Kết quả tìm kiếm
Tổ chức Seminar cấp Khoa tháng 5/2023: "Bộ nhớ đệm và đồng bộ hóa dữ liệu trên vi xử lý đa nhân"
24/05/2023
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo Tổ chức Seminar cấp Khoa tháng 5/2023
Thông báo Seminar học phần Tối ưu hoá bậc Cao học
15/05/2023
Bộ môn Cơ bản trân trọng thông báo và kính mời các Thầy/Cô/Sinh viên quan tâm tham dự buổi Seminar học phần Tối ưu hoá bậc Thạc sĩ
Thông báo v/v Tổ chức Seminar Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CNTT tháng 04/2023 - Hội đồng 2
19/04/2023
Để có được các ý kiến đóng góp của giảng viên, nhà khoa học nhằm hoàn thiện luận văn của mình.
Thông báo v/v Tổ chức Seminar Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CNTT tháng 04/2023 - Hội đồng 1
19/04/2023
Để có được các ý kiến đóng góp của giảng viên, nhà khoa học nhằm hoàn thiện luận văn của mình.
Semina môn học Xử lý ảnh (học viên cao học ngành CNTT)
12/12/2022
Thông báo lịch tổ chức Đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp chuyên ngành CN ĐPT HK 1(năm học 2022-2023)
09/11/2022
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện thông báo
[Cập nhật] Thông báo danh sách hội đồng Báo cáo chuyên môn Đồ án chuyên ngành CNPM Học kì 1 năm học 2022 - 2023
09/11/2022
Bộ môn CNPM thông báo: (cập nhật ngày 14/11/2022)
Thông báo lịch báo cáo chuyên môn đồ án sinh viên chuyên ngành Mạng & An toàn hệ thống học kỳ 1 năm học 2022-2023
09/11/2022
Sinh viên thực hiện báo cáo chuyên môn đồ án theo danh sách Hội đồng được thông báo dưới đây. Chú ý lịch làm việc của từng Hội đồng.
HTTT - Xemina môn học Phân tích và Thiết kế Hướng đối tượng (học viên cao học ngành CNTT)
09/11/2022
Nhằm nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học, các học viên cao học ngành CNTT thực hiện nghiên cứu các chủ đề được giảng viên chuyên môn phân công và hướng dẫn.
Thông báo Hội đồng báo cáo chuyên môn đồ án KH2 năm học 2021 - 2022 Bộ môn Mạng & Kỹ thuật máy tính
28/03/2022
Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính thông báo danh sách Hội đồng đánh giá chuyên môn đồ án như sau:
Seminar học phần "Công nghệ lập trình tiên tiến"
04/01/2022
Triển khai lớp học phần “Công nghệ lập trình tiên tiến” dành cho học viên bậc Thạc sĩ ngành CNTT, Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo tổ chức Seminar
Seminar học phần "Công nghệ phát triển ứng dụng trên thiết bị di động" (bậc Thạc sỹ)
03/08/2021
Triển khai lớp học phần “Công nghệ phát triển ứng dụng trên thiết bị di động” dành cho học viên bậc Thạc sĩ ngành CNTT, Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo tổ chức Seminar
Thông báo tổ chức seminar học phần Tiếng Anh (bậc Thạc sĩ)
04/07/2021
Triển khai lớp học phần “ Anh” dành cho học viên bậc Thạc sĩ ngành CNTT, Bộ môn Cơ sở thông báo tổ chức Seminar
Thông báo tổ chức seminar học phần CSDL Nâng cao (bậc Thạc sĩ)
25/06/2021
Triển khai lớp học phần “Cơ sở dữ liệu Nâng cao” dành cho học viên bậc Thạc sĩ ngành CNTT, Bộ môn Cơ sở thông báo tổ chức Seminar
Bộ môn HTTT - Thông báo v/v Tổ chức Seminar môn Hệ thống Nhúng
27/05/2021
Thông báo về Seminar môn học Hệ thống Nhúng, bậc đào tạo Thạc sĩ ngành CNTT.
Thông báo lịch seminar học phần Khai phá dữ liệu
19/04/2021
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo về buổi Seminar chuyên môn học phần Khai phá dữ liệu (trình độ Thạc sĩ)
Thông báo v/v Tổ chức Seminar Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CNTT tháng 3/2021
05/03/2021
Đề chuẩn bị đăng ký bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ CNTT, các học viên cao học sẽ thực hiện buổi báo cáo chuyên môn về các nội dung trong luận văn tại Khoa CNTT - Trường ĐH Mở Hà Nội.
Thông báo Seminar học phần Hệ thống Thương mại điện tử tiên tiến
08/12/2020
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo về buổi Seminar chuyên môn học phần Hệ thống thương mại điện tử tiên tiến (trình độ Thạc sĩ)