Thông báo số 3 về Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 19/09/2015: Yêu cầu đối với SV nhận học bổng và SV 1510A

18/09/2015 15:21
BTC Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng & Trao học bổng khuyến khích học tập năm học 2014-2015 khoa CNTT thông báo, yêu cầu SV có tên trong danh sách nhận học bổng và SV khoá 1510A thực hiện đúng một số yêu cầu như sau:
 1. Sinh viên nhận học bổng:
  1. Trang phục: theo Thông báo số 1
  2. 07:00 ngày 19/09/2015, sinh viên nhận học bổng điểm danh với cô Linh tại cửa vào bên phải Hội trường
  3. Sau khi điểm danh, SV về chỗ ngồi đúng số ghế theo phân công như sau:
   (click vào hình để xem ảnh lớn)
    
  4. Trình tự di chuyển lên sân khấu nhận học bổng như sau:
   (click vào hình để xem ảnh lớn)
  5. Sau khi nhận học bổng, 04 sinh viên có tên sau tập trung sau cánh gà chờ thực hiện nhiệm vụ tiếp theo
   • Kiểu Tuấn Anh (13A3)
   • Nguyễn Văn Hùng (12A3)
   • Nguyễn Thị Thuỳ Anh (12A1)
   • Phạm Thị Hiền Anh (13A1)
 2. Sinh viên 1510A:
  • Thời gian tập trung và trang phục: Theo thông báo số 1
  • Điểm danh với Cố vấn học tập
  • Vị trí chỗ ngồi:
   • Hàng L: dành riêng cho các SV biểu diễn văn nghệ các lớp 1510A
   • Từ hàng M đến hàng U: chỗ ngồi dành cho sinh viên còn lại của các lớp 1510A
(39212 lần xem)