Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng tháng 07-2015

21/08/2015 15:40
Căn cứ Biên bản xét công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ngày 16/7/2015, khoa CNTT có 97 sinh viên được công nhận tốt nghiệp Đại học, 07 sinh viên được công nhận tốt nghiệp Cao đẳng.

Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng:

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp Đại học:

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp Cao đẳng:

Theo phân công của Viện ĐH  Mở HN, khoa CNTT dự kiến tổ chức Trao bằng tốt nghiệp cho những sinh viên có tên nêu trên trong dịp đầu năm học 2015-2016 (tháng 9/2015)

(10889 lần xem)