Thông báo v/v Triển khai các lớp Chuyên đề cơ sở cho sinh viên theo học chế Tín chỉ từ 14/07/2013

11/07/2013 12:33
Khoa CNTT thông báo kế hoạch triển khai các lớp Chuyên đề cơ sở cho sinh viên theo học chế Tín chỉ như sau
  1. Kế hoạch triển khai

  2. Để hiểu rõ hơn về môn học Chuyên đề cơ sở, sinh viên có thể tham khảo Đề cương môn học (bản cập nhật ngày 12/07/2013) tại đây
(42612 lần xem)