Thông báo v/v Điều chỉnh sĩ số các lớp Kĩ thuật điện tử số (học kỳ 1 năm học 2018-2019)

15/09/2018 22:09
Để đảm bảo điều kiện học tập tốt hơn cho các lớp Kỹ thuật điện tử số (học kỳ 1 năm học 2018-2019), khoa CNTT thông báo:
  1. Mở thêm 01 lớp tín chỉ môn Kỹ thuật điện tử số AAB1132018.4: GV Thái Thanh Long, lịch học Chiều Thứ 3 hàng tuần, P52.
  2. Điều chuyển 90 sinh viên không trùng lịch từ 3 lớp AAB1132018.1, 2, 3 sang lớp AAB1132018.4 để giảm sĩ số cho các lớp này.
  3. Lớp AAB1132018.4 học tiếp nội dung theo tiến độ đã triển khai từ tuần 10/09/2018.

STT

Họ tên Ngày sinh Lớp hành chính
1 Nguyễn Tiến Anh 29/07/2000 1810A01
2 Nguyễn Thanh Bình 27/08/2000 1810A01
3 Trần Đức Chính 13/05/2000 1810A01
4 Đoàn Mạnh Cường 05/04/2000 1810A01
5 Vũ Thị Phương Dung 14/04/2000 1810A01
6 Nguyễn Thị Duyên 07/09/2000 1810A01
7 Đỗ Tiến Đại 13/06/2000 1810A01
8 Phùng Hữu Đạt 09/02/2000 1810A01
9 Nguyễn Công Đức 06/11/2000 1810A01
10 Đường Minh Giang 19/12/2000 1810A01
11 Nguyễn Mạnh Hà '19/07/98 1810A01
12 Mai Minh Hằng 16/02/2000 1810A01
13 Trần Thiện Hậu 19/10/2000 1810A01
14 Nguyễn Ngọc Hiếu 25/03/2000 1810A01
15 Nguyễn Trung Hiếu 05/03/2000 1810A01
16 Nguyễn Đức Hiệp 02/06/2000 1810A01
17 Nguyễn Quang Hợp 21/06/2000 1810A01
18 Nguyễn Quang Huy 20/11/2000 1810A01
19 Nguyễn Văn Huy 04/10/2000 1810A01
20 Hồ Xuân Hùng 15/09/2000 1810A01
21 Đỗ Thị Hương 25/10/2000 1810A01
22 Nguyễn Thị Hường 20/03/2000 1810A01
23 Trần Ngọc Kiên 29/09/2000 1810A01
24 Đỗ Thị Liễu 16/05/2000 1810A01
25 Lưu Văn Nam 21/10/2000 1810A01
26 Nguyễn Công Phương 17/03/2000 1810A01
27 Ngô Tiến Quang 27/08/2000 1810A01
28 Nguyễn Anh Quân 05/07/2000 1810A01
29 Đặng Đức Tài 20/01/2000 1810A01
30 Nguyễn Thị Bích Thảo 01/09/2000 1810A01
31 Đinh Văn Chương 25/03/2000 1810A03
32 Phạm Thị Diệp 23/04/2000 1810A03
33 Trần Thế Long 12/12/2000 1810A03
34 Trần Quốc Luật 02/06/2000 1810A03
35 Phạm Văn Tiến 13/07/2000 1810A03
36 Bùi Huyền Trang 19/08/2000 1810A03
37 Vũ Công Trọng 28/04/2000 1810A03
38 Trương Minh Tuân 16/01/2000 1810A03
39 Trần Đình Tuấn 06/10/2000 1810A03
40 Phạm Hà Tuyên 08/10/2000 1810A03
41 Trương Thị Tươi 15/01/2000 1810A03
42 Ngô Tú Uyên 29/06/2000 1810A03
43 Lê Thế Việt 08/04/2000 1810A03
44 Nguyễn Sỹ Vũ 05/10/2000 1810A03
45 Hà Thị Vân Anh 05/09/2000 1810A04
46 Phùng Bách Chiến 27/11/2000 1810A04
47 Nguyễn Văn Chương 31/03/2000 1810A04
48 Trần Thị Cúc 01/05/2000 1810A04
49 Nguyễn Thị Ngọc Duệ 03/08/2000 1810A04
50 Nguyễn Khương Duy 19/08/2000 1810A04
51 Trịnh Thị Duyên 10/11/2000 1810A04
52 Nguyễn Tuấn Dũng 20/01/2000 1810A04
53 Đặng Ngọc Hải 09/07/2000 1810A04
54 Hoàng Phương Hạnh 26/03/2000 1810A04
55 Bùi Thị Hằng 08/11/2000 1810A04
56 Lê Văn Hiếu 20/11/2000 1810A04
57 Đỗ Quang Huy 24/11/2000 1810A04
58 Nguyễn Quang Huy 26/03/2000 1810A04
59 Ngô Văn Hưng 26/07/2000 1810A04
60 Phạm Lan Hương 13/11/2000 1810A04
61 Nguyễn Thái Văn Khang 21/09/2000 1810A04
62 Đỗ Thị Liên 19/02/2000 1810A04
63 Đoàn Cao Linh 09/03/2000 1810A04
64 Nguyễn Chí Long 15/05/2000 1810A04
65 Nguyễn Thị Kim Thanh 13/08/2000 1810A04
66 Vũ Đức Thành 03/09/2000 1810A04
67 Bùi Mạnh Thể 15/08/2000 1810A04
68 Kiều Thị Thu Thúy 13/12/2000 1810A04
69 Nguyễn Đức Thủy 17/05/2000 1810A04
70 Khương Văn Toàn 22/03/2000 1810A04
71 Nguyễn Thu Trang 17/12/2000 1810A04
72 Nông Thái Bảo Trung 30/06/2000 1810A04
73 Đào Công Tuấn 20/10/2000 1810A04
74 Trần Thế Công Tuyển 16/10/2000 1810A04
75 Lý Hoàng Tùng 28/07/2000 1810A04
76 Ngô Anh Tú 19/10/2000 1810A04
77 Nguyễn Đình Tưởng 08/11/2000 1810A04
78 Vũ Thị Tố Uyên 18/07/2000 1810A04
79 Nguyễn Hoàng Việt 13/02/2000 1810A04
80 Nguyễn Thị Hà Vy 06/09/2000 1810A04
81 Vũ Đình Chiến 11/01/2000 1810A05
82 Nguyễn Tiến Đạt 03/08/2000 1810A05
83 Ngô Minh Đức 07/02/2000 1810A05
84 Đỗ Văn Giang 26/01/2000 1810A05
85 Nguyễn Bá Hà 20/03/2000 1810A05
86 Hà Ngọc Hải 07/08/2000 1810A05
87 Ninh Thị Hạnh 01/03/2000 1810A05
88 Đỗ Minh Hằng 10/05/2000 1810A05
89 Phạm Thị Minh Hằng 23/06/2000 1810A05
90 Ngô Minh Hiếu 01/01/2000 1810A05
(38890 lần xem)