Yêu cầu đối với Hồ sơ Xét công nhận tốt nghiệp

24/12/2015 22:17
Để được xét công nhận tốt nghiệp, sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo cần nộp một bộ hồ sơ theo yêu cầu và theo lịch học kỳ.

Từ 10/2017, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp mà sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo cần nộp gồm:

  1. Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp (mẫu 1 theo QĐ 289/2017)
  2. Bản cam kết của sinh viên (theo mẫu)
  3. Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (và bản chính để đối chiếu đối với SV chưa thẩm định bằng)
  4. Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (bản photo có công chứng)
  5. Kết quả Giáo dục thể chất
  6. Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ
  7. Tờ khai sinh viên (theo mẫu 23 kèm theo)
  8. Giấy khai sinh (bản photo có công chứng hoặc tương đương)
  9. Giấy xác nhận của địa phương về việc không vi phạm chế độ chính sách pháp luật (chỉ phải nộp trong trường hợp các SV đã hoàn thành việc học tập tại trường từ 4 tháng trở lên tính đến thời điểm làm đơn xét công nhận tốt nghiệp)

Lưu ý: SV phải tham gia và hoàn thành Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên theo kế hoạch từng năm học trước khi nộp hồ sơ này

(109345 lần xem)