Thông báo triệu tập sinh viên tham dự ngày hội an toàn thông tin Việt Nam

23/11/2018 23:22

 


THÔNG BÁO

v/v: Triệu tập sinh viên tham dự Hội thảo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018

 • Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Bộ môn.
 • Căn cứ vào danh sách sinh viên đăng ký chuyên ngành Mạng và An toàn hệ thống.
 • Được lời mời từ Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (vnisa)

 

Bộ môn Mạng và kỹ thuật máy tính xin trân trọng thông báo:

 • Triệu tập các sinh viên đăng ký chuyên ngành Mạng và An toàn hệ thống.
 • Gửi lời mời đến các sinh viên trong Khoa CNTT quan tâm trong lĩnh vực An toàn thông tin đăng ký tham dự Hội thảo.

Nội dung chi tiết như sau:

 • Chủ dề: An toàn thông tin trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và thiết bị thông minh
 • Thời gian: từ 8h00 đến 17h00, thứ Sáu, ngày 30/11/2018
 • Địa điểm: Phòng Hội thảo Crystal Ballroom, Tầng 6, Khách sạn Lotte Hà Nội - Số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
 • Hình thức đăng ký: sinh viên đăng ký tại  đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1Q3Gij6rAz0nwK_xr3js1EpV-NO3Dq4Q41tYq85QOwAo/viewform?edit_requested=true.

(đồng thời gửi kết quả đăng ký tới địa chỉ email: huynt@live.co.uk)

Chi tiết thông tin về các hoạt động diễn ra trong hội thảo sinh viên  tham khảo trên Website: http://attt.vnisa.org.vn/

 

Chú ý các sinh viên thuộc chuyên ngành Mạng và An toàn hệ thống khi tham dự yêu cầu lưu lại kết quả minh chứng và sưu tầm tài liệu dể thực hiện các công tác chuyên môn sau Hội thảo.

 

 

 

Nơi nhận:

 • Văn phòng Khoa
 • Lưu Bộ môn

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

T/M BỘ MÔN MẠNG & KTMT

PPT BỘ MÔN

 

ThS. Nguyễn Thành Huy

(29101 lần xem)