 Nam
84 1910A03 19A10010311 Tạ Việt  Anh 19/01/2001 Nam
85 1910A03 19A10010059 Nguyễn Công  Chính 16/10/2001 Nam
86 1910A03 19A10010247 Nguyễn Thị Phương  Dung 15/10/2001 Nữ
87 1910A03 19A10010381 Kiều Hoàng  Dương 10/04/2001 Nam
88 1910A03 19A10010330 Phan Thị Thùy  Dương 18/10/2001 Nữ
89 1910A03 19A10010018 Phùng Văn  Đạt 28/06/2001 Nam
90 1910A03 19A10010176 Nguyễn Sơn  18/08/2001 Nam
91 1910A03 19A10010099 Nguyễn Thị  Hằng 04/01/2001 Nữ
92 1910A03 19A10010293 Phạm Thị Thu  Hiền 28/01/2001 Nữ
93 1910A03 19A10010105 Đỗ Mai  Hoa 19/08/2001 Nữ
94 1910A03 19A10010270 Cấn Duy  Huy 23/08/2001 Nam
95 1910A03 19A10010069 Nguyễn Thị  Huyền 15/01/2001 Nữ
96 1910A03 19A10010144 Nguyễn Mạnh  Hùng 15/11/2001 Nam
97 1910A03 19A10010198 Nguyễn Văn  Lập 15/04/2001 Nam
98 1910A03 19A10010100 Nguyễn Văn  Linh 09/08/2001 Nam
99 1910A03 19A10010267 Nông Thị Tuyết  Mai 29/10/2001 Nữ
100 1910A03 19A10010012 Nguyễn Văn  Mạnh 01/10/2001 Nam
101 1910A03 19A10010112 Nguyễn Công  Minh 27/10/2001 Nam
102 1910A03 19A10010248 Dương Quỳnh  Nga 01/03/2001 Nữ
103 1910A03 19A10010021 Trần Hoài  Thu 20/12/2001 Nữ
104 1910A03 19A10010067 Nguyễn Thị Thu  Trang 22/12/2001 Nữ
105 1910A03 19A10010219 Vũ Xuân  Trường 22/12/2001 Nam
106 1910A03 19A10010305 Nguyễn Công  Viên 20/12/2001 Nam
107 1910A04 19A10010361 Lê Thùy  Dương 01/11/2001 Nữ
108 1910A04 19A10010206 Hứa Quốc  Đảng 27/02/2001 Nam
109 1910A04 19A10010300 Lê Quang  Đạt 08/07/2001 Nam
110 1910A04 19A10010024 Nguyễn Việt  Giang 11/10/2001 Nam
111 1910A04 19A10010142 Hà Thị  Hạnh 26/07/2001 Nữ
112 1910A04 19A10010084 Vũ Thị Thúy  Hiền 09/12/2001 Nữ
113 1910A04 19A10010348 Ma Thị  Huyền 03/12/2001 Nữ
114 1910A04 19A10010191 Nguyễn Mạnh  Hùng 23/02/2001 Nam
115 1910A04 19A10010271 Trần Trung  Kiên 07/11/2001 Nam
116 1910A04 19A10010283 Nguyễn Thị Ngọc  Lan 05/02/2001 Nữ
117 1910A04 19A10010277 Nguyễn Thị  05/08/2001 Nữ
118 1910A04 19A10010276 Nguyễn Văn  Linh 13/01/2000 Nam
119 1910A04 19A10010098 Mai Thế  Long 29/11/2001 Nam
120 1910A04 19A10010114 Bùi Đức  Lộc 18/07/1998 Nam
121 1910A04 19A10010211 Dương Nghĩa  Mạnh 14/01/2001 Nam
122 1910A04 19A10010278 Nguyễn Văn  Mạnh 29/12/2001 Nam
123 1910A04 19A10010070 Nguyễn Thanh  Nam 21/07/2001 Nam
124 1910A04 19A10010123 Trần Thu  Phương 20/12/2001 Nữ
125 1910A04 19A10010287 Đoàn Phương  Thảo 05/04/2001 Nữ
126 1910A04 19A10010358 Nguyễn Văn  Tiến 08/09/2001 Nam
127 1910A04 19A10010190 Trần Viết  Toản 16/07/2001 Nam
128 1910A04 19A10010064 Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 10/06/2001 Nữ
129 1910A04 19A10010103 Phạm Lê Việt  14/10/2001 Nam
130 1910A04 19A10010260 Nguyễn Văn  Úc 09/11/2000 Nam
131 1910A04 19A10010124 Phạm Thị  Yến 21/01/2001 Nữ
132 1910A05 19A10010252 Nguyễn Tuấn  Anh 25/02/2001 Nam
133 1910A05 19A10010046 Trần Lan  Anh 03/09/2001 Nữ
134 1910A05 19A10010108 Nguyễn Phước  Duy 29/08/2001 Nam
135 1910A05 19A10010177 Phạm Lân  Dũng 04/03/2001 Nam
136 1910A05 19A10010266 Nguyễn Xuân  Dương 21/09/2001 Nam
137 1910A05 19A42010363 Bùi Thành  Đan 23/11/2001 Nam
138 1910A05 19A10010199 Mai Thành  Đạt 19/09/2001 Nam
139 1910A05 19A10010089 Đỗ Xuân  22/01/2001 Nam
140 1910A05 19A10010085 Nguyễn Thu  26/06/2001 Nữ
141 1910A05 19A10010231 Nguyễn Thị Ngọc  Hân 28/01/2001 Nữ
142 1910A05 19A10010081 Phạm Minh  Hiếu 02/10/2001 Nam
143 1910A05 19A10010118 Vũ Đình  Hòa 17/01/2001 Nam
144 1910A05 19A10010343 Nguyễn Thu  Huyền 07/03/2001 Nữ
145 1910A05 19A10010095 Lê Mạnh  Hùng 17/04/2001 Nam
146 1910A05 19A10010310 Đinh Huy  Khánh 28/06/2001 Nam
147 1910A05 19A10010303 Vũ Thị  Lệ 13/12/2001 Nữ
148 1910A05 19A10010204 Nghiêm Thị Thu  Linh 18/05/2001 Nữ
149 1910A05 19A10010197 Nguyễn Hải  Long 14/01/2001 Nam
150 1910A05 19A10010041 Trần Văn  Quang 08/08/2001 Nam
151 1910A05 19A10010079 Phạm Xuân  Sang 04/08/2001 Nam
152 1910A05 19A10010036 Hoàng Thị Phương  Thảo 16/02/2001 Nữ
153 1910A05 19A10010052 Vũ Đức  Thọ 26/11/2001 Nam
154 1910A05 19A10010186 Nguyễn Thị  Thủy 09/05/2001 Nữ
155 1910A05 19A10010274 Trần Văn  Tiến 05/03/2001 Nam
156 1910A05 19A10010189 Nguyễn Đức  Trường 25/05/2001 Nam
157 1910A05 19A10010237 Dương Văn  17/10/2001 Nam
158 1910A05 19A10010360 Lê Thị  Uyên 14/04/2001 Nữ
159 1910A05 19A10010238 Lưu Đức  Việt 24/01/2001 Nam
160 1910A05 19A10010175 Tạ Minh  Vượng 16/01/2001 Nữ
161 2010A01 20A10010201 Đỗ Quốc  Huy 20/09/2002 Nam
162 2010A01 20A10010128 Nguyễn Quang  Thắng 04/04/2002 Nam
163 2010A03 20A10010066 Nguyễn Thị  Dịu 20/05/2002 Nữ
164 2010A03 20A10010123 Phạm Thị Phương  Thảo 26/11/2002 Nữ
165 2010A03 20A10010024 Bùi Thị  Yên 06/02/2002 Nữ
166 2010A04 20A10010120 Trần Thị Thu  Hiền 18/09/2002 Nữ
167 2010A04 20A10010100 Nguyễn Phan Ngọc  Minh 17/08/2002 Nữ
168 2010A04 20A10010319 Vũ Văn  Thế 08/10/2002 Nam
169 2010A05 20A10010156 Lê Mạnh  Cường 18/06/2002 Nam
170 2010A05 20A10010034 Phạm Hồng  Quân 15/12/2002 Nam
171 2010A05 20A10010101 Lê Tuấn  15/11/2002 Nam
(5163 lần xem)